Fare Kulağı Bitkisi Özellikleri

cerastium flower

Fare Kulağı Bitkisi Özellikleri

Cerastium bitkisi bakımı nasıl yapılır?

Türkiye’nin 7 bölgesinde 28 farklı türü olduğu bilinen fare kulağı veya boynuz oto olarak bilinen cerastium bodur bir bitkidir. Fare Kulağı bitkisi bodur bir türdür. Yıllık ve çok yıllık bitki türleri ktegorsine girer. Fare kulağı bitkisinin çiçekleri küçük, tek veya çok sayıda salkımlıdır. fare kulağı bitkisinin yaprakları beyaz renklidir. Taç yapraklar orta uçta derinliğine iki parçalı gibi yarıktır. Cerastium boynuz oto fare kulağı bitkisi İlkbahar ve yaz aylarında çiçek açmaktadırlar. Fare kulağı bitkisi ne işe yarar?

Fare kulağı (boynuz otu) çeşitleri nelerdir?

Cerastium tomentosum: Bu fare kulağı çeşidi Türkiye ile Güney ve Doğu Avrupa’da yetişmektedir. Cerastium tomentosum fare kulağı çeşidir; çok yıllık, sürünücü, ince zayıf, zengin dallı 30 cm ye kadar boylanabilen sarkıcı ve yarı odunsu bitki türüdür. Beyaz renkli gövdesi önce yere yatarak uzanır. Daha sonra dikleşerek çiçek kuruluşlarını oluşturur.

fare kulağı bitkisi çiçeği

Cerastium cerastiodes: Bu fare kulağı türü yayılıcı ve çok yıllık bir bitkidir. Gövdeler yükselen ve dik durumlu, az çok tüysüzdür. Yapraklar şeritsi mızrak ve dar dikdörtgensi mızrak şeklinde tüysüzdür. Çiçek durumu gevşek salkım, birkaç çiçekli, çiçek sapları ipeksi tüylüdür. Çanak
yaprakları mızraksı az çok sivri uçlu, seyrek ipeksi tüylü, kenarları tüylü ve genellikle erguvani renklidir. Taç yaprakları ise beyaz renkli ve meyve kapsül durumludur.

cerastium çiçeği

Cerastium banaticum: Fare kulağı veya boynuz otu bitkisinin değişik bir türüdür. Yayılıcı çok yıllık bitkilerdir. Gövdeleri çok sayıda, 10 ile 15 cm boy yapabilen geriye dönük olarak kısa çıkıntılı ve ipeksi tüylüdür. Yapraklar şeritsi veya çok dar mızrak şeklinde, ipeksi tüylü veya nadiren tüysüzdür. Çanak yaprakları buruşuk kenarlı, yumurtamsı mızrak şeklindedir. Taç yaprakları beyaz, meyve düz dişlerle açılan zarımsı kapsül tipindedir. Çiçek durumu çok kısalmıştır.

Cerastium banaticum bitkisi

Cerastium biebersteinii: Çiçek renkleri beyazdır ve mayıs-haziran ayında çiçek açar. Yaprakları gümüşi renklidir. Bitki 15 cm boy yapar.

Cerastium columnea: Mayıs Haziran ayında açan çiçekleri beyaz renklidir ve bitki 20 cm boy yapar. Bol güneş gören, çok kuru, hafif kumlu bahçe toprağında iyi yetişir. Kenar tarh ve kaya bahçeleri için uygundur.

Fare Kulağı Bakımı Nasıl Yapılır?

Üretimleri, tohum, çelik ya da kök parçaları ile olur. Tohumla üretimde dökülen tohumlar ya tekrar çıkarlar ya da erken ilkbahar da ekilerek üretilirler. Ekim genellikle saksılara ya da ilkbaharda camekânlarda yastıklara yapılır. Güneşli ve sıcak yerlerde açık alana da ekimleri yapılabilir. Çelik veya kök parçaları ile üretimde Nisan ile Eylül ayları
arasında dikimleri yapılır. Melez çeşitlerde tohum ekimi ile orijinal bitki elde etmek zordur. Bunun için vegetatif yolla yapılan üretim en iyi yoldur.

Bir yanıt yazın