bitkiler hakkında bilgiler, çiçek çeşitleri, ağaç türleri

Bitkiler Hakkında Bilgiler

Çiçek Türleri

çiçek türleri türkiye

Türkiye’de yetişen çok çeşitli çiçek grupları vardır. Mesela mevsimlik çiçekler

Read More

Süs Ağaçları

süs bitkileri nelerdir, adan zye süs bitkileri

Türkiye’de bahçe ve peyzaj alanlanlarında kullanılan süs ağaçları vardır. A’dan

Read More

Saksı Bitkileri

saksı bitki çeşitleri

Özellikle şehirde yaşayan insanlar iç mekan süs bitkilerini evlerinde ve

Read More

Bitkiler Hakkında Bilgiler

bitkiler hakkında bilgi atahun

Türkiye’de yetişen endemik bitki çeşitleri; çiçekler, ağaçlar, çalılar, tahıl ürünleri, bahçe süs bitkiler, peyzaj ürünleri vb konularda içerik üreten bilgiler sunan bir web sitesidir. Türkiye’de sayısız endemik bitki ve türler vardır. Bu yazımızda Türkiye’de yetişen endemik çiçek türlerinin isimlerini sayacağız. Aşağıda vereceğimiz endemik çiçek türleri sadece kısa bir bilgi olacaktır. Türkiye’nin endemik çiçek, ağaç yani bitki çeşitliliği oldukça fazladır. 

İç Mekanlara hangi çiçek ekilir?

Mekana uygun seçilen çiçek ve bitkilerin, iç mekan bitkisel tasarım çalışmaları ile, makam ve çalışma odalarına saksı bitkisi ve çalışma odalarına kesme çiçek yerleştirilmesi özellikle iç mekanlarda iyi yetişme gösteren çiçeklerin tercih edilmesi gerekir. İç mekanlara çiçek ve saksı uygulamasında yazlık ve kışlık çiçeklerin, daimi bitkilerin mevsimine göre bir plan dâhilinde niteliklerine göre düzenlenmesidir.İç mekan çiçeklendirme >> İç mekan çiçekli bitkilerin sulanması; Sulama, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun yapay olarak getirilmesi işlemidir. İyi bir sulama optimum yolla yapılabilenidir.

Su, bütün bitki dokularının önemli bir yapı maddesidir. Dalcık ve yaprakların %50-75’ini köklerin %60-85’ni ve birçok etli meyvelerin ve %85 veya daha fazla kısımlarını teşkil eder.

çiçekler hakkında bilgiler atahun

Ev için en uygun bitki türleri nelerdir?

Ev için en uygun bitki türleri vardır. Salon bitkileri olarak geçen bu bitkilerr hakkında sizlere bilgilervereceğiz. Ev için uygun bitkilerin bakımı ayrıca hava temizliği içinde büyük faydaları vardır. Evlerde yetiştirilecek en uygun bitkilerin kullanımı hakkında detaylı bilgiler. Sıcaklık, nem ve sulama bitkilerin yaşlarına, cinslerine, gelişme dönemlerine, büyüklüklerine göre degişim göstermektedir. Evde yetiştirdiğiniz bitkilerin bakımı hakkında iyi bilgiye sahip olmanız yararlı olacaktır. Salon bitkilerinin bazıları 0 derecenin üzerinde yetişir. Tropikal bitkiler 10- 40 derecede yetişirler. İç mekan bitkileri, cam kenarlarında sıcaklık degişimi fazla olabileceği için konulmamalıdır. Ev için en uygun bitki isimleri sıralı olarakverilmiştir.

Kış ayında yetişen bahçe çiçekleri mevcuttur. Kışlık çiçek kategorisinden yer alan bu tür bitkiler kış mevsiminde yetişebilmektedir. Bakımları iyi yapılırsa kış ayında bile çiçekli bir alanda vakit geçirmeniz mümkündür. Kış mevsimine özel çiçekler.

Türkiye’de bölgelere göre ağaç türleri

Bu tabloya göre en fazla ormanlık alanların Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de bölgesel olarak orman yüzdelik oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Türkiye’de 7 bölge bulunmaktadır. Bu 7 bölgemizde çok farklı türlerde ve çeşitlerde ağaç türleri mevcuttur. Asli ağaç türlerimiz dahil olmak üzere ülkemizin 7 bölgesinde var olan ormanlık alanların oranları aşağıdaki çizelgede verilecektir. Türkiye’de ormanlık alanların yüzdeleri şu şekildedir.

ağaçlar hakkında bilgi atahun

Türkiye’de Ormanlık Alanlar

Ülkemiz ormanlarında tutulan karbon ve üretilen oksijen miktarı Karbon Miktarı (ton) 1.565.139.456, Oksijen Miktarı (ton) 38.742.666. Ormanların, toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan su rejimini düzenleme, toprak koruma (erozyonu önleme) ve çevre kirliliğini (hava, su ve toprak) önleme gibi yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolü son derece önemlidir.

Ulusal ve evrensel düzeylerde önemleri giderek artan “biyolojik çeşitlilik” ve “korunan alanlar” bakımından ülkemiz önemli potansiyel kaynağa sahip bulunmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması ve korunan alanların saha ve fonksiyonları bakımından geliştirilmesi sektörün bu plan dönemindeki başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Orkide Çiçeği Çeşitleri Nelerdir, Orkide isimleri

Hangi bitkiler yıl boyu çiçek açar?

Bütün yıl boyunca bahçelerde çiçekli kalan bir tür bulunmamaktadır. Ancak bazı çiçek türleri diğer türlere göre daha uzun çiçekli kalabilirler. Özellikle bahçelerde açan veya ekilerek bakımı yapılan bitkilerin uzun ömürlü olması tercih edilmektedir. Daha uzun ömür çiçek açan bitki çeşitleri arıyorsanız bulunduğunuz mevsimleride dikkate alarak tercihlerde bulunabilirsiniz.

Dört mevsim çiçekli bitkiler nelerdir?

Aşağıda yer alan çiçeklere 4 mevsim çiçekli kalmaz. Bu çiçek türleri bahçelere uygundur. Bu çok yıllık çiçek çeşitlerini bahçelerinizde yetiştirebilirsiniz. Çiçekler hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizde bulunan arama düğmesi iel arayarak bakımı ve yetiştirilmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’nin endemik çiçekleri

Türkiye’de sayısız endemik bitki ve türler vardır. Bu yazımızda Türkiye’de yetişen endemik çiçek türlerinin isimlerini sayacağız. Aşağıda vereceğimiz endemik çiçek türleri sadece kısa bir bilgi olacaktır. Türkiye’nin endemik çiçek, ağaç yani bitki çeşitliliği oldukça fazladır. Ülkemizde yetişen başka bir coğrafyada aynısı olmayan çiçek çeşitleri şu şekildedir.

kilo kaybı için kullanılan bitki ve meyve isimleri

Meyve veren orman ağaçları nelerdir?

Türkiye’de orman ağaçlarının bazıları meyvede verebilmektedir. Ülkemizde orman ağaçları olarak yetişen ve meyve veren çeşitli ağaçlarda vardır. Meyve veren yabani orman ağaçları orman da yaşayan canlılar içinde büyük önem arz etmeketdir. Ormanda yaşayan hayvanların yemeleri ve aç kalmamaları için çok önemlidir. Meyve veren ağaçların en büyük katkısı yaban hayatını koruması içindir. Bu ağaçların kesilmemesi ve gerekli özenin gösterilmesi gerekmeketdir. Meyve veren orman ağacı

Çiçek açan süs bitki türleri nelerdir?

İçmekanda salonlarda kullanabileceğiniz çiçek açan süs bitkileri aşağıdaki gibidir. İsmi yazılı süs bitkileri çiçek açmaktadır. Salon bitkilerinden hangileri çiçek açar? Çiçek aşan süs bitkileri nelerdir?. Salonda veya kapalı alanlarda kullanablieceğiniz iç mekan çiçek açan süs bitki çeşitleri şu şekildedir;