Bitkiler Hakkında Bilgiler

bitkiler hakkında bilgi atahun

Türkiye’de yetişen endemik bitki çeşitleri; çiçekler, ağaçlar, çalılar, tahıl ürünleri, bahçe süs bitkiler, peyzaj ürünleri vb konularda içerik üreten bilgiler sunan bir web sitesidir. Türkiye’de sayısız endemik bitki ve türler vardır. Bu yazımızda Türkiye’de yetişen endemik çiçek türlerinin isimlerini sayacağız. Aşağıda vereceğimiz endemik çiçek türleri sadece kısa bir bilgi olacaktır. Türkiye’nin endemik çiçek, ağaç yani bitki çeşitliliği oldukça fazladır. 

İç Mekanlara hangi çiçek ekilir?

Mekana uygun seçilen çiçek ve bitkilerin, iç mekan bitkisel tasarım çalışmaları ile, makam ve çalışma odalarına saksı bitkisi ve çalışma odalarına kesme çiçek yerleştirilmesi özellikle iç mekanlarda iyi yetişme gösteren çiçeklerin tercih edilmesi gerekir. İç mekanlara çiçek ve saksı uygulamasında yazlık ve kışlık çiçeklerin, daimi bitkilerin mevsimine göre bir plan dâhilinde niteliklerine göre düzenlenmesidir.İç mekan çiçeklendirme >> İç mekan çiçekli bitkilerin sulanması; Sulama, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun yapay olarak getirilmesi işlemidir. İyi bir sulama optimum yolla yapılabilenidir. Su, bütün bitki dokularının önemli bir yapı maddesidir. Dalcık ve yaprakların %50-75’ini köklerin %60-85’ni ve birçok etli meyvelerin ve %85 veya daha fazla kısımlarını teşkil eder.

çiçekler hakkında bilgiler atahun

Ev için en uygun bitki türleri nelerdir?

Ev için en uygun bitki türleri vardır. Salon bitkileri olarak geçen bu bitkilerr hakkında sizlere bilgilervereceğiz. Ev için uygun bitkilerin bakımı ayrıca hava temizliği içinde büyük faydaları vardır. Evlerde yetiştirilecek en uygun bitkilerin kullanımı hakkında detaylı bilgiler. Sıcaklık, nem ve sulama bitkilerin yaşlarına, cinslerine, gelişme dönemlerine, büyüklüklerine göre degişim göstermektedir. Evde yetiştirdiğiniz bitkilerin bakımı hakkında iyi bilgiye sahip olmanız yararlı olacaktır. Salon bitkilerinin bazıları 0 derecenin üzerinde yetişir. Tropikal bitkiler 10- 40 derecede yetişirler. İç mekan bitkileri, cam kenarlarında sıcaklık degişimi fazla olabileceği için konulmamalıdır. Ev için en uygun bitki isimleri sıralı olarakverilmiştir. Kış ayında yetişen bahçe çiçekleri mevcuttur. Kışlık çiçek kategorisinden yer alan bu tür bitkiler kış mevsiminde yetişebilmektedir. Bakımları iyi yapılırsa kış ayında bile çiçekli bir alanda vakit geçirmeniz mümkündür. Kış mevsimine özel çiçekler.

Türkiye’de bölgelere göre ağaç türleri

Bu tabloya göre en fazla ormanlık alanların Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de bölgesel olarak orman yüzdelik oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Türkiye’de 7 bölge bulunmaktadır. Bu 7 bölgemizde çok farklı türlerde ve çeşitlerde ağaç türleri mevcuttur. Asli ağaç türlerimiz dahil olmak üzere ülkemizin 7 bölgesinde var olan ormanlık alanların oranları aşağıdaki çizelgede verilecektir. Türkiye’de ormanlık alanların yüzdeleri şu şekildedir.

ağaçlar hakkında bilgi atahun

Ülkemiz ormanlarında tutulan karbon ve üretilen oksijen miktarı Karbon Miktarı (ton) 1.565.139.456, Oksijen Miktarı (ton) 38.742.666. Ormanların, toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan su rejimini düzenleme, toprak koruma (erozyonu önleme) ve çevre kirliliğini (hava, su ve toprak) önleme gibi yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolü son derece önemlidir. Ulusal ve evrensel düzeylerde önemleri giderek artan “biyolojik çeşitlilik” ve “korunan alanlar” bakımından ülkemiz önemli potansiyel kaynağa sahip bulunmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması ve korunan alanların saha ve fonksiyonları bakımından geliştirilmesi sektörün bu plan dönemindeki başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

reklam bitki çeşitleri