3 mins read

Fare Kulağı Bitkisi Özellikleri

Cerastium bitkisi bakımı nasıl yapılır? Türkiye’nin 7 bölgesinde 28 farklı türü olduğu bilinen fare kulağı veya boynuz oto olarak bilinen cerastium bodur bir bitkidir. Fare Kulağı bitkisi bodur bir türdür. Yıllık ve çok yıllık bitki türleri ktegorsine girer. Fare kulağı bitkisinin çiçekleri küçük, tek veya çok sayıda salkımlıdır. fare kulağı bitkisinin yaprakları beyaz renklidir. Taç […]