Türkiye’den oturma izni olanlara yapılan çalışma izni veya Yabancının yurt dışındna bulunduğu ülkeden davetiye ile yapılan çalışma izni başvuruları çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Bu reddedilme ilkelerinin en önemli şekli ise işgücü politikalarına aykırı olduğu içindir. Bir çalışma izni yaptığınız yabancın için işyeri kriterlerinin uygun olup olmadığına bakmanız büyük önem arz eder, şartları taşımayan çalışma izinleri reddedilir. Aynı şekilde ev hizmetleri adı altında bir yabancıya çalışma izni başvuru yaparkende yine belirli kurallar ve kaideler bulunmaktadır.

Yabancıların çalışma izni neden reddedilir?

Çalışma izni reddine nasıl itiraz edilir? Çalışma izni hangi durumlarda iptal edilir? Çalışma izni başvurusunun reddi başlıklı 9 a bendi nedir? Yabancılar için çalışma izni kaç günde çıkar? MADDE 9 – (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;

Yabancı Çalışma İzni Neden Reddebilir
  • a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
  • b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
  • c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
  • ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
  • d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
  • e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
  • f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
  • g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
  • ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
  • h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

başvurular reddedilir. Çalışma izni hangi durumlarda iptal edilir? >>

Çalışma izni reddedilen yabancılar ne yapmalıdır?

Yabancı çalıştırma ile ilgili bütün kriterleriniz doğru ise çalışma izni reddedildiği günden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkınız vardır. Başvuru esnasında verilen bilgiler doğru ve T.C. Kanunlarına da uygun ise itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmek için bir dilekçe hazırlayarak çalışma izni başvuru yapan kişi imzalar ve e – imza ile sisteme yükler.

Yabancı Çalışma İzni Neden Reddedilir?

Bir yanıt yazın