Susuzluğa dayanıklı mezar çiçekleri

mezara ekilen çiçek ve bitkiler

Susuzluğa dayanıklı mezar çiçekleri

Mezara Ekilen Bitki Çeşitleri Nelerdir?

Önceki yüzyıllarda vefat eden yakınların mezarlarına bir işlemeli çiçek çeşitleri motifleri kullanılmakta idi. Yakınların mezar toprak üzerlerine en uygun bitki ve çiçeklerin dikilmesi güzel bir görüntü sağlayacaktır. Mezarlıklara dikilecek çiçek çeşitleri; Mezarlıklar, güneşin girmesine ve havanın cereyanına mani olmayacak tarzda, servi gibi, mümkün mertebe yaz ve kış yeşil duran ve dalları yayvan olmayan ağaçlarla ve mümkün olan yerlerde çiçeklerle güzel bir görüntü elde edilebilir.

Susuzluğa Dayanıklı Mezar Bitkileri Nelerdir?

Eskiden Kadın mezar taşlarında değişik süslemeler, özellikle çiçek demet ve sepetleriyle meyve tabakları dikkat çeker. Mezar taşı süslemelerinde gül başta olmak üzere lâle, karanfil ve sümbül gibi çiçeklerle servi, asma sarılmış servi ve hurma ağacı ile nar ve incir gibi meyve motiflerinin kullanılması estetik tercihler yanında bunların sembolik anlamlarıyla da irtibatlıdır.

Susuzluğa dayanıklı mezarlığa uygun çiçekler

  • Gül; Mezar üzerlerine çalı türü gül çeşitlerinin dikilmesi uygundur. Çalı türlerinde olan gül çeşitleri çeşitli renklerde dikilirse güzel bir görüntü sağlamaktadır. Bu gül çeşitleri mezarlıklara dikilmesinin sebebi susuzluğa dayanıklı bir türdür.
mezara ekilen gül çeşitleri
  • Krizantem (Kasımpatı) ; Mezarlıklara uygun b aşka bir çiçek türü ise Kasmparı’dır. Kasımpatı, kesme çiçek yetiştiriciliğinde önemli yeri olan bir bitkidir. Latince adı Chrysanthemum (Krizantem) olup, çok yıllık bir bitkidir. Ana vatanı Japonyadır. Uzun yıllardan beri Çin’de üretimi yapılmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında çiçek açar. Büyüme özelliğine göre iki çeşittir. Her sapta tek çiçek bulunan standart ve her sapta birden fazla çiçek bulunduran sprey tipleridir
mezar bitkileri nelerdir
  • Sardunya; Mezarlıklara uygun bir diğer bitki çiçekçeşidi SARDUNYA’dır. Sardunya Çiçekleri İlkbahar mevsiminin sonlarına doğru çiçeklenmeye başlar ve sonbaharın başına kadar bu şekilde kalabilir. Sardunya çiçeklerinin kokusu; çiçekleri özel kokulu; beyazdan pembe ve kırmızı ile kızılın değişik tonlarındaki renklerde olur. Sarkan, yer örtücüsü, katmerli, katmersiz türleriyle ülkemizde çok sevilen bitkilerdir. 
mezarlıklarda kullanılan çiçekler
  • Nergis; Soğanlı bir çiçek türü olan nergisler Mezarlıklar için uygun bir çiçek çeşididir. 35 cm kadar boylanabilen tek yıllık soğanlı bitkilerdir. Parlak yeşil yaprakları vardır. Çiçekleri az sayıda, şemsiyemsi dizilişlidir. Çiçekleri hoş kokulu, sarı ve beyaz renklidir. Ayrıca çiçekleri kesme çiçek olarak da kullanılabilir.
mezarlık çiçekleri
  • Zambak; Mezarların üzerlerine dikilebilecek çiçekçeşidi olan Zambak Soğanlı bir birkidir. Yüzün ürerinde çeşitleri vardır. İç mekanda ve bahçelerde kulanılabilir. Zambak çiçekleri zararlı bitkileri çok çekmektedir. O yüzden diplerinden zararlı ot temizliği yapılmalıdır. Zambak soğanları dikimi yapılırken 5 6 sıra halinde dikilmesi gerekir. aralarında 50 cm mesafe bırakılmalıdır.
mezarlıklara ekilecek çiçek isimleri
  • Servi Ağacı; Mezarlıklara güneşin girmesine ve havanın cereyanına mani olmayacak tarzda ağaç dikilmesi uygundur. Buna en uygun aüğaç türü servi’dir. Servi ağaçlarını mezarlıklara dikebilirsiniz.
mezarlığa dikilecek ağaç

Mezarlığa Dikilecek Bitki İsimleri

Mezarlığa dikilecek en uygun ağaç türü; Servi ağacıdır. Mezar üzerine dikilecek çiçek çeşitleri ise; Zambak, Nergis, Sardunya, Kasımpatı, Gül’dür. Bu ağaç ve çiçek türleri mezarlıklarda en çok tercih edilen türler arasında yer alır. Mezarlara çiçek ve bitki dikimi için bu türleri tercih edebilirsiniz. Mezarlığa ekilecek çiçek çeşitleri çok farklı türlerde başka bitkilerden de oluşur. Mezara çiçek dikimi yapmak için ilk aylarda düzenleme yapmayınız. Üzerinden bir kaç ay geçtikten sonra düzenleme yapılması çiçeklendirilmesi daha uygundur. Mezar üzerine konulan yığma toprağın oturması gerekmektedir. Taze mezarlara bitki dikimi uygun değildir.

Susuzluğa dayanıklı mezara ekilen güller

Mezarlara dikilecek bitkilerde susuzluğa dayanıklı olup olması önem arz etmektedir. Özellikle meskenlere uzak mezarlıklarda susuzluğa dayanıklı olması önemlidir. Mezarlığa dikilecek en uygun ağaç türü; Servi ağacıdır. Mezar üzerine dikilecek çiçek çeşitleri ise; Zambak, Nergis, Sardunya, Kasımpatı, Gül’dür. Bu ağaç ve çiçek türleri mezarlıklarda en çok tercih edilen türler arasında yer alır. Mezarlara çiçek ve bitki dikimi için bu türleri tercih edebilirsiniz.

Mezarlığa ekilecek çiçekler

Mezarlığa ekilen bazı çiçekler;  Krizantem, Acem halısı, Nergis, Gül çeşitleri, Sardunya, Kasımpatı. Mezarlığa ekilecek ağaçlar ise; Servi, Çam, Ladin ve Çeşitli meyve ağaçları ekilebilir.

Mezarlıklara Çiçek Dikmek Günah Mı?

Mezarlıkta bulunan yaş ot ve ağaçları, bakım amaçlı olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Zira buradaki yaş bitkiler kendilerine has bir şekilde Allah’ı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere, Allah Teâlâ’nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu anlamış, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek, ikiye bölmüş ve her birini bir kabrin başına dikmiştir. “Ey Allah’ın Resûlü, niçin böyle yaptın?” diye sorulunca, “Umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece (azabları) hafifler” (Buhârî, Vudû, 55) buyurmuştur. Mezarlıkta zayi olacağından endişe edilen kuru ot ve ağaçların kesilip satılmasında bir sakınca yoktur. Bu satıştan elde edilen paranın kamu yararına kullanılması gerekir. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye I,183; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 155). Kaynak >>

19 thoughts on “Susuzluğa dayanıklı mezar çiçekleri

Bir yanıt yazın