Türkiye’de tarımsal alanların oranı

Türkiye’de tarımsal alanların oranı

Nüfusumuzun önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlamaktadır. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının pek çoğu tarım ürünlerini işlemekte ve ihraç etmektedir. Topraklarımızın % 22.78 i tarla, % 21.86 ı çayır-mera, % 27.63 ü orman ve koruluk, % 14.47 si tarıma elverişsiz arazi, % 3.87 si meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler, % 5.6 sı nadas, % 2.7 si tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi, % 0.88 i sebze ve çiçek bahçeleri (örtü altı dahil) tarımında kullanılmaktadır. Tarımda makine ve özellikle traktör kullanımı ile işlenmeyen bir çok arazi ve otlaklar işlenerek tarlaya dönüştürülmüştür.

Arazinin kullanış biçimine göre dağılımı

Tarımla uğraşanların eğitilmesi, uygun iklim ve toprak şartlarında daha çok gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesi, gübrenin bilinçli kullanılması ve sulamanın zamanında yapılmasıyla verim artmaktadır. Türkiye’nin toprak ve iklim özellikleri çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygundur. Topraklarımız için en önemli tehlike erozyondur. Topraklarımızı erozyondan korur, meteorolojik şartları dikkate alır, bilinçli tarım yaparsak verim artacaktır.

Türkiyede arazinin kullanış biçimine göre dağılımı

Yüz ölçümümüzün 1/3 ü tarla, bağ, bahçe ve seralardan oluşan tarım arazisidir. Bu alanların büyük bölümünü oluşturan tarlaların bir kısmı nadasa bırakılır. Ekili alanların büyük kısmını tahıllar, kalanını endüstri bitkileri, sebze ve meyveler oluşturur.

Bir yanıt yazın