Tarım ürünleri iklimin etkisi altında mıdır?

Tarım ürünleri iklimin etkisi altında mıdır?

Tarım tesisleri planlanırken uzun süreli olacağı düşünülerek etkili faktörlere dikkat edilmelidir. Bu faktörler iklim-toprak-tohum ve üretici olarak sayılabilir. Ziraî meteorolojik açıdan iklim, üretimde ilk kriteri oluşturur. İklim koşullarına bağlı olarak seçilecek bitki çeşidine göre tohum seçimi ve toprak ıslahına gidilebilir. Diğer faktörler olumlu olsa bile iklim, tarımı doğrudan etkiler. Ziraî meteoroloji yalnız toprağa yakın hava tabakasının durumu ve içinde meydana gelen fiziksel olayları incelemekle yetinmeyip, don olayını, kuraklığı, sel baskınlarını ve diğer elverişsiz koşulları önleyici yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bitkiler büyüme ve gelişmeleri için gerekli enerjiyi güneşten, suyu ise yağıştan karşılamaktadır. Sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi diğer meteorolojik parametreler de verimi etkileyen faktörlerdir.

İklim değişikliğine yol açan faktörler nelerdir?

Bitkiler güneş radyasyonunun çok dar bir spektrum bandından faydalanmaktadır. Elektromanyetik spektrumu yaklaşık olarak 0.4-0.7 milimikron olan ışık, özellikle tüm yeşil bitkilerin fotosentez, fototropizm, fotoperiyodizm aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Albedo (ışığın yansıma oranı) tarımda verimin sağlanmasında etkili diğer bir parametredir. Bitkilerde en uygun büyüme sıcaklıkları genel olarak 15 ile 30 °C dir. Bununla beraber çok yıllık bitkilerde -80 °C ile 70 °C, mevsimlik bitkilerde ise 0 °C ile 50 °C dayanma sınırlarıdır. Tohumların çimlenmesi özellikle toprak sıcaklığına bağlıdır. Bazı tohumlar 1 °C nin altında bile çimlenebilirler. Hava sıcaklığındaki artış atmosferin su buharı tutabilme kapasitesini Artırmaktadır. Bu da evapotranspirasyonu güçlendirmektedir.

Hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biridir?

Yüksek atmosferik nem, evapotranspirasyonu düşürmekte, bitkinin su ihtiyacını azaltmaktadır. Ayrıca tarım zararlılarının yumurtaları, larvaları, bakteri sporları sıcak ve nemli şartlarda, özellikle çiğ şartlarında daha aktif duruma geçmektedir. Düşük nem, rüzgâr ve sıcaklıkla birleştiğinde bitki dokularını hızla kurutmaktadır. Kuru hava çiçek ve polenleri de olumsuz etkilemektedir. Şiddetli rüzgâr ağaç filizlerini, meyveleri ve ağaç kökünü fiziksel olarak etkilerken, sürükledikleri toprak zerreleri ile meyve kalitesini düşürürler. Rüzgâr atmosfer içinde sağladığı karışımla bitkilere yeterli miktarda CO2 sağlamakta, nispeten sıcak karakterli hava kütlelerini soğuk yüzeylere taşıyarak don olayını hafifletmekte ve bitkilerin tozlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Tarım ürünleri iklimin etkisi altında mıdır

Yağmur ve kar tarım açısından en faydalı yağış tipleridir. Özellikle kar kış aylarında ekili alanları dona karşı korumaktadır. Toprak yüzeyine düşen suyun bir kısmı toprak içine sızar, bir kısmı yüzey akışına geçer, bir kısmı da buharlaşır.

Tarım için en faydalı olanı sızan sudur (infiltrasyon). Yüzey akışı yamaçlarda bulunan tarım arazilerinde erozyona sebep olmaktadır. Ayrıca yüzey akışına ve buharlaşmaya uğrayan su tarım açısından bir kayıp olarak değerlendirilir. Şiddetli yağış ve yoğun toprak nemi, ekili alanlar üzerinde, ciddi boyutlarda ürün kayıplarına neden olabilir. Tarımda verim ve kalite, yetiştirme ortamındaki optimum şartların sağlanması, uygun tarım tekniği, kaliteli tohum, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ve uygun iklim şartlarına bağlıdır.

Bir yanıt yazın