Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

türk büyükleri sözleri

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

Türk büyüklerinin seçme sözleri

Türk Tarihine damga vurmuş, adını altın harflerle yazdırmış büyük devlet adamları ve alimler vardır. Türk tarihinde bilinen ve bilinmeyen büyüklerin sözleri hakkında derlemeler yaptır. Büyük sözler büyük insaların işidir. Türk dünyasında belirli yere sahip olmuş kişilerin sözleri şu şekildedir.

Türk Büyüklerinden özlü sözler

Yunus Emre’nin Sözleri

Ben ay’ımı yerde buldum/ Ne işim var gökte benim/ Bana rahmet yerden yağar/ Benim yüzüm yerde gerek

Dervişlik olsa idi tac ile hırka/ Biz dahi alırdık otuza kırka.

Gönül çalabın tahtı, Çalab gönüle bahtı, İki gönül bedbahtı, Kim gönül yıkar ise.

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Osman Sezgin Hocanın Sözleri

Tenkide “tahammül” etmeyen, “terakki” edemez.

türklerin güzel sözleri

Tonyukuk Sözleri

Ey Koca ve Yüce Türk! Devşirmeler Seni Devşirmeden, Sen Aklını Başına Devşir…

Ahmet Yesevi Sözleri

Rabbi’m yâdı ulu yâddır, söyler olsam
Ballar gibi tatlı olur dilim benim.
Kendim fakir ikrar ettim, oldum hakir
Kanat çırpıp uçar kuş gibi gönlüm benim.

Düşüm uzar, burak tozar, gitse Pazar
Dünya Pazar, içine girip kullar azar.
Başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar
Adım Ahmed, Türkistan’dır ilim benim.

Şeyh Edebali Sözleri

“Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin”

Ziya Gökalp Sözleri

Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür

Aşık Sefa-i Sözleri

Gündüz güne teslim oldum, geceler aya tutsak
Irmaklarda toy olurken, dereler çaya tutsak
Bilir misin ey sevgili, bu garip neye tutsak
İnsanoğlu gizli sırdır, özünden öz alınmaz

Bilge Kağan’ın Sözleri

“Ey Türk Oğuz Beyleri! Bu sözümü iyi işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe biliniz ki, Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk milleti! Kendine dön! Milletin adı sanı yok olmasın diye, Türk milleti için, gece gündüz uyumadım, gündüzleri oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ile ölesiye çalıştım. Birleşen milleti dağıtmadım. Türk Kağan Ötükende oturursa, Türk yurdunda sıkıntı olmaz. Ben Ötükende oturarak tek başına yurdu idare ettim. Çinlilerin değerli hediyelerine kapılmadım. Buna kapılan ne kadar Türk’ün öldüğünü, Çin boyunduruğuna girdiğini unutmadım. Tanrı yardım etti, Türk kağanı oldum. Dağılmış milletimi topladım. Fakir milletimi zengin ettim. Azalmış milletimi çoğalttım. Atalarıma layık bir evlat olmağa çalıştım. Ecdadımız törelerine öyle bağlı idi ki, bununla milleti mutlu ettiler. Onlar bilge kağandılar. Sonradan bilgisiz, beceriksiz kağanlar, Çinlilerin hilesine kandılar. Türk milleti, zengin ülkelerini kaybettiler. Türk kağanların cihanı tutan haşmeti maziye karıştı. Bu yüzden Türk yöneticileri köle, Türk kızları da cariye oldu. Türk adı yerine Çince isim kullandılar. Bu utanç vericidir. Yüce Tanrı, Türk’ün bu haline acıdı, babam İlter Kağanı Türklere Kağan yaptı. Babamın Türk ordusu kurt, Türk düşmanları koyun oldu. Kurt önünden kaçan koyunlar dağılıp gittiler.

Babam, Doğudan Batıya at koşturdu. Türkleri birleştirdi, Türk devletini ihya etti. Ben zengin ve parlak bir millete Han olmadım. Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte yemin ettik, Türk milletinin, Türk devletinin adı, sanı yok olmasın diye gündüz oturmadım, gece uyumadım, çalıştım.”

Nurettin Topçu Sözleri

Bir milletin kendine yeterli olmadığını söylemek, onu mazisiyle, iktidarıyla, imanıyla beraber gömmek demektir.

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! … Ölümden ilerde varış dediğin, Geride ne varsa bırak utansın! 

İbrahim Hakkı Sözleri

Deme şu niçin şöyle, Yerindedir o öyle, Bak sonunda sabreyle. Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler

Hacı Bektaşi Veli Sözleri

Edeb, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız, Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız. Soframızda bulunan, lokmalar hep helaldir, Yiyenlere nûr olur, ekmeğimiz aşımız.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri Sözleri

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.

Hüsrâna rıza verme… Çalış… Azmi bırakma;
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş…
Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş!

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar…
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.

Şeyh Taptuk Sözleri

İstemegil Hakk’ı Irak / Gönüldedir Hakka durak.

Bölüşürsek tok oluruz/ Bölüşmezsek yok oluruz.

Uyanma vakti geldi ise, bir uyaran gelir elbet.

Yolun sonuna varıp bakanmı var? kim Hak yolda kim batıl yolda

Aşık olmak isteyen talip; önce makamı İsa’ya varacak

Kişi ne okumak isterse o yazar kainat kitabında

Uygur Türkleri Sözü

Yakşilikke yahşilik her kişinin işi, Yamanlıkka yahşilik er kişinin işi.

Özbek Türkleri Sözü

Er ol, er olmazsan kara yel ol (Er bol, bomasang kara yer bol)

Türklerin Anonim Söleri

Tay at olanda at dinlene/ Yiğit bey olanda ata dinlene…

Bahtiyar Vahabzade Sözleri

Mum eğer yanmırsa yaşamır demektir/ Onun yaşamağı yanmağındandır.

Ebul Vefa Sözleri

Nerede İslamiyet varsa orada İlim vardır, Nerede ilim yoksa orada İslamiyet yoktur.

Mustafa Çalık sözleri

Biz korkarak devlet kurmadık, Savaşarak kurduk. Biz ancak derin Türklüğün sesine kulak veririz. Derin Müslümanın sözüne kulak veririz başkasının ne dediğine kulak vermeyiz.

4 thoughts on “Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

Bir yanıt yazın