Sedum (dam koruğu) bitkisinin özellikleri

sedum çiçeği

Sedum (dam koruğu) bitkisinin özellikleri

Dam Koruğu Çiçeği Genel Özellikleri

Dam koruğu bitkisinin beşyüzün üzerinde bilinen türü vardır. Dam koruğu bitkisinin çoğu oldukça bodur, toprak sürgünleri ile yayılan sukkulent bitkilerdir. Sedum bitkisinin boyları 8 cm civarındadır. Sedum bitkisi herdem yeşil veya yarı herdem yeşil olan çok yıllık bitki çeşididir. Yaprakları etli, çeşitli form ve büyüklüktedir. Yaprak uçları kış aylarında kırmızı renge döner. Etli yaprakları sürgünlerin üzerinde kiremit şeklinde dizilmiştir. Çiçekleri yıldız şeklinde ve sarı renklidir. Bu çiçekler uç kısımda bir arada açarlar.

Sedum dam koruğu bitkisinin özellikleri

Dam Koruğu Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Dam koruğu çiçeği az az ve sık sulanmalıdır.Dam koruğu çiçeği sulanırken saksı çiçeğinin kuru olmasına dikkaet ediniz. Yaz aylarında bir kere gübre yeterli olmaktadır. Dm koruğuna en uygun toprak kaktüs bitkisinin toprağıdır. Fazla yaprak ve çiçekle temasta nulunmak doğru değildir. Direkt ışık alan yerlerde durması bitkinin sağlığı açısından önemlidir.

Dam Koruğu Bitki Çeşitleri

Beyaz dam koruğu (Sedum album): 15 cm boyunda, çok yıllık, sukulent,
yayılıcı, kırmızımsı gövdeli, gevşek kümeler halinde büyüyen yarı odunsu bir bitkidir. Yapraklar 6 ile 12 mm sarmal dizilişli, silindirik-yumurtamsı, sukulent kırmızı renkli ve tüysüzdür. Çiçekler terminal, gevşek, taç yapraklar 2 ile 4 mm, yıldız şeklinde, bazen beyaz bazen pembe renklidir. Yaz aylarında çiçek açarlar.

Dam koruğu (Sedum pallidum); Yükselici veya dik büyüyen 5–15 cm boyunda çok yıllık bitkilerdir. Yapraklar şeritsi kısmen silindirik, tüysüz, verimsiz sürgünler üzerinde sık olarak almaşık, çiçekli sürgünler üzerinde ise daha gevşek dizilmişlerdir. Çiçekler 2 ile 4 dallı salkım şeklinde ve her dalda 2 ile 8 çiçek bulunur. Çiçek renkleri beyaz veya pembe orta damarlı açık pembedir.

Acı dam koruğu (Sedum acre); 20 cm kadar boylanabilen yayılıcı, gövdeleri sürünücü, çok yıllık herdem yeşil otsu bitkilerdir. Yapraklar sarmal dizilişli, kısa, küt uçlu biber gibi acı bir tada sahiptirler. Çiçekler terminal, simoz kuruluşunda, 5 taç yapraklı yıldız şeklinde ve sarı renklidir. Yaz aylarında çiçek açar. Bol güneşli açık alanlarda ve ılıman iklimlerde yetişir. Taşlı, kumlu, kireç bakımından zengin toprakları tercih eder. Soğuklara kayanıklıdır. Yaz aylarında az su verilirken kış aylarında su tamamen kesilmelidir.

Sarı dam koruğu (Sedum reflexum); 30 cm boyunda yayılıcı, sukulent, çok yıllık, çiçek taşıyan gövdeler dik, herdem yeşil otsu bitkilerdir. yapraklar sarmal dizilişli, 1 cm uca doğru sivri, donuk mavimsi veya yeşil renklidir. Çiçekler terminal yoğun simoz kuruluşunda, 5 ile 7 taç yapraklı ve sarı renklidir. Çiçeklenme yaz aylarında gerçekleşir.

Üç başlı dam koruğu (Sedum sieboldii): Çok yıllık, sukulent, gövdesi zayıf, yayılıcı kırmızı renkli, sık öbekler oluşturan herdem yeşil otsu bitkilerdir. Yapraklar üçlü halkalar halinde 1 ile 3 cm uzunluğunda, sapsız, dairemsi tüysüz, kalın etli, açık yeşil renklidir. Çiçekler terminal, 1 cm genişliğinde, yoğun simoz kuruluşunda, pemde renklidir. Sonbaharda çiçek açar.

Anne çiçeği (Sedum spectabile); Çok yıllı sukulent, 35 ile 45 cm boyunda, dikine büyüyen gövdeli, kuvvetli gür gelişen otsu bir bitkidir. Yapraklar sukulent, karşılıklı, 5 ile7 cm uzunluğunda, ters yumurta şeklinde, parlak donuk mavimsi yeşil renklidir. Çiçekler terminal, çiçek kuruluşunun tepesi düz veya şemsiyemsi, 10 ile 15 cm genişliğinde ve pembe renklidir.

Makarna (Sedum spurium): Çok yıllık, sukulent, sık gövdeli, alçak boylu, sürünücü gövdeli, 10 ile 15 cm boyunda herdem yeşil otsu bitkilerdir. yapraklar karşılıklı dizilmiş, 2 cm uzunluğunda, ters yumurta şeklinde, hafif dişli, silli ve açık ve açık yeşil buzlu yeşil renklidir. Çiçekler terminal, simoz kuruluşunda, taç yapraklar az çok dik ve pembe renklidir. İlkbahar yaz aylarında çiçek açar.

Bir yanıt yazın