Porsuk ağacı nerelerde yetişir?

porsuk ağacı

Porsuk ağacı nerelerde yetişir?

Türkiye’de porsuk ağaçları nerelerde yetişir?

Taxus olarak bilinen Porsuk ağacı kırmızı renkli meyveleri ile özellikle park ve bahçelerde peyzaj alanlarında tercihedilen bir ağaç türüdür. Türkiye’de deniz iklimli Kuzeybatı Anadolu’da ve Toroslar’da bulunur. Bu mıntıkalarda Porsuk’a rutubetli dere yamaçları ve vadilerdeki ormanlar içinde tek, küme veya gruplar halinde dağınık olarak rastlanır. Kuzey Anadolu dağlarında Rize ve Trabzon’da, Bartın dolaylarında Kayın Göknar ormanlarında alt bitki olarak kümeler halinde bulunur.

porsuk ağacı yaprağı

Porsuk Ağacı Nedir?

Yaz kış yeşil ağaççıklar ya da 20 m kadar boylanabilen ve bazen 1 m kadar çap yapan uzun ömürlü sık dallı ağaçlardır. Porsuk ağacının gövde kabuğu kızıl kahverengidir, gelişi güzel çatlayarak dökülür, genç sürgünler yeşildir. İğne yapraklı (ibreli) ağaçlar içinde sürgün verme yeteniğinde olan bir türdür. Porsuk odunu esnek olduğundan özellikle Avrupa ve İngiltere’de ok ve yay yapımında kullanılmıştır.

Porsuk ağacı Özellikleri

Hiçbir zaman saf meşcere halinde bulunmaz tek ya da kümeler halinde kayın, göknar, ladin ormanlarında bulunur. Kireçli toprakları seven porsuk ağacı serbest alanlarda dona karşı duyarlıdır. Genel görünüşlü ve kırmızı renkli meyveleri ile park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan porsuk ağacının 3 bin yıl yaşayanlarına rastlanır. Yaprak ve genç sürgünlerinde ise “Taksol” (Taxin) adlı zehirli bir alkoloid bulunur. (Endemiktir)

Zonguldak’da Anıt Porsuk Ağaçları

en yaşlı porsuk ağacı

1.400 m yüksekte Gümeli Beldesinin 255 ha. Lık kısmı, (yaylalar hariç) 2008 yılında 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma statüsüne alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gelecek kuşaklara aktarılmak üzere “Gümeli Tabiat Anıtı” olarak tescil edilen bu alanda 1000 yaşın üzerinde pek çok Taxusbaccata L. (Porsuk) bulunmaktadır. (Türker ve Çetinkaya, 2009) Ağaçların boyları yaklaşık 25 m olup çapları 1,50-2,95 m arasında değişmektedir. Doğa tarihi bakımından çok değerli olan bu ormanın genel yapısı ılıman, nemli Kuzey Ormanları (Boreal Ormanlar) tipindedir.
 
Alanın biyoçeşitlilik açısından çok zengin flora ve faunaya sahip olması, Türkiye’nin en yaşlı porsuk (Taxusbaccata L.) ağaçlarını (1.000 ve 1.200 yaşlarında) bünyesinde barındırması ve bölgede bulunan porsuk ağacı neslinin yok olma tehlikesi sınırında bulunması alanı ekoturizm açısından önemli hale getirmektedir. Anıt Porsuk Ağacı Nerede >>

One thought on “Porsuk ağacı nerelerde yetişir?

Bir yanıt yazın