Meyve ağaçlarına hayvan gübresi atım zamanı

Meyve ağaçlarına hayvan gübresi genel olarak Mart, Nisan, Mayıs aylarında verilmelidir. Bulunduğunu bölgelere göre gübreleme zamanı değişiklik gösterebilir. Mesela İç Anadolu Bölgesi için Şubat ile Mart ayında; Şiddetli kış olan bölgelerde ise Mart ayı ile Mayıs ayı arasında yapılması uygundur. Meyve ağaçlarında gübre uygulama zamanı bölgenin iklimine göre değişmekle beraber iç Anadolu bölgemizde Şubat veya Mart aylarında kışı şiddetli olan kesimlerde ise Mart, Nisan veya Mayıs aylarında yapılmalıdır.

ağaca hayvan gübresi hangi ayda verilir

Yılın bu ilk gübrelemesinde Potasyumlu ve Fosforlu gübrelerin tamamı ile Azotlu gübrelerin yarısı verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise 2-3
ay sonra sulamadan hemen önce verilip tırmıkla hafifçe karıştırıldıktan sonra derhal sulanarak erimesi sağlanmalıdır.

Meyve ağaçlarına gübre nasıl verilmelidir?

Meyve ağaçları da toprak analizi yaptırılıp analiz sonucuna göre gübrelenmelidir. Meyve ağaçlarında genellikle 0-30,30- 60,60-90 cm derinlikten örnek almakla birlikte gerekli görülürse 90-120cm derinlikten de toprak örneği alınır. Tabi ki bu derinlikten toprak örneklerinin alınmasında kürek yeterli değildir. Bu örnekler çeşitli tipte burgularla alınabileceği gibi tarlada bu derinliklere kadar bir çukur (boy çukuru)kazılarak bu çukurun düzgün bir kenarından örnekler alınabilir.

Meyve ağaçları için gübreleme tenikleri

Ağaç tacının altına (izdüşümüne) tacın büyüklüğüne göre gövdeden 1-3 m uzaklıkta açılacak daire şeklindeki 15-20 cm genişliğinde ve 15-20 cm derinliğindeki çukura fosforlu ve potasyumlu gübrelerin tamamı verilerek çukur kapatılır. Fosforlu ve potasyumlu gübreler bu şekilde verildikten sonra her ağaca azotlu gübrenin yarısı gövdeden 50-60 cm uzaktaki
daire şeklinde ki alan hariç olmak üzere, taç izdüşüm alanına serpilip tırmık veya çapa ile toprağa karıştırılır. Kalan Azotlu gübre ise aynı
şekilde bir veya iki defada olmak üzere yaklaşık iki ay ara ile sulamalardan hemen önce verilip hemen arkasından sulama yapılmalıdır.

Ağaç diplerine hayvan gübresi verme

Bu yöntem genellikle daha yaşlı ağaçlar için geçerlidir. Meyve ağacının taç izdüşümü esas alınarak 20-25 cm derinlikte ve m2’de 2-3 çukur olacak şekilde çukurlar açılmalıdır. Açılan bu çukurlara Fosforlu ve potasyumlu gübreler verilerek toprakla kapatılmalıdır. Kaynak >>

Meyve ağaçlarına hayvan gübresi ne zaman verilir?

Bir yanıt yazın