Kızılçam Türkiye’de hangi bölgelerde yetişmektedir?

Pinus brutia olarak bilinen Kızılçam ağacı Dünya yüzeyi baz alınırsa en çok Türkiye’de yetişmektedir. Kızılçam ağacının en çok yetiştiği bölgelerimiz; Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde de sıklıkla görülmektedir. Kızılçam ağacının en çok görüldüğü illerimiz ise; Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’dır. Güneydoğu Anadolu’da Siirt çevresinde (Eruh-Bentköyü, 10 – 15 ha), ana yayılıştan uzakta ufak bir izole yayılışı da vardır. Kızılçam Ağacı Batı Anadolu Bölgesinde, 800-900 m. yükseltilere kadar çıkar ve Ege Denizi kıyılarından nehir vadilerini izleyerek çok içerilere ( Gediz Vadisinde 300 km. ) kadar uzanır.

kızılçam ağacı

Kızılçam ağacı hangi topraklarda yetişir?

Son derece kanaatkâr olan kızılçam hemen hemen bütün toprak türlerinde
yetişebilmektedir. Gevşek toprakta olduğu kadar yüzeyi çatlaklı ya da kırılmış kayalar üzerinde de yetişebilmektedir.

Kızılçam Ağacının Yetiştiği İklimler

Kızılçam ağaçalrı kışları ılıman, yazları sıcak ve kurak olan yerlerde bulunur. Genel olarak dona duyarlıdır ve kara ikliminden kaçınır. Nem isteği bakımından olağan üstü kanaatkâr bir türdür. Kızılçam Ağacı Sıcaklık İsteği: Kızılçamın sıcaklık isteği çok fazladır. Sıcaklık ve kuraklığa en çok dayanan çam türüdür. Kızılçam Ağacı Işık İsteği: Tipik bir ışık ağacıdır. Işık isteği en fazla olan çam türümüzdür.

Kızılçam ağacının özellikleri

Kızılçam ağacı gövde şekli, kabuğu düzgün boz renkte, yaşlanınca esmer kırmızı renkte kalın kabuk durumunda görülür. 500 ile 600 metre rakımdan sonra düzgün-dolgundalsız gövdeler yapar. Kızılçam ağacı tepe tacı şekli: İlk yaşlarda sık yetiştirilmelidir çünkü azman yapar. Önceleri piramit görünüşlü iken ilerleyen yaşlarda azmanlaşma özelliği vardır. Kızılçam ağacı kök tipi: Tipik ve derin bir kazık kök sistemine sahiptir.

Kızılçam Ağaçları

0 – 1200 m Akdeniz Bölgesinde saf meşcereler halinde 1200m‟den sonra karaçam ile karışım yapar. Marmara‟da 0-700m‟ler arasında saf halde veya fıstıkçamı ve servi ile karışım oluşturur. Ege‟de 0 ile 800m‟lere kadar saf 800-1000m‟lerde karaçam ile karışım yapar. Karadeniz Bölgesinde 600-700m rakımlara kadar çıkar. Asli Ağaçlar >>

Kızılçam ağacı Türkiye’de nerede yetişir?

Kızılçam ağacı Türkiye’de nerede yetişir?” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın