2 mins read

Belçika çalışma izni ne kadar sürede çıkar?

Belçika’da İstihdam komisyoncuları, işverenleri ve iş arayanları bir araya getirir. İşverenleri personel arayışlarında destekliyorlar ve iş arayanların iş bulmalarına yardımcı oluyorlar. İstihdam komisyoncuları, işverenleri ve iş arayanları bir araya getirir. İşverenleri personel arayışlarında destekliyorlar ve iş arayanların iş bulmalarına yardımcı oluyorlar. Hem özel hem de kamu istihdam aracıları var. Kamu istihdam hizmetlerinden farklı olarak, özel istihdam hizmetleri kamu hizmetleri aracılığıyla değil, özel şirketler aracılığıyla yapılmaktadır. Hem özel hem de kamu istihdam aracıları var. Belçika’da iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında imzalanan iş kontratı (süresi belirli, süresi belirsiz, bir başkasının yerine çalışma, süresi kesin bir şekilde belirli) ile tesis edilmektedir. Bunun yanında, denizcilerle, geçici işlerde çalışanlarla, belli düzeyde gelir sahibi olan sporcularla kontrat imzalamaya ilişkin düzenlemeler de mevcuttur. İş kontratları ömür boyu imzalanamadığı gibi, tam gün mesai veya yarım gün mesai uygulamasına göre imzalanabilmektedir. 3 Temmuz 1978 tarihli İş Kontratlarına İlişkin Yasa bütün kontratlara ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Belçika çalışma izni iş kontratı

Belçika çalışma izni süerci için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz. https://www.vlaanderen.be/bureaus-private-arbeidsbemiddeling/wat-is-arbeidsbemiddeling İş Kontratı kanunu göre, süresi belirsiz iş kontratı ya ihbar süresinin bildirilmesi yoluyla, ya ihbar süresini telafi edici tazminatın ödenmesi yoluyla ya da ciddi bir gerekçe nedeniyle sona erdirilmesini öngörmektedir. İşçi ve işveren de kontratı tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir. Süresi belirli iş kontratı, kararlaştırılan sürenin tamamlanması ile sona erer. Belçika’da beden gücü ile çalışan işçiler ile ofis işçileri arasında imzalanan iş kontratlardında farklılıklar mevcuttur.

belçika çalışma izni

Belçika çalışma izni sonlandırma

İş kontratını Sona Erdirme, İşçi ve işveren istediği zaman iş kontratını sona erdirme hakkına sahiptir. Kontratı tek taraflı olarak sona erdiren taraf, bazı kurallara uymak zorundadır. Kontrartı sona erdirme işveren tarafından yapılırsa, “işten çıkarma”, işçi tarafından yapılırsa “istifa etme” olarak adlandırılmaktadır. Taraflar birbilerine süre verme hakkına sahiptir. İşveren, işten çıkarmalarda, işten çıkarma kurallarına uymak zorundadır. Bunlardan en belirgin olanı, işverenin işçiye bildirimde bulunma, işçinin de bilgi alma hakkı vardır.

One thought on “Belçika çalışma izni ne kadar sürede çıkar?

Bir yanıt yazın