2 mins read

Türkiye’de kimler aile ikamet izni alabilir?

Ülkemizde aile ikamet izni başvuruları kabul edilmektedir. Aile ikamet izni başvuru koşulları ve şartları kanunla belirlenmiştir. Aile ikamet izni alabilmek için bu kanında yer alan şartları taımanız gerekmektedir. Aile ikamet izni başvurusu yapadan önce bu yükümlülükleri taşıyıp taşımadığınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Aile ikamet izni başvurusu hakkında kanunlaşan maddeler aşağıda verilecektir. Türkiye’de aile ikamet izni başvuru şartları 34. maddede belirtilmiştir.

Aile ikamet izni başvuru şartları nelerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

Aile İkamet İzni başvuru şartları nelerdir
  • Yabancı eşine,
  • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
  • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,
  • her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.
  • Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.
  • Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır.
  • Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.
  • En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
  • Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.
  • Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Bir yanıt yazın