Sonbahar’da bahçeye ne ekilir?

Sonbahar’da bahçeye ne ekilir?

Sonbahar aylarında Eylül, Ekim, Kasım ayların bazı bitkilerin ekimi yapılmaktadır. Sonbahar aylarında hangi bitkiler ne zaman dikilmelidir. Sonbahar ayında çiçek ekimi yapılır mı? Sonbahar aylarında elbette bazı çiçeklerin ekimi / dikimi yapılır. Kasımpatı, Çuha Menekşe vb. Sonhabar ayında ekilecek tarla bitkiler sonbaharda ekilen sebzeler ve sonbaharda ekilien çiçekler dahi ağaçlar hakkında bilgiler şu şekildedir;

Sonbahar ayı olan Eylül’de bahçe ekim ve dikimi

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder. Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder. Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. Ayçiçeği hasadına devam edilir.
Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir. Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır. Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir. Meyve bahçelerinde durgun göz aşılarına devam edilir. Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılır.

Sonbahar'da bahçeye ne ekilir

Meyve bahçeleri son kez sulanır. Yazlık sebzelerin hasadı sona erdirilmeli ve atıkları bahçelerden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Kışlık sebzelerin ekimine devam edilir. Sebzelerde sulamaya devam edilir. Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir. Şaraplık ve sofralık üzümlerin hasadına, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.

Sonbahar ayı Ekim’de ekim dikim faaliyetleri

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder. Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder. Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder. Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır. Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır. En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır. Çeltik hasadına başlanıp en geç ay sonuna kadar hasat tamamlanmalıdır. Pancar hasadına başlanmalıdır. Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır.

Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır. Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır. Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır. Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder. Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır. Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır. İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır.

Sonbahar ayı olan Kasım’da bahçe ekim dikimi

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Ay sonuna kadar pancar hasadı tamamlanmalıdır. Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır. Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır. Buğday arpa ekimi en geç bu arın ortalarında bitirilmelidir. Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir. Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır. Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır. Bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir.

Özellikle çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır. Seralarda son turfanda sebzelerin sulama, çapalama işlemleri yapılır. Zirai Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir. Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir. Bağlarda bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir. Bağlarda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır.

Bir yanıt yazın