Söğüt ağacı nerelerde yetişir? Söğüt ağacı budama tekniği
8 mins read

Söğüt ağacı nerelerde yetişir? Söğüt ağacı budama tekniği

Adı üstünde sarkık dallı bir ağaç çeşididir. Salkım söğüt ağacının boyu 15 metreye kadar uzayabilir. Dalları ince olduğu için dik durmaz. Yere sarkık bir şekilde durur. Salkım Söğüt ağacının yaprakları dar ve şeritsi bir yapıya sahiptir. Söğüt ağacı ülkemizde yeterince yoktur. Özellikle odun ihtiyacını karşılamak üzeri; Söğüt’ün yayılış alanını genişletmek fikri ile odun
hammaddesi üretimi de buna paralel olarak artacaktır. Salix (Söğüt) cinsi bitkiler aleminin Phanerogamae bölümünün, Angiospermae alt bölümünün, Dicotyledonae sınıfının, Monochlamydae alt sınıfının, Amentiflorae grubunun Salicaceae familyasına bağlıdır.

Salkım Söğüt ağacı Özellikleri

salkım söğüt ağacı

Salkım söğüt ağacı nisan ayı içinde çiçeklenmektedir. Salkım söğüt ağacı nerelerde yetişir? Çin Halk Cumhuriyetinde yaygın bir şekilde görünür. Türkiye’de ise salkım söğüt ağacı hemen hemen her bölgemizde yetişmektedir. Salkım söğüt ağacından neler yapılır? Yaprakları küçük ve büyük baş hayvanlar için yem olarak tercih edilebilir. Kağıt üretiminde, mobilya, tarım aletleri yapımında, sepet yapımlarında kullanılır.

Salkım söğüt ağacının faydaları; romatizmal şikayetlerde ve ateş düşürücü olarak da kullanılmaktadır. Yüksek seviyelerdeki kükürt dioksiti tolere eder.

Ak söğüt ağacı yayılışı

Aksöğüt 25 m’ye kadar boylanabilen, Türkiye’de en geniş yayılışa ve ağaç boyutları esas alındığında en büyük öneme sahip olan türdür. Genç sürgünlerin uç kısmı sarkık sarımsı kahverenginde, başlangıçta ince beyaz, sonradan dökülen tüylerle kaplıdır. Dalları açık kahverengi, veya boz kahverengidir. Yapraklar 6-10 cm boyunda uzunca mızrak şeklinde, kenarları ince dişli, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü tüylü ve mavimsi renkli, kısa saplıdır. Ağaç gövdeleri düzgün, silindir şeklinde, kabuğu boz renklidir. Süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir.

Boylu Söğüt (Salix excelsa J. F.)


Syn: Salix australior Andersson: Salix fragilis sensu Boiss: Salix vertifolia Freyn and Sint. 10-30 m kadar boylanabilen bu tür, Salix alba’ya oranla, dip kısımlardan daha kolay kırılabilen daha kalın dallara sahiptir. Yaprakları biraz daha geniştir ve az tüylüdür. Tüysüz veya dağınık tüylü olan genç dalları yaş ilerledikçe kahverengi veya sarıya benzer tüylenir. Tomurcuklar zamanla tüylenir. Tomurcuk arka kısmı 2.5 mm genişliğindedir. Çiçeklenme zamanı yöreye göre Mart-Mayıs ayları arasında değişir. Kuzeybatı Anadolu ve İç Anadolu’nun Kuzey kısımlarında bulunur. Doğu Anadolu’da da yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında, Pakistan, Keşmir, Afganistan, Orta Asya, İran, Irak, Lübnan ve Suriye’de doğal yayılışı vardır. Bu bölgede Salix fragilis ve Salix pentandra ile melezler yaptığı bilinmektedir.

Acem Söğütü, Sultan Söğütü

Salix acmophylla Boiss olarak bilinir. Büyük çalı veya küçük ağaç formunda olan bu türün dalları ince ve uzun olup kırmızımsı renktedir. Yapraklar 10-15 cm uzunlukta, 8-12 cm genişlikte, şeridimsi mızrak görünüşünde, sivri uçlu, düz kenarlı, orta damarı çıkıntılı, alt yüzü mavimsi renkte, kulakçık küçüktür Acem söğüt ağacının dalları düzensiz tüylüdür. Ana gövdede dikine çatlaklar görülür. Genç dalları tüylüdür. Çiçeklenme zamanı yörelere göre Şubat ile Nisan ayları arasında olur. Yayılış bölgesi Güney-Doğu Anadolu’da özellikle Gaziantep, Urfa, Mardin, Siirt ve Hakkari dolaylarıdır. Urfa civarında Salix alba ile yapmış olduğu melezlerin bulunduğu bildirilmektedir. Türkiye dışında, Suriye, Filistin, Sina yarımadası, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Hindistan ve Orta Asyada doğal yayılışı görülür. Salix alba ile hibridlenebildiği bilinmektedir.

Gevrek Söğüt

Salix fragilis L. olarak bilinen Gevrek Söğüt ağacı 10-20 m kadar boylanabilen, ağaç ya da ağaççık formunda bulunur. Kendini tohumla yeniler. Sürgünler aşağı sarkmaz, kolay kırılır ve tüysüzdür. Yapraklar mızrak şeklinde ve 18 cm kadar uzunlukta, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşil veya mat açık yeşildir.

Badem Yapraklı Söğüt

Badem yapraklı söğüt ağacı Salix triandra L. olarak bilinmektedir. Genelde boylu çalı veya 5-6 m kadar boylanabilen bir ağaççıktır. Kül renkli gövdenin kabukları parçalar halinde soyulur. Sürgünler tüysüzdür. Yapraklar 5-13 cm uzunlukta, 3 cm genişlikte, mızrak gibi sivri uçlu ve her iki yüzü de tüysüzdür. Kenarları dişli, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil veya mavimsi yeşildir. Sepet yapımında kullanılır.

Keçi Söğütü

Salix caprea L. bilinen keçi söğüdü süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Çalı veya ağaççık halindedir. 1 yıllık sürgünler kahverengi, düzgün, parlak kabuklu ve tüysüzdür. Yapraklar 3-11 cm uzunlukta 2-2,5 cm genişlikte ve yumurta şeklinde olup kenarları dişli, üst yüzü mat koyu yeşil ve tüysüz, alt yüzü boz yeşil ve beyazımsı tüylerle kaplıdır. Marmara Bölgesi’nde ormanlık sahalarda görülür. Bütün söğüt türleri >>

Kavak Ağacı Budama Tekniği

Genel olarak budama, “ağaç gövdeleri üzerindeki yeşil ve kum alt dalların belli esaslara göre kesilerek uzaklaştırılması” olarak tarif edilebilir. Amaç, kesim çağı sonunda 8-10 metre boyunda dalsız, budaksız, düzgün, kalın çaplı ve yüksek değerde gövde oluşumunu sağlamaktır. Yetiştirici, zamanında ve usulüne uygun olarak yapacağı budama işlemleri ile odun kalitesinin
artmasını sağlayacak ve budama işlemi için yapılan masrafın çok üstünde gelir elde edebilecektir.

Söğüt ağacı budama vakitleri

Söğüt ağaçları kavak türleri gibi 15 Temmuz İle 15 Ağustos arasında budanmalıdır. Budama periyodu dışında sapılan budamalar söğüt ağaçlandırıma alarmın böcek ve mantar zararlarını arttırmaktadır.
Budama. ağaçlandırmanın bulunduğu yöre koşullarına göre en uygun zamanda yapılmalıdır.

Türkiye’de kaç çeşit söğüt ağacı vardır?

Yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye’de söğütleri 11 seksiyon ve 23 tür altında toplamıştır. Avrupa’da doğal yayılış yapan 70 Söğüt türü vardır. Türkiye’de doğal olarak yayılış yapan 23 Söğüt türü arasında Salix alba L., Salix babylonica L., Salix viminalis L., Salix fragilis L., Salix cinerea L, Salix purpurea L., Salix amygdalina L., Salix incana Schrank’ı sayabiliriz.

Söğüt ağacının Özellikleri

Bir yanıt yazın