Türkiye’de yetişen Sedir Ağacı Çeşitleri

Sedir Ağaçların 4 çeşidi mevcuttur. Sedir ağaçlarının isimleri, Kuzey Afrika’da Atlas Dağlarında yetişen Atlas Sediri; Kıbrıs’ta yayılış gösteren Kıbrıs Sediri; Kuzeybatı Himalaya, Afganistan cografyalarında yayılan Himalaya Sediri ile Amanesiardan başlayarak Toros Dağlarında yayılan Lübnan Sediri (Cedrus libani A. Richard) olarak bilinir. Sedir ülkemizde çok geniş bir alanda bulunan, önemli bir orman ağacı çeşidimizdir.

Toros Sediri Nerede Yetişir?

Toros Sediri ( Cedrus libani A. Richard) Gymnospermae’lerin Coniferae sınıfı Pinoideae takımı, Pinaceae familyasından olan bir ağaç türüdür. Bazı bölgelerde Toros Sedir Ağacı Katran olarakta bilinir. Toros Sedir; dolgun gövdeli, kalın dallı, görmekli bir orman ağacıdır. İlk yıllarda piramidal tepeye sahip ise de zamanla tepe formu bozulur, yayvanlaşır ve şemsiye gibi bir şekle girer. Toros Sediri 1000 yaşına kadar yaşayabilen, yaklaşık 40 m boy, 2 m çap ile 35 mm kabuk kalınlığına ulaşabilen bir ağaç türüdür. Toros Sediri tepesi, Atlas sedirine göre daha sık dallıdır. Genellikle, sık meşcerelerde gövdeler düzgün, az dallı ve dolgundur. Kabuk, gençlikte düzgün yeşilimtrak kül renginde olup, sonraları ağaç yaşlandıkça, boyuna çatlaklı, pullu bir yapıya döner. Toros Sedir Kozalakları iki yılda olgunlaşır. Olgunlaşma mevsiminde, bir ağaç üzerinde, üç ayrı kozalak bulunur. Toros Sediri nerede Yetişir? Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.), U.ibnan’ın kuzeyinde ve Suriye’deki birkaç meşcere dışında, asıl yayılışını Toros Dağları’nda yapmaktadır.

Sedir Ağacı Çiçek Yapısı ve Döllenme

Sedir, Pinaceae familyasının diğer cinslerindeki gibi, bir cinsli bir evciklidir. Döllenme rüzgarla olur (anemogam). Erkek çiçekler sarı renkli olup, kozalakcık halindedir. Kısa sürgünler üzerinde, dikdurur. Şekilleri uzun, silindirik boyları ise 3-5 santimetredir. Dişi çiçekler bir çok puldan meydana gelmiş, yumurta biçiminde kozalak durumunda ve yeşilimsi renktedir. Erkek çiçekler gibi bunlarda dik duruşudur.

Lübnan Sedir Ağacı

Türkiye’de 67 850 hektarı (% 68.3) normal koru, 31 475 hektarı (%31.7) bozuk koru niteliğinde olmak üzere, toplam 99 325 hektar saf sedir ormanı bulunmaktadır. Sedir ormanlarının yer aldığı akdeniz bölgesinde, gençleştirmenin en büyük ve önemli ekolojik sorunu, esas olarak kuraklik, ilkbahar ve özellikle yaz kuraklığıdır. Lübnan sediri tohumlarında çimlenme engelinin bulunması nedeniyle, doğal gençleştirmeye yardımcı ekimlerin, doğal tohum dökümü periyodunda yapılması gerekir.

Sedir Ağacı Hakkında Bilgiler

Bir cevap yazın