Türkiye’de yetişen çam ağacı çeşitleri

Çam Ağaçları Hakkında Bilgi

Türkiye’de sıklıklar görelen ve asli ağaç çeşitleri arasında da yer alan çam ağaçları 5 adettir. En çok yetişen çam ağaçlarının ağaç çeşitleri ve ağaç türleri hakkında açıklamalar sunulacaktır. Çam ağaçları doğal ormanlarımızda da yetişmektedir. İğne yapraklı ağaç türleri arasında yer alan çam ağacı, botanik olarak Pinaceae familyasından Pinus cinsi olarak sınıflandırılır. Çam ağacı bakımı, budaması ve türleri hakkında bilgileri çu şekildir;

Çam Ağacı Türleri Nelerdir?

Bazı Çam ağacı çeşitleri ülkemizde hemen hemen her bölgelerde yetişmektedir. Bazı bölgelerde yetişen doğal çam ağaşları ormanları kaplamaktadır. Çam Çeşitleri İsim Listesi;

Karaçam Ağacı

Ülkemizin her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş yayılışa sahip çam türü olan kara çam ülkemizde 400 ile 2100 m yükseltilerde yeralır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabukları vardır. Karaçam Ağaçları 40 m kadar boy, 1 m den fazla çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövde yesahiptir. Tepe yapısı, azman yapmaya eğilimli olduğu halde, yüksek mıntıkalarda ve sık meşcerelerde dar ve küçük tür. Gençlikte büyümesi çabuktur. Saf ormanlarını yangın ve kar zararları tehdit eder. Fırtına zararları sığ toprak larda ve seyrek yetiştiği alanlarda tehlikelidir. Dona ve kuraklığa dayanıklıdır. Karaçamın odunları sert, dayanıklı, reçineli ve iyi kalitelidir. Çivi ve vida tutma direnci iyi, işlenmesi kolay olduğundan yapı malzemesi olarak kullanılır.

karaçam ağaçları

Sarıçam Ağacı

Türkiye ve dünyadaki en güney sınırı Kayseri Pınarbaşı’ndadır. En yoğun yayılışını Kuzey Anadolu’nun içmıntıkalarında yapar ve buradan orta Anadolu’ya sarkar. Karadeniz kıyısında Of ve Sürmene arasında denize kadar iner. Sarıçam Ağaç Türleri Doğu Anadolu’da 2700 m’ye (Sarıkamış Ziyaret Tepesi) çıkar. Güneydeki en uçyayılışı Afyon İhsaniye’dedir. Sarıçam Türkiye’de ortalama 1000 ile 2500 m’ler arasında toplu yayılışını yapar. Bunu dışında Kayseri Kahramanmaraş arasında Pınarbaşı, Göksun yörelerin de yedi küçük odacık halinde bulunur. Burada yalnız Türkiye’de değil dünyadaki yayılışının en güney noktalarından birisine ulaşmış olmaktadır. Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı ya da dolgun ve düzgün gövdeli her dem yeşil bir ağaçtır. Yaşamakta olduğu geniş alanın ekolojik şartlarına göre 20 50 m arasında boy yapabilir. Genç gövdelerde, yaşlı ağaçların üst kısımlarında, kalındallar da “tilki sarısı” rengindeki kabuk gayet ince levhalar halinde ayrılır. Genellikle kuvvetli bir kök sistemi kurar.

çam çeşitleri türkiye

Fıstık Çamı

Fıstık çamı en geniş coğrafi yayılışını Anadolu’da yapar. Özellikle Batı
Anadolu’da, Bergama yakınında (Kozak Yaylası), Aydın, Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta ve Çoruh vadisinde ve Trabzon Kalene maderesinde lokal olarak yayılır. 25 m’ye kadar boylana bilen, düzgün gövdeli, şemsiye görünümünde geniş ve yuvarlak tepelidir. Kabuk önceleri düzgün, sonra yarılmış durumda, kırmızımsı boz esmer renktedir. Odunundan çok halk arasında çam fıstığı diye adlandırılan yağlı tohumundan faydalanılır.
Aynı zamanda değerli bir süs ağacıdır. Kök sistemi kuvvetlidir. El verişli top raklarda derine giden kazık kök yapar. Fıstık çamı odunu çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek olması ve kolay işlenmesi nedeniyle yapı kerestesi olarak kullanılır.

fıstık çamı nedir

Halep Çamı

Halep çamı diye ilinen bu tür; Akdeniz bölgesine özgü bir çam ağacı çeşidi olan Halep Çamı Türkiye’de yetişir. Halep çamları 20 metreye kadar boy atabilir. Fazla toprak istememesi sayesinde tepelik bölgelerde, sahillerde ve kalkerli topraklarda kolayca yetişebilir. Halep Çamının kabuk kısımları kırmızı ve turuncu renklidir.

Kızıl Çam

Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki geniş yayılışının dışında kızılçam, Erbaa yakınlarında ki Kelkit çayı ile Yeşil ırmağın birleştiği yer, Ayancık, Sinop, Boyabat, Amasya, Zonguldak gibi Akdeniz ikliminin bariz olarak görüldüğü mikroklima bölgelerinde küçük adacıklar halinde bulunur. Türki ye’de en büyük yayılışı Akdeniz kıyı kuşağı ile kıyı yayakınarka bölgeler ve Güneydoğu’dur. Ülkemiz de 1500 m’ye kadar yetişir. Kızıl Çam Çeşiridi; En geniş yayılış gösteren çam türümüzdür. 25 m boy, 60 cm kadar çap yapabilen önemli bir orman ağacıdır. Önceleri piramit görünüşlü iken yaşlandıkça geniş tepelidir. Kabuğu düzgün boz renkte iken yaşlanınca, esmer kırmızımsı Renkte kalın kabuk durumunda görülür. Yeni sürgünler kırmızımsı renktedir. Daha çok kızıl çam adını da buradan almaktadır. Çok derine giden kazık kök yapar. Ülkemizde doğal olarak yeteşin ve en hızlı büyüyen türümüzdür. Rüzgarlara dayanıklılığı azdır. Rüzgar bu türün gövde ve tepe şekillenmesinde önemli rol oynar.

Ülkemizde Yetişem Çam Ağaçları İsimleri

Karaçam, Sarıçam, Fıstık Çamı, Suriye Çamı, Kızıl Çam. Bu çam ağaç çeşitleri Ülkemizde en fazla yayılış gösteren türler arasında yer alır. Yukarıda çam ağaç çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Genel olarak çam ağaçları ormanlık alanlarda boy göstermektedir. Büyük şehirlerde süs amaçlı çam ağaçları yetiştirilmektedir. Çam ağaçları hakkında kısa bilgi verilmiştir.