Orman dışı ürün eşitleri nelerdir?

Orman dışı ürünler

Ormanlık alanlarda ağaçların çeşitli şekilde ve çeşitli alanlarda kullanıldığını biliyoruz. Ormanlık alanlarda yetişen bitki çeşitleri yani onlarda elde edilen ürünlerde mevcuttur. Ormanlık alanlardan elde edilen ormandışı ürünlerin isim listesi şu şekildedir;

 • CENSİYAN (Gentianalutea L.)
censiyan

Halk arasında Censiyan yada Küşad olarak bilinen ve Gentialar içinde ülkemizde en yaygın bulunan bir tür olduğu halde uzun yıllardır yapılan ha talı ve aşırı toplama sebebiyle nesli tükenmeye yüz tutmuştur. Ülkemizde Bursa (Uludağ), Kütahya, Eskişehir, İzmir ve Sinop’ta yetişmektedir.

 • ÇAM FISTIĞI (Pinuspinea L.)
çam fıstığı

Pineaceae familyasının engeniş coğrafi yayılışını ülkemizde yapan iki
iğne yapraklı türün den biri olan fıstık çamları düzgün gövde yapılı, geniş şemsiye gibi tepeli ve kalın kabuklu ağaçlardır. Çam fıstıklarının 13-15 yaşa ulaşmasından sonra kozalaklar oluşmaya başlar, ancak 20-25 yaşındaki ağaçlardan kozalak üretimi yapılabilir.

 • GEVEN (Astragalus L.)

Fabaceae familyasının bir cinsi olan Astragaluslar bir ve ya çok yıllık, genellikle odunsu yapıdaki bitkilerdir. Kitre zamkı veren Astragalus türleri yaklaşık oniki adet olup butürler Türkiye, İran, Kafkasya ve Afganistan’ın dağlık bölgelerinde yetişmektedir.

 • HATMİ (Althaeaofficinalis L.)
 • IHLAMUR (Tilia L.)
 • LAVANTA (Lavandula L.)
 • MAHLEP (Cerasus mahalep (L.) Miller)
 • MENENGİÇ (Pistaciaterebinthus L.)
 • MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhizaglabra L.)

Ülkemizdeki yayılışı için genel bir ifade ile Trakya ve Marmara Bölgesi ile Karadeniz sahil şeridi hariç Anadolu’nun hemen her yerinde alüvyonal vadi tabanlarında, orman açıklıklarında, maki ve step alanların da bulunur. Ancak Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Anadolu’da münferit yayılış göstermektedir.

 • PALAMUT MEŞESİ (Quercus ithaburensis)
 • SAHLEP (Orchidaceae)
 • SUMAK (Rhus L.)

Orman dışı ürün çeşitliliği

Odun dışı orman ürünleri Yönetmeliği, Odun dışı orman ürünleri Örnekleri,
Odun dışı orman ürünleri pdf, Odun Dışı Orman ürünleri Ders Notları, Odun dışı orman ürünleri ihracatı, Odun dışı orman ürünlerinin hayatımızdaki yeri, Odun Dışı ürün isimleri, Odun dışı ürünler tarife bedeli 2021, orman dılşı ürün nedir, orman dışı ürün çeşitleri, orman dışı ürünlerin isim listesi, Gentianalutea L., censiyan, Pinuspinea L., çam fıstığı, Astragalus L., geven, Glycyrrhizaglabra L,