Mültecilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Mültecilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Türkiye’ye kaçak yollarla girmiş veya vize ile gelerek çeşitli sebeplerden dolayı (savaş, afet vb) kişiler kanunun kapsamında mülteci başvurusu yapabilirler. Mültecilik başvurusu kişinin bulunduğu illerdeki göç idareslerine yapılır. Karar verme tamamen göç idaresine bağlıdır. Mülteci Başvurusunu kişinin kendisi yapmalıdır. Avukat veya başka birine vekalaet yöntemi ile mültecilik başvurusu yapılamaz. Uluslararası Koruma altındaki kişiler kayıtlı oldukları ilden farklı bir ilde ikamet etmek istemeleri durumunda taleplerini dilekçe ile kayıtlı oldukları ilin İl Göç İdaresine sunmaları gerekmektedir. Karar mercii İl Göç İdaresidir. Uluslararası Koruma altındaki kişiler özel sağlık sigortasını karşılayacak durumları yok ise Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır. Kişinin sağlık sigortasını karşıyabileceği tespit edilir ise Genel Sağlık Sigortası iptal edilir. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi İl Göç İdaresinden alabilirsiniz.

Mülteci Başvurusu Reddedilen Yabancı Ne Yapmalıdır?

Kabul edilemez başvuru ile hızlandırılmış değerlendirme kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde başvuru sahibi veya avukatı ya da yasal temsilcisi yetkili idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Uluslararası koruma kapsamında işlem gören yabancıların üçüncü ülkeye yerleştirme işlemleri Genel Müdürlük koordinesinde yürütülür. Üçüncü ülkeye yerleştirme işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılabilir. Üçüncü ülkeye çıkış izni Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından verilir.

mülteci başvurusu nereye yapılır, nasıl yapılır

Mülteciler İmza Atmaya Gitmese Ne Olur?

Mülteci statüsündeyim üç defa imzaya gitmedim ne olur? Başvuru sahibinin mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi hâlinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur. Mülteciler bir işte çalışabilir mi? Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, Kanunun 89 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de çalışabilirler.

Mülteci Başvurumu Kendim Yapabilirmiyim?

Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına uluslararası koruma başvurusu yapabilir. Uluslararası koruma başvuruları, 68 inci madde saklı kalmak kaydıyla şahsın yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz. Başvuru sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına da başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin olmayan aile üyelerinden ayrıca muvafakat aranmaz.

Uluslararası Koruma Başvurusu Nereye Yapılır?

Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. İstanbul ilinde ise Kumkapı Koordinasyon merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. Mevcut durumları gereği uluslararası koruma başvurularını bizzat yapamayan yabancıların başvuruları ilgili birimler tarafından bulundukları yerlerde de alınabilir. Uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancının refakatsiz çocuk olduğunun anlaşılması halinde koruma masaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile iletişime geçilerek iş ve işlemlere devam edilmektedir.

MÜLTECİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Başvuru kayıt tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılır. Kararın bu süre içinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi İl Göç İdaresi tarafından bilgilendirilir ve karar süreci devam eder.

Bir yanıt yazın