İncir Ağacı Nasıl Budanır?

incir ağacı budama tekniği

İncir Ağacı Nasıl Budanır?

İncir Ağaçları Ne Zaman Budanır?

İncir ağaçları Yaz ve Kış olmak üzeri iki mevsimde budama yapılabilir. İncir ağaçlarının budama yapılması için Kış budaması için geçerlidir yapraklarını döktükten bir süre sonra yani dinlenme döneminde budanmaktadır. İncir Budama Yaz aylarında yapılan budama ise obur dalların çıkarılması şeklindedir. İncir ağaçlarını güzel bir şekilde budarsanız Ağacın sağlığı ve meyve kalitesi artacaktır. İncir zararlıları ile mücade için ağaçların bakımı oldukça önem arz etmektedir.

incir budama zamanı

İncir Ağacında Kış Budaması

Kışın İncir Budanır mı? Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra bütün dinlenme süresi boyunca ve genel olarak Ocak ile Şubat aylarında yapılır. İklimin ılıman geçtiği Aydın ve İzmir illerinde ağaçlar yaprağını döker dökmez Kasım ayından itibaren budama işlemine başlanabilir. İlk kış budamasında dikim esnasında seçilen gözlerden oluşan 3 ile 4 iskelet ana dal seçilir. Bu ana dallar ağaç gövdesi çevresine eşit açılı olarak dağıtılmalıdır ve aralarında yaklaşık olarak 10 ile 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Seçilen 3 il 5 ana dal 35 ile 50 cm mesafeden budanmalıdır.

İncir Ağacı Yaz Budaması

Yazın İncir Budama Yaz boyunca Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları yapılan budamadır. Daha çok eğme, bükme, obur dalları çıkarma vs. şeklinde uygulanan işlemlerdir.

İncir Ağacı Budama Yöntemi Nasıldır?

İncirde şekil budaması nasıl yapılır? Yeni dikilmiş fidanlarda, ürüne yatıncaya kadar ağacın iskeletini ve tacını oluşturmak amacıyla yapılan budama şekil budamasıdır. Şekil budamasıyla istenilen yükseklikte, düzgün, dalları orta sıklıkta, düz, kuvvetli ve birbirleriyle dengeli gelişmiş, çok sayıda ürün verebilecek sürgünlere sahip tacı olan bir ağaç yetiştirmek amaçlanır. Genel kural olarak hangi şekil verilecek olursa olsun şekil budaması uygulanan ağaçlarda büyümenin kuvvetliliği oranında budama yumuşak yapılmalıdır. Yani kuvvetli büyüyen ağaç hafif, normal büyüyen ağaç orta, zayıf büyüyenler kuvvetli budanırlar. Yeni dikilmiş fidanlar zeminden 60 cm ile 1m yükseklikten tepeleri vurulmak suretiyle
budanırlar.

İncir Ağacı Budama

Ağacın tacını şekillendirecek ilk ana dalları oluşturmak amacıyla; seçilen bu yükseklikten ve kesim noktasına yakın olarak bulunan uygun 3 ile 4 göz bırakılarak diğer sürgünler yaz Haziran ile temmuz aylarında mevsiminde budanır. Bu yaz budamasında ağacın iskeletini oluşturmaya aday ana dalların gelişmesini arttırmak için toprak yüzeyinden ve gövdeden çıkmış gereksiz obur sürgünler kesilir. Bu uygulamaya her ilkbahar ve yaz mevsiminde devam edilmelidir. İskelet ana dallarını oluşturacak sürgünlerin çok kuvvetli büyüyenlerinin uçları kesilir, normal büyüyenlerin tepe gözleri köreltilir ve zayıf büyüyenlere dokunulmaz.
Böylece sürgünlerin dengeli büyümelerine çalışılır. İncir Budama hakkında bilgi >>

İncir Ağaçları Budama Teknikleri

İkinci kış mevsiminde yapılacak budama her bir ana dalın ucuna yakın olarak çıkan iyi gelişmiş yan dallardan iki veya üç tanesinin seçiminden oluşur. Bunlar ikinci derecedeki ana dallar olduğu için uygun aralıklarla bırakılmış olmalıdır ve ağacın geniş meyve verme alanını doldurmalıdır. Ağaç yukarıya ve dışa doğru büyüyecek ve bir vazo şeklini alacak biçimde terbiye edilmelidir. Seçilen ikinci derecedeki ana dallar ilk kışta olduğu gibi 30 ile 50 Dikimden sonra ilk yıl kışında 4 ana dal seçilerek budaması yapılmış incir ağaçları cm’ den budanırlar. Ayrıca ikinci kış budamasında da esas ana dallardan çıkan bütün obur dallar (kuvvetli gelişen, dikine büyüyen dallar) çıkarılmalıdır. Ağaç tacı oluşturulurken tacın tepesinin dolu olması sağlanmalıdır. Aksi taktirde, ana dallarda yaz aylarında güneş yanıklığı veya yapraksız dönemde dolu zararı söz konusu olacaktır.

İncir budaması yaparken nelere dikkat edilir?

Bir yıllık dallarda sürekli boğum yerinden kesim yapmalı, öz açığa çıkarılmamalıdır.

  1. Dibinden kesilecek dallar daima dal yastığı üzerinden kesilmelidir.
  2. Budamada kesinlikle iyi bilenmiş keskin ve temiz aletler kullanılmalıdır. Seyreltme budaması ve ince dal kesimlerinde budama makası, kalın dal kesimlerinde testere kullanılmalıdır.
  3. Kalın dal kesmelerde dal yarılmasını önlemek amacıyla kesime dalın alt kısmından başlanır. Alt kısımda bir miktar kesim yapıldıktan sonra tam karşı üst tarafa geçilerek kesim tamamlanır veya dalın ağırlığı yarılmaya neden olmasın diye önce esas kesim yerinin 40-50 cm ötesinden sonra esas yerden kesim yapılır.
  4. Kalın dal kesimi sonucu ortaya çıkan yaralara aşı macunu sürülerek yara örtülmelidir. Şekil budaması tamamlanmış incir ağaçları
  5. Budama artıkları hastalık ve zararlı taşıyıcıları oldukları için derhal toplanıp yakılmalı veya bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
  6. Budama amacıyla kullanılacak aletler ağaçdan ağaca geçerken çamaşır suyu v.b. dezenfektanlarla sterilize edilmelidir.

7 thoughts on “İncir Ağacı Nasıl Budanır?

Bir yanıt yazın