dış mekan bitki budama

Dış Mekan Bitki Budama

Mayıs 21, 2020

Orta refüj, binaya yakın ya da dar sert donatı elemanları arasında kalmış
mekanlarda kalması gerekli olan bitkilerin mekan etkisi ve görsel kalitesini
arttırmaya yönelik bitkilendirmelerde şekil ve form budamaları önemlidir. Bu tür
alanlarda kullanılacak bitki türleri mekanda sıkışıklığa neden olmayacak, aksine
ferahlandırma sağlayacak, aynı zamanda estetik değeri yükseltecek şekilde
yönlendirme budamalarına tabii tutulurlar. Bunun için bitkiler dikimi izleyen ilk
yıllardan itibaren sürekli kontrol altında tutularak bağlama, destekleme, vb.
yöntemlerle istenen amaca uygun forma kavuşturulurlar