Çim havalandırma nasıl yapılır?

Çim havalandırma teknikleri nelerdir?

Çim sahalarında oluşan sert toprak yapısı sebebi ile çim kökleri yeterince gelişme gösteremezler. Çim alanlarında sert bir zemin var ise bu zemini belirli aralıklarla havalandırma işlemi yapılmalıdır. Çim sahalarında bulunan çim havalandırma çimlerin sağlıklı bir gelişme göstermesi için önemli bir yöntem olarak kabul edilir. Çim havalandırma yapılacak çim sahası üzerine basılan, oyun alanı olan yerlerde daha sık yapılmalıdır.

Çim havalandırma nasıl yapılır

Çim alanı havalandırma

Sık yapılı topraklarda çimin kökleri genellikle rahat gelişme gösteremez. Bu sebeple gerekli su ve besin maddelerinden faydalanamazlar. Çoğunlukla çiğnenen spor veya oyun sahalarında da aynı durum gözlenmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek tahta yada demir uçlu aletlerle hem sıkışık toprağın yer yer gevşemesi hem de havalandırılması sağlanır. Hava deliklerinin derinliği toprağın sıkışıklık derecesiyle ilgili olarak 5-12 cm arasında değişir. Fazla geçirgen kumu bol topraklarda bu işleme gerek yoktur.

Çim sahası Tırmıklama

İlk ve Sonbaharda çim sahalarda kesilmiş çim, yosun yaprak vb gibi artıkların temizlenmesi gerekir. Tırmıklama yapılırken çim gövde ve köklerinin zarar görmemesi gerekir.