Bonsai Ağaçlarının Özellikleri Nelerdir?

bonsai ağaç çeşitleri resimli

Bonsai Ağaçlarının Özellikleri Nelerdir?

Bonsai Ağaçları Hakkında Bilgiler

Bonsai ağacı hediye Anlamı, Bonsai oluyor, Bonsai nedir bonzai çeşitleri, Bonsai ağacı en Pahalı, Minyatür ağaçlara verilen isim, Gülibrişim bonsai nedir, Zelkova Bonsai, Bonsai tarihçesi, Bir bonsai kaç yıl yaşar, Bonsai Sulama, busai budama, Bonsai çeşitleri, bonsai hakkında bilgi, bonsai ağaç isimleri, bonsai nasıl bakılır, bınsai tarihçesi

Bonsai Ağaç Türleri Nedir?

bonzai ağaçları

Bonsai Nedir? Bonsai bir kap içinde büyüyen bodur ağaç veya bitki olup bu bitki kendilerine özel saksılarda ve özel budama teknikleri ile budanarak şekillendirme, bodurlaştırarak büyüme ve estetik görüntü kazandırma sanatıdır. Bonsai kelime anlamı olarak tabak içine dikilen bitki demektir. Ufak bir saksının içindeki az miktardaki toprak parçasının bile kendi başına bir tabiat yaratabileceğini, bu ruha ve güce sahip olduğunun ifadesidir. Bonsai ağacı her zaman saksı ya da tabağın ortasına yakın yerleştirilir. Bu işlem yalnız görsellik için değil Bonsai kültürünün felsefesini tanımlamak için gereklidir. Bonsai ağacın kendisi değil bitki ile saksı ve aralarındaki görsel uyum ve bütünlüktür. Bonsai bir saksı veya tepsiye yerleştirilen bir bitki türüdür. Bonsai ağaçları ufak boyutta olmalarına rağmen birçok yerde rastlanabilen sıradan ağaçlar olup genetik olarak etrafımızda gördüğümüz diğer ağaçlardan hiçbir farkları bulunmamaktadır. Büyüklüklerine bakılmaksızın herhangi bir ağaç türü veya bitkiden Bonsai yapılabilir. Bonsai bitkisinin üretim teknikleri normal ağaçlar ile aynıdır. Tohum veya çelik uygun ortamlarda köklendirilerek ufak bir saksı veya tepsiye dikilir. Üretiminden herhangi bir ilaç veya kimyasal madde kullanılmaz. Bonsai’de kullanılan bitkinin genetiği değiştirilmemektedir. Seçilen fidan veya ağaç dalları ve kökleri düzenli mesafeler ile ve belirli teknikler ile budama işlemine tabi tutularak ve ilgi ile yetiştirilerek ağaç, yaş ve görüntü olarak gelişme gösterir. Ancak büyüme gerçekleştirmez. Bitkiye boyları 5 cm ile 120 cm arasında değişen minyatür ağaç görünümü kazandırılır. Bonsai bitkisi yetiştirmek oldukça zahmetli bir uğraştır. Yalnızca yetiştirme konusunda temel gereksinimlerinde uzmanlaşmak 5-10 yıl gibi süreleri alabilir. İyi bir şekilde bakılan Bonsai istenilen şekle ulaştıktan sonra düzgün bakıldığı müddetçe uzun yıllar boyunca yaşar. Kaliteli bakımı yapılmış olan Bonsai ağaçları yüz yıldan daha uzun süreler yaşayabilirler.

Bonsai Ağaçları Üretimi Nasıl Yapılır?

 1. Bonsai’de ana malzeme olarak yaşayan bitkiler ve ağaçlar kullanılmaktadır. Bonsai bitkisi seçilirken ve yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
 2. Bitkinin görünümü doğal olmalıdır, çalı görünümünden daha çok ağaca benzemelidir, çekiciliğini, güzelliğini dört mevsim koruyabilmelidir.
 3. Üzerinde bulunan yaprakları sık aynı zamanda küçük olup çekici bir güzelliğe sahip olmalıdır. Özellikle meyveli ve çiçekli çeşitlerinde görsel güzelliği ön planda tutulmalıdır.
 4. Genetik olarak uzun ömürlü, güçlü ve saksıda büyütülüp yetiştirilmeye uygun olmalı özel koruyucu önlemlerin alınmasına gerek duyulmamalıdır. Bonsai’yi tohumdan yetiştirme işlemi tohumdan çimlendirilen fidanın büyümesi, gelişmesi ve kalınlaşması için uzun süre beklemek gerekmektedir.
Bonsai ağacı hediye Anlamı,

Bundan dolayı Bonsai yetiştirmeye yeni başlayanlar için tohum yöntemi tercih edilmemelidir. Bonsai bitkisi büyüyüp gelişene kadar telleme budama gibi işlemler yapılmaz sadece bakımı gerçekleştirilir. Bonsai bitkisinde çelikleme işlemi herhangi bir ağaçtan köklendirmek amacı ile kalın olan bir dal alınır. Bu yöntem gövde kalınlığı ve büyüklüğü bakımından zaman kazanılmasına yarasa da gövdeyi istenilen şekle sokma ve dallarını yapılandırma hususunda sorun yaşamaya sebep olabilir. Fidandan yetiştirme işlemi yöntemi ile hem tüm teknikleri kullanarak tecrübe kazanılabilir hem doğru seçilmiş bir fidanla 3-5 sene içerisinde güzel bir Bonsai elde edilebilir.

Bonsai Toprak Karışımı Nasıl Hazırlanır?

Bonsai’lerin toprak karışımları organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılırlar. İki türde de su tahliyesi için çakıl ve benzeri maddeler bulunur fakat içerikleri suyu tutan maddelerin özelliği bakımından ayrılırlar.

1- Organik toprakların içeriğinde toprak-kum ve torf peat, kompost bulunan su tutma kapasitesi yüksek topraklardır.

2- İnorganik toprak karışımları ise bu tür ve maddeler içermezler ve bunların yerine volkanik lavlarda pişirilmiş kile kadar birçok farklı türde özel olarak hazırlanmış içeriğe sahiptirler. Akadama, seramis, turface, çakıl gibi maddelerden oluşan su tutma kapasitesi daha düşük inorganik topraklardır.

3- Bonsai bitkisinin toprağı bitkinin ph değeri göz önünde tutularak hazırlanmalıdır. Toprak iyi bir karışıma tabi tutulmalı, katmanlar olmamalı, toprak karışımının kalın kısmı kullanılmalı, ince toprak fazla katılmamalıdır.

4- Bonsai’de gübreleme işlemi gerekli olup üçlü gübre kullanılmalıdır.

Bonsai Ağaç Türlerinin Özellikleri

 • Bitkinin yüksekliği gövdenin en geniş yerinin yaklaşık altı katı civarında olmalıdır.
 • Bitkinin gövdesi yükseldikçe incelmeli ve bakana doğru biraz eğimli olmalıdır.
 • Bitkinin gövdesi sanki yerde bir bitki tutan bir çapa gibi olmalıdır.
 • Bitkinin gövdesinde bulunan kavisler bakana doğru ve çok yuvarlak şekilde olmalı kendi üstüne gelecek biçimde hareket etmemelidir.
 • Bitkinin kökleri tabanda yayılıyorlarmış gibi görünmeli direk olarak bakanın gözüne çarpan biçimde olmamalıdır.
 • Bitkinin zirvesi bakana doğru hafif eğimli olmalıdır.
 • Bitkiye yapılan aşılar bitkinin gövdesi ile uyum göstermeli veya mümkün olduğunca köklere doğru yerleştirilmelidir.
 • Bitkinin zirvesi kökten başlayan yönde bitmeli böylece gövde akışı sağlanmalıdır.
 • Bitki düz ve kıvrımlı stilleri için Bonsai’nin tepe kısmı mutlaka kök seviyesinde yukarıda olmalıdır.
 • Kıvrımlı stilde çok fazla s kavisi bakanı rahatsız edecek şekilde olmamalıdır.
 • Bonsai ağacı yükseldikçe kavisler birbirine daha yakın halde olmalıdır.
 • Bonsai ağacının sadece bir zirve noktası olmalıdır.
 • Çoklu gövdeli ağaçlar da gövdeler toprağa yakın bir yerden ayrılmamalıdırlar.
 • Dallar birbirleri ile ya da gövde ile kesişmemelidir.
 • Gövdeden bakana doğru çıkan dal olmamalı, ilk dal sağda veya solda ikinci dal ise solda veya sağda üçüncü dal da arka kısımda olmalıdır.
 • Ağaç üzerindeki ilk dal yüzeyden yaklaşık olarak ağaç boyunun 1/3’ü kadar yukarıda olmalı sonraki dallar ağacın yüksekliğinin 1/3’ü kadar yukarıda olmalıdır.
 • Ağaç üzerindeki dallar gövdedeki eğimlerin dış yüzünden ayrılmalıdır.
 • Ağaç üzerindeki dalların kalınlıkları ve uzunlukları gövde üzerindeki yüksekliğe göre azalmalı dalların çapları gövde ile orantılı olmalıdır.
 • Ağacın üzerinde bulunan dallar arasında yeterli mesafede boşluk bulunmalı ve dallar birbirlerine paralel görünmemelidirler.
 • Ağaç üzerinde bulunan birinci ve ikinci dallar orta çizginin önüne doğru yerleştirilmeli birinci, ikinci ve üçüncü dallar arasındaki açı yaklaşık olarak 120 derece olmalıdır.
 • Ağacın gövdesi üzerinde bulunan dallar aynı hizada olmamalıdır.
 • Dallar üzerindeki dalcıklar da aynı kurallara göre yerleştirilmeli sadece aşağı veya yukarı doğru giden dal olmamalıdır.
 • Ağaca yaşlı bir görüntü kazandırmak için alt dallar aşağıya doğru eğimli bir şekilde almalıdır.
 • İkiz gövdeli olan Bonsai ağaçlarında gövdeler arasında dal bulundurulmamalıdır.
bonsai ağaç çeşitleri resimli

BONSAİLERDE SULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1- Bonsai ağaçlarının günlük bakım işlemleri kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bulundukları ortam nemli olmalıdır.

2- Bonsai bitkisi belirli bir sulama periyodu ile sulanmamalı yalnız ihtiyaç halinde sulanmalı. Her Bonsai bitkisine kendisine en uygun olacak biçimde su verme işlemi yapılmalıdır. Bonsai bitkisinin yapraklarına ya da sadece toprağa sık ya da nadiren bitkinin istek veya ihtiyacına göre ph değeri yüksek veya az su verilmelidir. 

3- Her bitki iki kez sulama işlemine tabi tutulmalıdır. İl sulama işleminde bitki hafifçe ıslatılmalı ikinci sulama işleminde de toprak iyice sulanmalıdır.

4- Yalnızca tropikal bitki türleri kapalı alanlarda yetiştirilmeli diğer bitki türleri içeride yetiştiriliyorlarsa bile belli dönemlerde soğukta bırakılmalıdırlar.

BONSAİ AĞAÇLARI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bonsai ağaçlarını gövde şekillerine, gövde sayısına, köklerin şekline, dalların şekline ve düzenlenme şekline göre sınıflandırabiliriz.

Gövde şekillerine göre sınıflandırma

 • Formal upright: Görünümü piramidal bir yapıdadır. Ağacın düz yukarı uzanana bir gövdesi vardır. Köklerin taban kısmında her yöne dağılır şekildedir. Kök kısmından yukarı doğru çıkıldıkça incelen bir gövde yapısı vardır. Dalları hangi yönden bakılırsa bakılsın simetrik bir şekilde olmalıdır.
 • İnformal upright: Ağaç kavisli ve yukarı kısma doğru S şekli çizerek yükselir. Gövdesi hafif yana yatık olabilir. Ağaç üzerindeki dallar yere doğru paralel, zirve kısmı kesinlikle tabanın üstünde olmalıdır.
 • Slanting: Bu formda ağaç bir yöne doğru 45 derece açı yaparak yatar. Ağacın yattığı tarafın ters yönünde bulunan dal sanki ağacı dengede tutuyormuş gibi görünür. Ağacın kökleri ters tarafta daha belirgindir. Ağacın yere eğik görünümüne rağmen dalları yere paralel biçimdedir.
 • Coilet Stili: Bu stilde gövde yüksek derecede kıvrıma sahiptir. Bazı durumlarda gövde kendine sarılırcasına kıvrılmıştır.
 • Cascade – Semicascade: Bonsai bitkisinde bulunan en zor şekildir. Gövde kısmı bükümlü olarak saksıdan aşağı veya yana doğru büyümelidir. Dallar aşağıya doğru saksıya geçerlerse Cascade stilidir. Dallar saksıya geçmez yan kısma doğru büyürse semi Cascade stilidir. Amaç bitkiye şelale görünümü vermektir.
 • Literati, Kuğu Stili: Bu stilde Bonsai ağacının tüm dalları düzensiz bir biçimde ağacın en üst kısmında toplanmıştır. Uzun bir gövde yüksekliğine sahiptir. Tarzı zarifliktir.
 • Twister: Bitkinin bütün gövdesi kıvrımlıdır. Kıvrımlar bitkinin doğası gereği kendinden oluşmaktadır.

Ağacın gövde sayısına göre sınıflandırma

 • Single – Trunk (Tek gövdeli): Ağacın yukarı doğru uzanan tek gövdesi vardır. İlk dallar yerde yer alır.
 • Twint Trunk ( Çift Gövdeli): Bu formda ağaç aynı gövdede fakat uzunlukları birbirinden farklı iki ana gövdeye ayrılır. Karşıdan bakıldığı zaman dallar arası açık ve bir V harfini andırır.
 • Three Trunk ( Üç Gövdeli): Aynı gövdede üç farklı gövde vardır yalnız en güçlü gövde ortada bulunur diğer ikisi ise yanında yer alır.
 • Five Trunk ( Beş Gövdeli): Aynı gövdede beş farklı gövde bulunur. En güçlü gövde ortada yer alır. Diğerleri ise onun yanında yer alır. 
 • Çoklu Gövdeli: Tek bir gövde üzerinde beş adetten fazla gövde oluşmuştur. Bu stilin özelliği dalların kümelenmiş gibi birbirlerine çok yakın şekilde olması ve aynı kökten büyümesidir. 

Köklerin şekline göre

 • Exposed Root: Bonsai bitkisinin kökleri dışarıda büyümektedir. Çıplak olan kökler bitkiyi sanki uzun seneler çok zor şartlarda kalmış gibi gösterir.
 • Sinuous: Çok fazla sayıda daldan oluşur ve bu dallar farklı köklerden büyümüş gibi görünür fakat hepsi toprağın altındaki bir kökten büyümüştür.
 • Raft, Sal Tarzı: Adı sal gibi olmasından gelmektedir. Buradaki dallar toprağa gömülmüş ana daldan çıkmışlardır.

Dalların şekline göre

 • Broom, Buket Stili: Süpürge gibi bir görünüme sahiptir. Üst kısma doğru incelen bir gövde yapısı vardır. Diğer Bonsai türlerinden farklı bu formun çok miktarda ve kollara ayrılmış saçaklı bir dal yapısı olmasıdır.
 • Rüzgar Tarzı: Yana doğru yatık bir görünüşe sahiptir. Tek bir yönden sürekli esen bir rüzgara karşı maruz kalmış bir görünüm oluşturur. Dallar aşağı kısımlarında uzun yukarı doğru çıkıldıkça kısalır. Çoğunlukla düzensiz bir dal yapısı vardır.
 • Extended: Bir yana doğru büyümüş kalın tek bir dalının olduğu tek gövdeli bir ağaçtır.

Bir yanıt yazın