Böcekler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Böcekler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Dünyasının önde gelen bilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmara göre böceklerin yer yüzünde olmadığı zaman insanlığın ve dünyanın yok olacağı yönündedir. Böceklerin asasen insanlığa ve doğaya çok büyük faydaları olmaktadır. Şunu anlıyoruzki böcek türünün doğaya ve insanlığa büyük yararları olduğu kanıtlanmıştır.

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz” Albert Einstein

“Eğer tüm böcekler yok olsaydı, 50 yıl içinde Dünya’daki hayat sona ererdi. Eğer insanoğlu Dünya’dan yok olsaydı, 50 yıl içinde bütün yaşam formları kendini yeniler ve gelişirdi” Jonas Salk

En son bulgulara göre böceklerin yaklaşık 410 milyon yıl önce dünyamızda görüldüğü bildirilmiştir. İnsanların 2.5 milyon yıl önce evrimleşmeye başladığı ileri sürülmesine karşılık bilindiği gibi insanlara ait bulgular ise şu an itibariyle 300.000 yıl kadardır. Milyonlarca tür böcek bulunmasına rağmen henüz hepsini tamamıyla tanımak mümkün olmamıştır. Şu anda tanımlanabilen böceklerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon civarındadır. Ancak bu sayının 2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu verilere göre böcekler mevcut hayvan türlerinin %75’ini oluşturmaktadır.

Böcekler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Böcekler birçok ekonomik ve çevresel faydalara sahiptir. Belirli böceklerin karakteristik özellikleri genel biyolojik sürecin anlaşılmasında kullanılır. Örneğin; kısa döl süresi, dev kromozomlara sahip olma, yüksek doğurganlık ve laboratuvarda kolay yetiştirilebilir olması Sirke sineği (Drosophila melanogaster)’ne “araştırma organizması” olma özelliğini kazandırır. Bu çalışmalar moleküler, genetik ve embriyoloji, sitoloji alanında bilgiler kazanılmasına ve bilgilere katkıda ulunulmasına yardımcı olur.

Doğada başta bal arıları olmak üzere polen ve nektar ile beslenen ve “tozlayıcı böcekler” dediğimiz birçok böcek türü bitkilerin üremelerine yardımcı olurlar. Özellikle balarıları doğada yaklaşık 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlar. Böcekler neden önemlidir? Hamam böcekleri yok olursa ne olur? Böcek ne işe yarar? >>

One thought on “Böcekler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Bir yanıt yazın