Türkiye’de bulunan milli parklar nerelerdedir?

Türkiye’nin sınırları içirisinde önemli milli parkla bulunmaktadır. Türkiye bioçeşitlilik bakımından da azımsanmayacak derecede değerli bir konumdadır. Türkiye bioçeşitlilik ve milli parklar baz alınarak dünyada ikinci sırada yer alacak kadar önemli bir konumdadır. Güney Afrika Cumhuriyeti kadar büyük öneme sahiptir. Aslına uygun bir şekilde milli pakların tesisi yapılarak belirli alanların korunması ve gelecek ensillere aktarılması büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde bulunan milli parklar nelerdir?

türkiyede milli parklar nerededir
 • Yozgat çamlığı milli parkı; iç Anadolu’da insan etkisi ile meydana gelen antropojen) step içerisinde yer alan sayılı relikt (kalıntı) ormanlardan biridir. Yozgat merkeze yakın Soğukoluk tepesinin kuzey yamacında yer almaktadır.
 • Karatepe – Aslantaş milli parkı; Osmaniye / Kadirli’de bulunur. Kızılırmak kavisi içerisine M.Ö. 2000 yıllarında yerleşen Hititler, M.Ö. 1750’de krallık kurmuşlar ve M.Ö. 1450’de doğunun en önemli imparatorluklarından biri olmuşlardır. M.Ö. 1200 yıllarında Deniz kavimleri tarafından yıkılan Hitit İmparatorluğu’nun merkezi Hattuşaş’ı (Boğazköy) terk ederek güneydoğuya çekilmişlerdir. Karatepe M.Ö. 8. yüzyılda Geç Hitit Çağında, kendisini Adana Ovası hükümdarı olarak tanıtan Asitawatas tarafından bir sınır kalesi olarak kurulmuştur.
 • Soğuksu milli parkı; Ankara’da yer alır. 1030 metreden başlayan yükseklikler; Tolubelen Tepe’de 1776 metre ile en yüksek noktasına ulaşır. Bölgenin kayaçlarını ve yer şekillerini 5–23 milyon yıl önce (miyosen dönemi) gelişen volkanizma oluşturmaktadır. Jeolojik yapının andezit, bazalt, tüf ve anglomera türü kayaçlardan meydana geldiği görülmektedir.
 • Kuş cenneti milli parkı; Manyas (Kuş) Gölü, tipik bir sığ tatlı su ekosistemidir. Derinliği 2 – 7 m arasında değişir. Güneyde Kocaçay ve Mürüvetler dereleri, kuzeyde ise Sığırcı deresi, gölü besleyen temel unsurlardır. Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili, Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır.
 • Uludağ milli parkı; Bursa’da bulunur. Anadolu’ da Olympos adıyla anılan 6 kutsal dağdan biridir. 2.543 metre yüksekliğe sahip olan Uludağ, Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktasıdır.
 • Yedigöller milli parkı; Bolu ve Zonguldak sınırlarına yakındır. Batı Karadeniz Bölgesinin oldukça engebeli bir yöresinde bulunan Milli Parkın; irili ufaklı 7 adet doğa harikası heyelan gölleri, orman denizini andıran zengin bitki örtüsü, su ürünleri varlığı ve bu değerlerin yarattığı rekreasyonel kullanım potansiyeli, ana kaynak değerini oluşturur.
 • Dilek adası, Büyük menderes deltası milli parkı; Aydın ilinde yer alır. Dilek Yarımadası’nın jeolojik yapısı, Palezoik şistler, Mezozoik kalkerler ve mermerler ile Neojen tortul kütlelerden meydana gelmiştir.
 • Spil milli parkı; Manisa ilinde yer alır. Spil Dağı, Ege Bölgesi’nin doğubatı uzantılı masiflerinden birisi olan Bozdağlar horstunun kuzey batı parçasını oluşturan önemli bir tektonik ve jeomorfolojik birimdir.
 • Kızıldağ milli parkı; Isparta’da yer alır. Kızıldağ ile Beyşehir Gölü’nün kuzey kıyıları arasında uzanan dalgalı arazi üzerinde genellikle erozyonla aşınmış yer şekilleri görülmektedir.
 • Güllük (Termessos) milli parkı; Termessos Antik Kentinin bulunduğu yer, Antalya’nın kuzeyinde geniş düzlükler meydana getiren traverten basamaklarından sonra yükselen Torosların Güllük Dağı yamaçlarında, deniz seviyesinden 1050 m yükseklikte yer alır.
 • Kovada milli parkı; Isparta ilinde yer alır. Kovada Gölü’nün meydana gelişi, Batı Toroslar’da görülen karstik göllere benzer. Havzaya düşen yağmur suları ve kimyasal aşınmaya eklenen tektonik yer hareketleriyle şekillenen göl, karstik tektonik bir polyedir.
 • Munzur milli parkı; Tunceli’de bulunur. Karasu ve Murat çöküntü alanları arasında yükselen Munzur Dağları’nın jeolojik yapısı, metamorfik, volkanik ve tortul kayaçlardan meydana gelir. Kuzeyde 3300 m’ye kadar yükselen bu dağlık alan, Mercan ve Munzur suyu vadileri ile büyük ölçüde parçalanmıştır.
 • Beydağlar (olimpos) milli parkı; Antalya-Konyaaltı Sarısu’dan başlayarak, Antalya Kumluca kara yoluna ve Akdenize paralel olarak Gelidonya Burnu’na kadar uzanmaktadır Milli Parkın dahilinde eski yerleşim yerlerinden, M.Ö. VII. yüzyılda Rodos Kolonisi olarak kurulan tarihi Phaselis Antik Kenti ve Milli Park sınırına komşu vaziyette, Olympos Harabeleri bulunmaktadır.
 • Gelibolu yarımadası milli parkı; Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında bulunan Gelibolu’nun adı, Yunanca Kalliopolis, Kallioupolis veya Kallipolis’den gelmektedir. 1352 yılında Osmanlılar, Süleyman Paşa komutasında, Gelibolu’nun kuzeyinde bulunan (Tzympe, Cimbi, Umurbeyli adlarıyla da bilinen) Cimpe kalesini işgal edip Gelibolu’nun Trakya ile bağlantısını kestiler.
 • Köprülü kanyon milli parkı; Antalya bulunur. 100 m’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin en uzun kanyonu olan Köprülü Kanyondur. Bölgenin kil, kumtaşı, konglomera ve kalker kayaçlarından meydana gelen jeolojik yapısı karstik yer şekillerinin oluşmasına imkân sağlamaktadır.
 • Ilgaz milli parkı; Ilgaz Dağı, Kastamonu ve Çankırı illeri arasında, 1.600 m rakımın üzerinde yer almaktadır. Zirvesini, 2.587 rakımlı Büyük Hacettepe oluşturmaktadır.
 • Başkomutan milli parkı;
 • Göreme tarihi milli parkı;
 • Altındere vadisi milli parkı;
 • Boğazköy – alacahöyük milli parkı;
 • Nemrut dağı milli parkı;
 • Beyşehir gölü milli parkı;
 • Kazdağı milli parkı;
 • Kaçkar dağı milli parkı;
 • Hatila vadisi milli parkı;
 • Karagöl – sahara milli parkı;
 • Altınbelik mağarası milli parkı;
 • Honaz dağı milli parkı;
 • Aladağlar milli parkı;
 • Marmaris milli parkı;
 • Saklıkent milli parkı;
 • Troya tarihi milli parkı;
 • Küre dağları milli parkı;
 • Sarıkamış – Allahuekber dağları milli parkı;
 • Ağrı dağı milli parkı;
 • Gala gölü milli parkı;
 • Sultan sazlığı milli parkı;
 • Tek tek dağları milli parkları;
 • İğneada longoz dağları milli parkı;
 • Nene hatun milli parkı;
 • Yumurtalık Lagünü Milli parkı;
 • Sakarya Meydan muharebesi milli parkı;
 • Kopdağı milli parkı;
 • İstiklal yolu tarihi milli parkı;
 • Boton vadikisi milli parkı;
 • Malazgirt meydan muharebesi tarihi milli parkı;
 • Hakkari cilo ve sarp dağları milli parkı;

Bir cevap yazın