Sonbaharda açan çiçekler ile ilgili Sözler

Yazın her ağaç bir sevgili görünüşlü idiyse de/ Son baharda her biri bir âşıkın tasviridir… der Ahmed Yesevi. Many eyes go through the meadow, but few see the flowers in it. (Ralph Waldo Emerson) Türkçesi; “Çayırdan birçok göz geçer, ancak çok azı içindeki çiçekleri görür.” Yunus Emre ise; Sordum sarı çiçeğe Annen baban varmıdır Sordum sarı çiçeğe Annen baban varmıdır Çiçek eydür derviş baba Annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba Annem babam topraktır.

…nasıl iş bu her yanına çiçek yağmış
erik ağacının ışık içinde yüzüyor
neresinden baksan gözlerin kamaşır
oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul adım sonbahar. (Atilla İlhan)

Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur.
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur.
Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ;
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ. (Yahya Kemal)

Sonbaharda açan çiçekler ile ilgili Sözler

Sonbahardı… Seninle geçiyorduk o yoldan;
Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu.
Bize yaklaşıyordu.

Eski bir sonbaharı, küçük kuşları anmak
Belki veda etmektir sana birkaç satırla…
Yine bir sonbaharda ordan yalnız geçersen
Beraber geçtiğimiz serin günü hatırla!.. (Hüseyin Nihal ATSIZ)

(Göz) yaşım kızardı ve benzim sarardı, çünkü gönlümde (aşk) havası
esmektedir. Bu mevsimde sarı beniz ve kızıl şarap sonbahar içinde
sonbahardır. (Ahmet Yesevi)

Hazân faslı durur zâhirde lîkin,
İçümde mevsüm-i mîve-pezândur.

(Görünüş sonbahardır amma, içimde meyve pişiren mevsimdir)

Yazın her ağaç bir sevgili görünüşlü idiyse
de son baharda her biri bir âşıkın tasviridir.