Rize’de yetişen ağaç türleri nelerdir?

rize bitkileri

Rize’de yetişen ağaç türleri nelerdir?

Rize’de yetişen ağaçlar

Rize bitki florası bakımından oldukça zengindir. Şehir merkezi ve ilçeri dahi köy ve yaylarından çok çeşitli ağaçlar, çiçekler, bitki türleri, çalılar ve endemik türler mevcuttur. Rize’de  kardelen, yabani açelya, orman gülü, gökovan gibi binlerce türde çiçekler bulunmaktadır.  Rize’de yetişen orman ağaçları çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. çay ağacı
 2. gürgen ağacı
 3. ıhlamur ağacı
 4. karaağaç 
 5. kayın ağacı
 6. kızılağaç
 7. köknar ağacı
 8. ladin ağacı
 9. meşe ağacı
 10. sarıçam
 11. sedir ağacı
 12. yabani fındık ağacı

Rize’de yetişen endemik bitki çeşitleri

Sadece Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında 54 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Rize’de tespit edilen bazı endemik bitki türleri aşağıdaki gibidir. Rize endemik bitkileri 

Rize Çiçekleri

 • akça çiçeği (Thlaspisintenisii)
 • aslan pençesi (Alchemillarizensis)
 • bahar yıldızı (Gysophila glandulosa)
 • boynuz otu (Cerastium lazicum)
 • deve dikeni (Cirsium pseudopersonata)
 • gelincik (Papaver lateritium)
 • geven (Astragalus viridissimus)
 • Hanımeli (Lonicera caucasica Pallas ssp. Orientalis)
 • hazeran (Delphinium formosum)
 • karanfil (Dianthus carmelitarm)
 • kaşık otu (Cochleria sintenisii)
 • kış teresi (Barbarea trichopoda)
 • mürdümük (Lathyrus czeczottianus)
 • Papatya (Anthemis Melanoloma Trautv. Ssp. Trapezuntica)
 • turna gagası (Geranium davisianum)
 • yanardöner (Centaurea Appendicigera)
 • yoğurt otu (Galium fissurense)

Rize Bitki Florası

Rize

Rize orman vejetasyonunda, çoğunlukla yapraklı ve iğne yapraklı türler yer almaktadır. 300-1500 metre yükseltiler arasında yaygın olarak kızılağaç (Alnus glutinosa subsp.barbata), Anadolu kestanesi(Castanea sativa), adi gürgen (carpinus betulus), ıhlamur (Tilia sp.) ve Kayın (fagus orientalis) türleri ile karışık olarak doğu ladini (picea orientalis) görülür. 900-1300 metre arasında ağaççık formunda şimşir (buxus sempervirens) genel olarak diğer türlerle karışık olarak görülse de dere yatakları ve Fırtına Vadisi’nde büyük parçalar halinde yer alır. 1300 metre yüksekliklere kadar orman içinde münferit olarak porsuk (Taxus baccata) görülür. Bu yükseklikten daha yukarı kesimlere doğru çıkıldıkça, doğu ladini (Picea orientalis) ormanları saf olarak ve 1600-1700 metre yüksekliklerde de doğu kayını (fagus orientalis), doğu karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) , vadi tabanlarında 1700 metreye kadar kızılağaç (alnus glutinosa), 1800-2100 metreler arasında ise titrek kavak (populus tremula tremula) ve huş (betula sp.), karaağaç (ulmus glabra), akçaağaç türleri (acertrautvetteri,a.cappadocicum ve a.platanoides), yabani fındık(corylus sp.) ile  karışık ormanlar oluşturur. Yabani fındık (corylus sp. Orman vejetasyonunun bulunduğu tüm zonlarda hemen hemen her yerde  yetişebilmesi yanında, 1800-2000 metre yüksekliklerde geniş alanlar halinde toplu olarak görülür.

 

Bir yanıt yazın