Peyzaj tasarımı nasıl yapılır?

peyzaj

Peyzaj tasarımı nasıl yapılır?

Peyzaj Tasarımı İle İlgili Bilgiler?

Peyzaj nedir, peyzaj nasıl yapılır, peyzaj uygulama aşamaları, peyzaj, peyzaj kullanımı, peyzaj nereye yapılır, sert peyzaj uygulama, yumuşak peyzaj uygulama, peyzajda bitkiler, peyzajda çim serme, peyzajda ağaççıklar, peyzaj çalıları, peyzaj ağaç kullanımı, peyzaj tasarımı, peyzaj hakkında bilgi, peyzaj nasıl yapılmalıdır, peyzaj tasarım öğeleri. Peyzaj uygulama alanının planı çıkartılarak bir düzen içerisinde yapılmadır. Ölçülerinin çokiyi alınarak peyzaj düzenleme alanında hata olmadan yapılmalıdır. Bazen milimetrik hatalar bile büyük sorun ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj uygulama alanlarında yapılacak işlerin planının yapılması ve belli stratejileri uygulamak gerekir.

Peyzajın tanımı ve açıklaması

Peyzaj Nedir? Peyzaj kelimesini Alexander Von Humboldt 19. yy başlarında, bilimsel bir coğrafya terimi olarak kullanmış ve literatüre sokabilmiştir. Bu akımdan sonra Rus coğrafya bilimcileri ise, peyzaj kavramına inorganik ve organik öğeleri de sokarak, bunların hepsinin peyzaj coğrafyası olarak incelenmesine dikkat çekmişlerdir. Bir peyzaj alanı uygulama için projelendirme yapılması gerekmektedir. İyi bir peyzaj projesinde zatan en iyi peyzaj alanı ortaya çıkmakatdır.  

peyzaj nedir, nasıl uygulanır

Peyzaj Tasarım Öğeleri Nelerdir?

  1. Çizgi: Peyzaj düzenlemesi içerisinde oluşturulacak her bir unsur proje içerisinde çizgilerin şekillenmesiyle belirtilir. Çizgilerin türü ve kalınlığı projedeki unsurun algılanmasını da değiştirir.
  2. Şekil (Form): Projedeki her bir unsurun kendi içinde oluşturduğu ve peyzaj içerisinde kendini ifade ettiği biçimdir. Bu biçim bir mekan, ağaç, yol hattı, donatılar v.b. öğelerin her biri veya hepsi olabilir. Burada önemli olan formların insanlar üzerinde uyandırdığı etkidir. Her form ayrı bir ifade gücüne sahiptir.  
  3. Ölçü : Ölçü algılaması mekanlar arası karşılaştırmaya bağlı olarak yapılır. Mekanda ölçü birimi insandır. Ölçü tasarımda fonksiyonel kullanım açısından denge elemanı olarak ele alınır.
  4. Aralık: Peyzaj çalışmalarındaki mekanların yada mekansal elemanların birbiriyle olan ilişkilerini ortaya koyar. Burda mesafe ön plandadır. Birbirlerine yakın olan unsurlar, birbirleriyle daha çok ilişkilendirillir. Mesafe arttıkça ilişkide azalır.
  5. Doku: Objelerin görülebilen veya dokunulabilen yüzey ortamı dokuyu oluşturur. Sık dokulu-Seyrek dokulu-Geçirgen dokulu-Yumuşak dokulu vs. olabilir. Doku cansız materiyal gibi canlı materyalde de önemli olan bir tasarım öğesidir. Dokularda sıklık ve yoğunluk objelerin algılanışına doğrudan etkili bir unsurdur.
  6. Renk: Peyzaj uygulamasında mekansal algıyı etkiler. Kullanılan öğelerin yakın veya uzak olması yada dikkat çekici olması durumunu ortaya çıkarır. Peyzaj uygulaması
  7. Işık (Gölge): Mekânın ışıklı ya da ışıksız oluşuna göre objeler farklı etkilere sahiptirler. Işık ve gölge ilgiyi arttırır, tasarıma rahatlık ve sükûnet sağlar, derinlik verir.
  8. Vurgu: Mekan içinde dikkatleri bir alana yada bir objeye çekmek için kullanılan bir tasarım ögesidir. Zıt renklerin kullanılması, çizgi yönleri, ışık değişimi, mekân ilişkileri veya materyal değişimleri ve doku özellikleri ile tasarımda vurgu ortaya konabilir.
  9. Dizi: Tasarımın içinde bir noktadan başlayan hareket ve onun çevresindeki objeler, bir mantık zinciri üzerinde akış göstermeli ve bir sonuca ulaşmalıdır.
  10. Hareket: Peyzaj tasarımında her aktivite, başlangıcı ve sonu olan hareketi ifade eder. Bu bir mekanın oluşumunu veya alanlara ulaşımının ifadesi olabilir.

Peyzaj Tasarım Süreci

Bir peyzaj alanın tesisinde plan ve ölçülerin alınması ve bahçenin oına göre yapılması gerekir. Bahçe ve çevre düzenlemeye ilişkin bir tasarım çalışmasın başlaması konu ve isteğe bağlıdır. Pratikte biz buna kullanıcı – müşteri  istekleri diyoruz. Yapılacak çalışmanın boyutu veya ortamı ne olursa olsun bunun bir kullanıcısı/müşterisi vardır. Örnek: Kentsel mekanda bir parkın kullanıcısı o kentin sakinleri ve ziyaretçileridir. Dolayısıyla biz tasarımımızı o kentin sosyo-kültürel yapısına uygun yapmalıyız.

Peyzaj uygulanacak Alanlar

Peyzaj nerelere yapılır, parklara, site alanlarına, özel iş yerlerine, villa ve konut bahçelerine yapılmalıdır. Peyzaj alanı büyük ve küçük fark etmez alanın tespiti yapıldıktan sonra peyzaj uygulanabilir. Peyzaj uygulamada bitkilerin renk uyumu çok önemlidir.

Bir yanıt yazın