Iğdır’da yetişen bitki çeşitleri nelerdir?

ığdır ağaç çeşitleri

Iğdır’da yetişen bitki çeşitleri nelerdir?

Iğdır’da Yetişen Çiçek Çeşitlerin İsimleri

Iğdır’da yetişen bitkiler, Iğdır’da yetişen ağaçlar, Iğdır’da yetişen çiçekler, Iğdır’da yetişen bitki türleri, Iğdır’da yetişen tarım ürünleri, Iğdır’da yetişen endemik bitki türleri, Iğdır’da yetişen ağaç türleri, Iğdır’da yetişen meyveler, Iğdır asli ağaçları.  Iğdır’da 320 bitki vardır. Bu bitkilerin 78 tanesi endemik tir. Iğdır’da bulunan 78 endemik bitkinin 8 tanesi sadece Iğdır’a özgüdür.

Iğdır çiçek çeşitleri
 • Ağrı Dağı Kazan Kurpu (Endemik)
 • Yemlik, gilekoçik, gizer
 • Dedesakalı
 • Sormuk
 • Emzik otu
 • Kaplan pençesi
 • Boya otu
 • Artvin çan çiçeği
 • Kafkas hanımeli
 • Artvin karanfili
 • Eğik yapışkan otu
 • Boz tarla sarmaşığı
 • Parmak otu
 • Yatık sütleğen
 • Kançalı geven
 • Antalya geveni
 • Davisii geveni
 • Çok başlı geven
 • Kırmızı çiçekli geven
 • Çaldıran geveni
 • Orman geveni
 • Geven
 • Davis üçgülü
 • Aras korungası

Iğdır’da yetişen ağaç türleri

Iğdır’ın arazi yapısı şu şekildedir. Çayır-Mera %41, Tarım Alanı %33, Kullanılmayan Alan, %26 Orman Alanı  %1 dir. Doğal Orman yapısı oldukça zayıfıtır. Iğdır’da ağaç türleri azdır ormanlık alan yok denecekkadar azdır. Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığı dayanmaktadır. Küçükbaş ve bütyükbaş hayvanların yetiştilmesi ve ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Iğdır ağaçları

 1. Kayısı Ağacı
 2. Elma Ağacı
 3. Dut Ağacı
 4. İğde Ağacı
 5. Kavak Ağacı
 6. Söğüt Ağacı

Iğdır’da  tarım ürünü olarak şeker pancarı, karpuz, kavun, domates, pamuk yetiştirilmektedir. Iğdır’ın Yüz ölçümü 3.588 km2 (Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %5’i) olan ilin Ermenistan ile sınırını boydan boya Aras nehri oluşturmaktadır. Bir yandan yurdumuzun en büyük dağı, Büyük Ağrı Dağı’nı 5.165 metre yüksekliğindeki buzullarla kaplı sivri tepeleri ile diğer taraftan yüksek Doğu Anadolu platosunda yer alıp ortalama rakımı 800-900 metredir.

Bir yanıt yazın