Çim türleri ve çimlerin özellikleri nelerdir?

çim ekimi

Çim türleri ve çimlerin özellikleri nelerdir?

Çim Bitkileri Hakkında Bilgiler

Çim alanı meydana getirmekte kullanılan buğdaygiller öz çimenleri oluşturan gramineae familyasında yer almaktadır. Şu anda günümüzde bu familyaya poacea ismi de verilmektedir. Bu familya genellikle festucoidea ve ponicoidea olarak iki alt familyada incelenmektedirler. Çim bitkileri bulundukları alanın yatay elemanlarıdır. Var oldukları bölgeye canlılık, güzellik ve hoş bir görünüm kazandırır. Çim bitkilerinin birçok kullanım alanı ve işlevsel etkileri bulunmaktadır. Bahçelerde, parklarda, oyun alanlarında, mesire alanları, piknik bölgelerinde, futbol sahalarında gibi birçok alanda kullanılabilmektedirler. Çim bitkilerinin işlevsel etkileri geniş olan bölgelerde güneş ışınlarını apsorbe ederler. Tuz sorununu giderirler. Eğimli olan bölgelerde toprak erozyonunu önlerler. Çim bitkilerinin estetik etkileri bulundukları alana güzel bir görünüm sağlarlar. Park ve bahçe gibi yerlerde kullanıldıklarında kullanılan diğer bitkilerle renk uyumu oluşturarak güzel bir görünüm sağlarlar. Çim bitkileri çim örtüsünün temel taşlarıdır. Çim bitkileri özellikle yaprak sürgünleri ile yayılarak yoğun bir şekilde örgün bir yapı oluşturma eğiliminde olmalıdırlar. Bahçenizde veya herhangi bir bölgede kaliteli çim bitkisi yetiştirebilmek için bu bitkilerin botanik özelliklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.

çim ekimi

Çimlerin Botanik Özellikleri Nelerdir?

  • Kök: Buğdaygillerde birincil ve ikincil kök adı altında iki tip kök meydana gelmektedir. Çimlenme işleminden sonra meydana gelen köklere birincil kök ismi verilir. İkincil kök meydana gelinceye kadar çim bitkisinin ihtiyaçlarını karşılamada görev yapar. İkincil kökler meydana geldikten sonra da yok olurlar. Saçak kök yapısındadır. Bu köklerin tamamı sapın toprağa en yakın boğumundan meydana gelmeye başlar. Kökler toprak taneciklerini sıkıca tutabilmektedir. Çim bitkilerinin bazı türleri her sene kök yenilemesi yaparken bazı çim türlerinin kökleri daha uzun zaman kalabilmektedir. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yükselen kök gelişimi yaz mevsiminde düşüş göstermekte ve çim bitkilerinde kök yenileme süreci 1-2 yıl olabilmektedir.
  • Sap: Çim bitkileri otsu bir yapıdadırlar. Çim bitkilerinin sapları olgunlaşma evresinden sonrasında sertleşmekte olup fakat odunlaşmamaktadır. Sap, boğum ve boğum sonrasında meydana gelmiştir. Boğumların aralarının içleri boştur. Sapın enine kesiti yuvarlak veya yuvarlağa yakındır. Toprakta çimlenmeye başlayan bir buğdaygil bitkisi tohumundan önce bir yaprak sürgünü meydana getirir. Üçüncü ve dördüncü yaprak sürgünleri meydana geldikten sonra zincirleme bir şekilde kardeşlenme başlar. Kardeşlenme oluştuktan sonra boğumlardan çıkan boğum aralarının uzamaları neticesinde sap sürmesi gerçekleşir ve sapa kalkma başlar. Buğdaygil bitki türlerinde iki tip dallanma görülür. Bunlarda kıniçi dallanmada yeni sürgün, yaprak kını içinden sürer ve yumuşak yaşam formunu meydana getirir. Kındışı dallanma biçiminde ise oluşan yeni sürgün yaprak kınını delme sureti ile yan kısma doğru gelişme gösterir ve rizomlu veya stolonlu yaşam formları ortaya çıkar.

Çim Çeşitleri Nelerdir?

Dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli cins ve türler halinde yaygın olarak yetişen çim türleri bulunmaktadır. Var olan bu çim türlerinde ıslahat çalışmaları gerçekleştirerek farklı özelliklere sahip yeni çim türleri elde edilmiştir. Çim bitkilerini familyaları, tekstürleri, iklimsel istekleri gibi değişik ölçülere göre sınıflandırmak mümkündür. Fakat en yaygın şekilde kullanılanı iklimsel isteklerine göre yapılan sınıflandırmalardır. Bunlar serin iklim çim bitkileri ve sıcak bitkileri diye farklı şekilde sınıflandırılırlar. Serin iklim çim bitkilerinin ekim yatağındaki sıcaklığın 15-20 derece olduğu dönemde optimum gelişme gösteren çim türleridir. Bu grupta bulunan çim bitkileri ekstrem olmayan kış mevsimi şartlarında iyi bakılması halinde mevcut olan renklerini muhafaza ederler. Serin iklim çim bitkileri; ayrık, tavus otu, kılçıksız boğum, sorguçlu tarak otu, domuz ayrığı, yumak’tır.

bahçeye çim ekimi

Çim Ekiminde Toprak Hazırlığı

Çim alanı oluşturulacağı zaman çim bitkisinin var olduğu alanı hızlı bir şekilde kaplaması estetik bir görünüm kazandırmasının yanında tozu, çamuru ya da meydana gelecek olan erozyonu, toprak akışını ve toprak kaybını önlemesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Çim Ekimi Çim bitkisinin var olduğu alanın hızlı bir şekilde toprak yüzeyini kaplaması da ancak iyi bir toprak hazırlığı ile mümkündür. Oluşturulacak olan çim alanlarının görsel ve fonksiyonel açıdan işlevselliği toprak hazırlığının kaliteli bir şekilde yapılması ile başlar. Doğru ve iyi bir şekilde yapılmayan toprak hazırlığı işlemlerinde gerçekleştirilecek olan işlemlerde aksama olur. Ayrıca çim alanlarının bakım maliyetleri de yükselir. Çim alanlarının oluşturulmasında toprak hazırlığı birbirine bağlı bir dizi altyapı çalışması ile olur. Çim alanlarında toprak hazırlığı gerçekleşeceği zaman sırası ile bütün işlemlerin titizlikle yapılması gereklidir.

Çim Alanında Tesfiye İşlemleri

Çim alanı olarak meydana getirilecek olan alanın tesviye işlemine toprağın işlenmesi ile başlanmalıdır. Çim alanı oluşturulacak olan bölgedeki var olan yabancı bitkiler ve buna benzer etkenler temizlenmelidir. Çim alanında bulunan toprağın yüzeyi araziye uygun araçlar ile düzeltilmelidir. Çim alanı olarak oluşturulacak olan alandaki yollar ve diğer yapılar ölçülendirilmelidir. Bu yapıların çim yüzeyinde üst kısımda kalmasına dikkat edilmelidir. Çim alanlarında yapılacak olan tesviye işlemi işlevsel olduğu kadar da estetik bir görünüm kazandırılması için de yapılması gereken önemli bir çalışmadır. Çim alanında yapılacak olan tesviye işleminin amacı yüzey drenajını gerçekleştirmek, sulama işleminde ve alan üzerinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda kolaylık sağlamaktır. Çim alanı olarak hazırlanacak olan arazideki tesviye işlemlerinden sonra yapılan sulamalar sonucunda yürüyüş yolları su altında kalmamalı ve göletlerin meydana gelmesine izin verilmemelidir. Tesviye işlemi ile arazinin formu çalışma konusuna uygun olarak değiştirilir. Çim alanında bir yüzey drenajının oluşturulabilmesi için alana yeterli bir eğim verilmesi gerekmektedir. Tesviye işlemi bölgenin büyüklüğüne göre el ile de yapılabilir. Büyük ölçekli alanlarda makine ile de yapılabilir. Çim alanlarında gerçekleştirilecek olan tesviye işlemi iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar kaba ve ince tesviyedir.

Çim Alanında Silindir Çalışması

Oluşturulacak olan çim alanının tesviye işlemi gerçekleştirildikten sonra çim yüzeyinin düzgün bir doku meydana getirmesi çim alanının düzgün bir görünüm kazanması ve toprakta sonradan çökmelerin oluşmaması amacı ile silindirleme işlemi yapılmalıdır. Çim tohumlarının ekiminde ideal derinlik 0,5-1 cm’dir. Daha fazla derine ekim gerçekleştirildiği zaman çimlenen fidenin toprak yüzeyine çıkması mümkün değildir. Ayrıca yüzeysel ekimler toprak tavına ulaşamayan tohumun su alıp çimlenememesine sebep olur. Bundan dolayı tohum ekiminde derinliğe çok dikkat edilmesi gerekmektedir. El ile gerçekleştirilen çim tohumu ekimlerinde derinlik ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bundan dolayı son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarda makineler ile çim ekim işleminde geçildiği için bu tür problemler ortadan kalkmıştır. Yapılan makineler bastır-ek-bastır ilkesi ile çalışmaktadır. Bu makinelerde önde ve arkada iki adet merdane bulunmaktadır ve bu iki merdanenin arasında da ekim işlemini yapan ekici ayaklar bulunmaktadır. Ön kısımda bulunan merdane bastırıp ayaklar ekim işlemini gerçekleştirirken arka kısımda bulunan merdane de tekrar bastırmakta ve minik çim tohumlarının toprak ile iyi bir temas kurmasını sağlamaktadır. El ile gerçekleştirilen ekim işlemlerinde baskı tahtası ya da küçük silidir kullanılmalı ekim işleminde önce hafifçe bastırılan toprak ekilip kapak atılıp tekrar bastırılmalıdır. El ile yapılacak olan silindirleme işlemlerinde kullanılacak olan silindirlerin 50-100 kg ağırlığında olup ayakla basıldığında derin iz bırakmayacak şekilde bastırılmalıdır. Silindirleme işlemi uygun nem koşullarında yapılmalıdır. Silindirleme işlemi çoğunlukla hafif topraklarda yapılır. Killi ve ağır topraklarda yapılan silindirleme işlemi zararlı olabilir.

Bir yanıt yazın