Erik ağacı ne kadar sürede büyür?

Ocak 11, 2021 Yazarı bitki çeşitleri 0
Erik ağacı ne kadar sürede büyür

Erik ağacı yetiştirmek için iklim koşulları önemlidir. Erik ağaçlarının bakımında iklimsel özelliklerde büyük önem arz etmeketdir. Erik ağaçlarının ne kadar sürede büyüdüğü ve meyve verdiği hususunda bilgiler vereceğiz. Erik ağaıçları hakkında önemli bilgiler verilecektir. Erik Ağacı; Erik türlerinin iklim istekleri birbirinden farklıdır. Can erikleri ılıman, Avrupa erikleri kışı daha soğuk geçen soğuk ılıman, Japon erikleri ise kışı soğuk geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman iklimlerde en uygun şekilde yetişirler. Birçok meyve türünde olduğu gibi erikte de soğuklama ihtiyacı vardır. +7.2 °C’ nin altında can erikleri 400- 500 saat, Japon erikleri 600 saat, Avrupa erikleri ise 1000 saatin üzerinde soğuklama istemektedir. Eriklerde soğuğa ve dona hassasiyet çiçeklenme ve genç meyve döneminde artar. Bu nedenle erken çiçek açan Can ve Japon eriklerinin kış ve
ilkbahar donlarının sık olduğu bölgelerde yetiştirilmesi sakıncalıdır.

Erik Ağacı Hangi topraklarda yetişir?

Erik toprak açısından çok fazla seçici meyve değildir. Saçak köklü olduklarından az derin topraklarda da yetişebilirler. Toprağın çok kumlu olduğu durumda erik ağacının ömrü kısa olur. Bu tür topraklarda Japon çeşitleri tercih edilmelidir. Killi topraklarda P. domestica (Avrupa eriği) ve P. cerasifera ( Can eriği), kurak topaklarda ise badem anaç olarak kullanılır. En uygun toprak
PH’ ı 6.5’ dir.

Erik Ağacı Nasıl Sulanır?

Yıllık yağış miktarı 750 mm’ den az olan bölgelerde düzenli olarak yaz aylarında sulama yapılmalıdır. Mayıs ayının 2. Yarısından itibaren sonbahar yağışlarına kadar geçen süre içerisinde toprak yapısına da bağlı olarak 8- 12 kez sulanmalıdır.

Erik Ağacı Gübreleme nasıl yapılır?

Erik ağaçlarına verilecek gübre miktarı yaprak ve toprak analizi sonuçlarına
göre saptanmalıdır. Gübre miktarında ağacın yaşı, verim durumu, toprak
yapısı ve ekolojik koşullarda etkilidir. Kimyasal gübrelerden fosfor ve potaslı gübreler kış başında; azotlu gübreler ise kış sonunda ilkbahar gelişmesi başlamadan önce verilmelidir. Azotlu gübreler ağacın gelişimi üzerine; bor ve kalsiyumlu gübreler ise meyve kalitesi üzerinde etkilidir.