İnceleme

Mezarlıktaki ağaçların meyveleri yenir mi?

Mezarlıklarda bulunan meyve veren ağaçların meyvesi yenir mi?

Mezarlığın içinde dahi çevresinde birileri tarafından dikilen veya kendi başına yetişen meyve ağaçlarının meyvelerini yiyip yememe konusunda tereddütleri vardır. Bazıları mezarlıklarda yetişen ağaçlardan meyve yenir, bazıları ise yenmez diye düşünmektedir. Mezarlıklarda olan ağaç veya bitkilerin meyveleri yenebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva Kuruluna göre yenmelerinde bir sakınca yoktur. mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye I,183; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 155). İşte din işleri yüksek kurulunun fetvası…

Mezarlıklarda bulunan ağaçları kesmek günah mı?

Mezarlıkta bulunan yaş ot ve ağaçları, bakım amaçlı olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Zira buradaki yaş bitkiler kendilerine has bir şekilde Allah’ı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere, Allah Teâlâ’nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu anlamış, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek, ikiye bölmüş ve her birini bir kabrin başına dikmiştir. “Ey Allah’ın Resûlü, niçin böyle yaptın?” diye sorulunca, “Umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece (azabları) hafifler” (Buhârî, Vudû, 55) buyurmuştur.
Mezarlıkta zayi olacağından endişe edilen kuru ot ve ağaçların kesilip satılmasında bir sakınca yoktur. Bu satıştan elde edilen paranın kamu yararına kullanılması gerekir. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye I,183; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 155).

Kaynak >>