Yabancı Otların Tanımı Nasıl Yapılır?

Yabancı Ot Nedir? Yabancı Otların Çeşitleri

Bitkiler genel tanım itibari ile kara bitkileri ve su bitkileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bitki çeşitliliğinin bulundukları alanlarda istenmeyen bitki kümelerinin oluşmasına yabancı ot denmektedir. Yabancı otlar da, kara yabancı otları ve su yabancı otları olmak üzere iki bölümde incelenmektedir.

su bitkisi zararlıları nelerdir

Kara Yabancı Otları

Kara yabancı otları, tarım yapılan alanlardaki çeşitli kültür bitkileri ile çekişmeleri sonucunda, bu bitkilerin gelişmelerini ve üretimlerini olumsuz yönde etkilemeleri; endüstriyel alanlarla, kara ve demiryolu çevresi gibi tarım dışı alanlardaki neden oldukları sorunlar; su yabancı otları, suyun ve su bulunan alanların çeşitli amaçlarla kullanımında yarattıkları sorunlar yüzünden, istenmeyen bitkilerdir.

Su yabancı otları

Yoğun bir biçimde gelişen ya da kültür bitkilerinin gelişimini engelleyen ve su kütlesinin yönetici ya da işletmecilerince istenmeyen su bitkileridir biçiminde yapılmaktadır. Sucul yaşama yerlerinde gelişen, yoğun bitki örtüsü oluşturarak, su kütlesinin insanlarca kullanılmasını ya da insanlar tarafından istenen bitkilerin gelişimini engelleyen, su bitkilerdir.

Su yabancı otlarının çeşitleri nelerdir?

 1. Algler (Algae): Gerçek kök, gövde ve yaprak gibi farklılaşmış organları bulunmayan ve ışınsal bireşim (photosynthesis) yapabilen, ilkel bitkilerdir. Bir ya da çok gözeli, küme biçimli, ipliksi ve tal’li (thallus) olabilirler. Denizlerle, tatlı sularda yaşayan sucul türleri ile karada nemli yaşama yerlerinde yaşayan türleri vardır.
 2. Özgürce yüzen yabancı otlar: Özgürce yüzen bitkiler, yüzen yabancı otlar; yüzen bitkiler olarakta adlandırılır. Gövdeleri ile yapraklarının büyük bir bölümü su yüzeyinde, su yüzeyinin üzerinde ya da su altında özgürce yüzen bitkilerdir. Özgürce yüzen bitkilere örnek olarak: Su ciğer otu (Ricciocarpos natans), kırmızı eğrelti (Azolla filiculoides), yüzen eğrelti (Salvina natans), su mercimekleri (Lemna türleri), iri su mercimeği (Spirodela polyrrhiza) verilebilir.
 3. Su üstü yabancı otları: Su üstü bitkileri, Kökleri su altındaki toprak içinde, yapraklarının büyük bir bölümü ile çiçekleri, su yüzeyi üzerinde bulunan ya da su ile doymuş topraklarda gelişen su bitkileri ve su yabancı otlarıdır. Bu gruptaki bitkilere örnek olarak: At kuyruğu (Equisetum) türleri, çiçekli hasır sazı (Butomus umbellatus), kamış (Phragmites austrialis), saz (Typha) türleri Türkiye’de bulunan türlerdendir.
 4. Su altı-yüzen yabancı otlar: Su altı yüzen bitkiler, Yaprakları ve üretken (generative) organlarının tümü ya da büyük bir bölümü su yüzeyinde yüzen ya da su yüzeyi üzerinde bulunan ancak kökleri ile su tabanına tutunmuş olarak yaşayan, su bitkileridir. Su altı-yüzen bitkilere örnek olarak: Beyaz nilüfer (Nymphaea alba), sarı nilüfer (Nuphar lutea), deniz dili (Potamogeton natans), su kestanesi (Trapa natans), küçük nilüfer (Nymphoides peltata) ve su çoban değneği (Polygonum amphibium) verilebilir.
 5. Su altı yabancı otları: Yaşatkan (vegetative) organlarının hemen tümü su yüzeyinin altında bulunan, kökleri ya da kök benzeri organları ile su tabanına tutunmuş olarak yaşayan, üretken (generative) organları çoğu kez su yüzeyi üzerine çıkabilen ve genellikle Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae) bölümünde bulunan, su bitkileridir. Bu bitkilere örnek olarak: Boğumlu su sümbülü (Potamogeton nodosus), su düğün çiçeği (Ranunculus sphaerospermus), taraksı su sümbülü (Potamogeton pectinatus) ve başaklı su civan perçemi (Myriophyllum spicatum) verilebilir. Detaylı bilgi için Kaynak >>

Kara Yabancı Ot Çeşitleri Nelerdir?

 • Banket Yabancı Otları (Otsu Yabancı Otlar): Sulama ve boşaltma kanallarının şev ve banketleri ile yukarıda belirtilen diğer karasal yaşama yerlerinde gelişen, otsu yabancı otlardır. Karada gelişen tüm bitkiler, çevresel koşullara bağlı olarak yabancı ot durumuna geçebileceğinden, türleri çok fazladır ve bölgelere göre değişebilir.
 • Odunsu Bitkiler (Ağaç ve Çalılar): Gövdelerinde büyük niceliklerde odunsu doku bulunan, toprak üstü bölümleri yıl boyu canlılığını sürdüren, çok yıllık bitkilerdir.
 • Dar yapraklı yabancı otlar (çimenler): Dar, dik ve koşut (paralel) damarlı yaprakları ile saçak kök düzenleri bulunan bitkilerdir. Tohumlarında bir adet çenek yaprak bulunduğundan, bir çenekli bitkiler olarak ta adlandırılır.
 • Geniş yapraklı yabancı otlar (geniş yapraklı bitkiler): Geniş ve ağsı damarlı yaprakları ile kazık ya da dallanmış kök düzenleri bulunan bitkilerdir. Tohumlarında 2 adet çenek yaprak bulunduğundan, iki çenekli bitkiler olarak ta adlandırılırlar. Geniş yapraklı yabancı otların otsu ve odunsu çok sayıda türü vardır.
 • Bir yıllık yabancı otlar: Yaşam dönemlerini 1 yıl ya da daha az sürede tamamlayan bitkilerdir. Gelişmeleri tohumun çimlenmesiyle başlar; gövdelerin, yaprakların ve çiçeklerin oluşmasıyla sürer ve tohumların üretilmesinden sonra bitkinin ölümü ile tamamlanır.
 • İki yıllık yabancı otlar: Yaşam dönemlerini 1 yıldan daha fazla, ancak 2 yıldan daha az sürede tamamlayan bitkilerdir. Birinci yıl kazık kök ve tabansal yapraklar (gülcük) oluşturur ve köklerinde besin maddesi depolarlar. İkinci yıl hızla gelişerek, gövde ve çiçek oluşturur ve tohumlarının olgunlaşmasından sonra ölürler.
 • Çok yıllık yabancı otlar: Çok yıllık bitkiler bir kaç yıl ya da uzun yıllar yaşarlar. Bu bitkilerin otsu türlerinin toprak üstü bölümleri, ılıman bölgeler dışında, sonbaharda ölür. Odunsu çok yıllık bitkilerin (ağaçlar ve çalılar) toprak üstü bölümleri ise canlılıklarını ve varlıklarını kışın da sürdürür. Çok yıllık yabancı otlar, Tohum, sürüngen gövde ve kök-gövdeler aracılığıyla çoğalır ve yayılırlar.

yabancı otlar (herboloji), Yabancı ot tanımı, Yabancı otlar ve mücadelesi, Poaceae familyası yabancı otlar, Çok yıllık yabancı otlar, Yabancı otların sınıflandırılması, Tek yıllık yabancı otlar, Yabancı ot nedir , tıbbi olarak kullanılan yabancı otlar, Dar yapraklı yabancı otlar, yabancı ot