Meyve Ağaçları Nasıl Budanır?

Meyve Ağaçları Budama Zamanı

Meyve Ağaçlarında Budama Yapımı fidanlarda şekil verme, genç ve olgun ağaçlarda ise meyve kalitesini ve ağacın sağlığı için yapılmaktadır. Ürün kalitesini artırmanın yolu meyve ağaçlarında uygun budama yöntemleri ile her yıl budama yapılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarını budamak için bütün meyve ağaç türleri öyle olmasa bile ağırlı görüş şöyledir; ağaçlara su yürümesi durduğu zaman yani hasattan bir müddet sonra yapılması gerekmektedir. Meyve ağaçları budama yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıda geniş bilgiler verilecektir. Meyve ağacını budamanın çeşitli yöntemleri ve şekilleri vardır.

Meyve ağacı budamanın önemi

Türkiye’de meyve üreticilerinin bahçelerindeki meyve türlerini düzgün bir şekilde budama yaptırması meyve ve ürün kalitesini artıracağı kesindir. Gerek klasik bahçeler gerekse modern bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye budaması yapımı ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama; verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanması bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu noktada özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye gelmektedir. Meyve ağaçları budama yapılması Budama yapmak direkt olarak ağaçların sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Bahçenizde sağlıklı ürünleri hasat etmek için, ağaçların hastalıklarla mücadele alanında sağlıklı olması için dahi ürünlerin kalitesini artırmak için meyve ağaçları budama yapılması uzmanlar tarafında da önerilmektedir.

Verim Budaması

Meyve Ağaçları Budamanın Amaçları Nelerdir?

 • Meyve ağaçlarından hızlı bir şekilde ürün alımı için, meyve ağaçlarını uzun süre verim çağında tutmak için, meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluşturmak için budama yapılır.
 • Gövde üzerinde ana dalları dağılışlarının dengesini düzenleyerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmalarını sağlamak maksadı ile yapılır.
 • Budama meyve ağaçlarının bakımı, meyvenin derimini, zararlılarla savaş ve teknik işlerin uygulanmasını son derece kolaylaştırmakatdır.
 • Ağaçlarda kurumuş, hastalıklı, ekolojik etkilerle zarar görmüş, kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş dahi zayıf olan kesmek.
 • Meyve ağaçlarında karbon asimilasyonunu arttırmak amacıyla, ağaçların ışıklardan daha fazla yararlanması için bazı dalları kesmek.
 • Bazı meyve tür ve çeşitlerinde görülen peryodisiteyi önlemek veya azaltmak yani bazı meyve ağaçlarının bir yıl bol bir yıl az meyve verimini dinlenmelerini düzenleyerek her yıl düzenli meyve verimini sağlamak maksadı ile.
 • Meyve ağaçlarında elde edilecek meyvenin kalitelerini iyileştirmek amacıyla budama yapılır.
 • Ürün kalitelerini en üst seviye çıkarmak için, sürekli sağlıklı hasat elde edebilmek için meyve ağaçları profesyonel bilir kişiler öncülüğünde budanır.

Meyve Ağacı Budama Takvimi

Meyve ağacının büyümesini, kesimlere karşı göstereceği tepkiyi, verimini ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil ) olmak üzere iki ayrı mevsimde yapılabilir. Budama zamanı, meyve ağacının toplu büyümesini, kesime karşı göstereceği tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil) olmak üzere iki ayrı ve zıt mevsimlerde yapılır. Kışın meyve ağacı budama zamanı; Kışı ılık geçen yerlerde meyve ağaçlarının kış dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Ancak kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, budamanın yapılması doğru olmaz. Meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle ilkbahar gelişme periyodunun başlaması arasında geçen dönemdir. Yazın Meyve Ağacı Budama Zamanı; Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yaz budamasında anaç, meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, vejetatif gelişmeyi düzenlemek, kış aylarında yapılacak budama işlemlerini azaltmak ve derim işleri ile kültürel etkinlikleri geliştirerek kolaylaştırmaktır.

Budamada dikkat edilecek kurallar

Meyve ağaçlarının dallarını şekillendirme devresinde budama işlemleri odun dallarına uygulanmalı, zorunlu olmadıkça meyve dallarına dokunulmamalıdır. Böylece meyve ağaçlarına iyi bir şekil verileceği gibi erken meyveye yatması sağlanır. Aksi işlemlerde ise düzensiz şekillenmelere ve ağaçlarını gençlik kısırlığı döneminin uzamasına neden olunur.

Meyve Ağaçlarında Dalların Budanması

Meyve bahçelerinde veya sadece bir meyve ağaçcında bile dalların bakım budamasını yapmanın ürün kalitesini artırdığı bilinmektedir. Meyve ağaçları kiraz, armut, dut, elma, şeftali, vişne, muz, portakal, mandalina, nektarin, ceviz, kestane, erik vb belirli aralıklarla hasattan sonra dinlenme zamanında kıırlmış dalların, üst üste binen dalların, hastalıklı dalların budanarak ağaçtan ayrılması ve ağaçların iç kısımlarının güneşten daha fazla yararlanması sorunucunda ürün kalitesi ve meyve ağacının sağlıklı olması amaçlanmaktadır. Zamanında ve doğru yapılan bir budama neticesinde bu soruçları almanız kaçınılmazdır.

Meyve Ağaçları Budama Hakkında

Bu bilgiler ön bilgi amaçlıdır. Meyve bahçesinde profesyonel budama için alanında uzman kişi ve kuurmlardan destek almanızı gerekmektedir.

Meyve Ağaçları Budama Şekilleri

Meyve ağaçlarında uygulanan şekil budamaları oldukça farklılık göstermektedir. Ağaçlarda şekil Budaması Şekil budamalarında en fazla uygulanan budama şekilleri şunlardır;

 • Goble; Goble şekli budama işlemi çoğunlukla nemli hava koşullarına sahip olan bölgelerde uygulaması gerçekleştirilen budama şeklidir.
 • Doruk dallı; Doruk dallı budama şekli yağış olan, nem oranı düşük ve ışık şiddetinin yüksek olduğu coğrafi bölgelerde bütün meyve türü ve çeşitleri olan meyve ağaçlarında uygulanabilmektedir
 • Piramit; Meyve fidanında bulunan dalların gövde üzerinde dağılışlarına göre spiral ve katlı olmak üzere 2 şekli vardır. Genellikle daha çok dikine büyüme ve gelişme özelliğine sahip olan armut gibi meyve ağaçlarına uygulanır.
 • Palmet; Palmet şeklinde dallar bir düzlem üzerinde yayılır. Dünyada değişik etkiler altında birbirinden farklı palmet şekilleri geliştirilmiştir. Yumuşak ve sert şekilli çekirdekli meyvelerin nerdeyse tamamında palmet şekli uygulanabilir.

Meyve Ağaçlarında Verim Budaması

Hobi amaçlı evinizin bahçesinde yetiştirdiğiniz meyve ağaçları yada meyve üreticisi olarak bahçenizde bulunan meyve ağaçlarının veriminin artabilmesi için belli düzende ağaçlarınızı verim budamasına tabii tutmanız gerekir. Meyve ağaçlarının şekil budaması gerçekleştirildikten sonra meyve ağaçlarınız ihtiyaç duyulman gübreleme ve sulama işlemi yapıldıktan sonra vegetatif ve generatif faaliyete geçerler bu işlemlerin başlaması ile birlikte meyve ağaçlarında fizyolojik açıdan bir denge sağlanmış olur. Meyve ağaçlarında sağlanan bu dengenin uzun süre korunması gerekmektedir. Bu korumayı uzun süre muhafaza edecek olan işlem ancak ağacın ihtiyaç duyduğu gibi gerçekleştirilen verim budaması ile mümkündür.

Gençleştirme Budaması Nasıl Yapılır ?

Ağaçlarda gerçekleştirilecek olan gençleştirme budaması ağaçlarda yeniden güçlü sürgünler meydana getirerek yeni bir taç oluşması için gerçekleştirilir. Gençleştirme budaması işlemi ile ağaçta verimin yeniden yükseleceği gibi oluşan meyvelerin kalitesi de yükselmiş olur. Gençleştirme budamalarında dal kesme işlemleri çok fazla olduğundan farklı meyve çeşitlerinin uygulanacak olan şiddetli budamaya karşı dayanma güçleri dikkate alınmalıdır. Bu budama işlemine en dayanıklı olan ağaçlar zeytin ağaçlarıdır. Sırası ile armut, elma, kayış ve kiraz ağaçları gençleştirme budamasına dayanacak olan ağaç türleridir.

Budama Nedir?

Budamanın Tanımı; Ağaç, ağaççık, bodur bitkiler, çalılar, güller gibi odunsu bitkilerde bitkinin gelişmesini güçlendirmek dahi ağaaç ve bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlamak, bitkinin türüne göre istenilen şekli vermek, ağaç dallarında meyve kalitesini ve oranını arttırmak amacı ile bitkilerde kuru ve canlı bölümlerine bitki türüne göre belitli stratejilerle budama için uygun dalların ayıklanmasıdır.