İnceleme

Birleşik Krallık topraklarına bağlı ülkeler

Birleşik Krallığın resmi ismi; Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olarak adlandırılır. Nüfusu 68 milyon civarındadır. Birleşik Krallığın resmi dili İngilizce’dir. Birleşik Krallıkta ayrıca bölgesel dillerde kullanılır bu diller ise; İrlandaca, Galce ve İskoçça’nın çeşitli lehçeleri ile Kernevek dili olarak bilinir. İngiltere yönetimi Meşruti Monarşi, Parlamenter Demokrasi ile yönetilmektedir. Devlet Başkanı Kraliçe II. Elizabeth (03.02.2021) halen görevinin başındadır. Birleşik Krallığın resmi para birimi ise; Pound (Sterling) (GBP) dir. Birleşik Krallığın yüzölçümü ise; 244 100 km2 dir. Birleşik Krallık Ülkeleri Hangileridir?

Birleşik Krallık Ülkelerinin İsimleri

Birleşik Krallık’ın yönetim sistemi anayasal monarşidir. Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı); İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşan bir devlettir. Büyük Britanya (Great Britain) terimi sadece İngiltere, İskoçya ve Galler’i kapsamaktadır. Anayasa adı altında düzenlenmiş tek bir anayasa metni bulunmamaktadır. Bunun yerine ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibarıyla oluşan içtihatlarla, örf ve adet hukuku ile uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı olarak yönetilmektedir. Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni kanunlar ve anlaşmalarla değiştirilebilmektedir.

Birleşik Krallık topraklarına bağlı ülkeler

İngiltere Parlementosunun Yapısı; İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşmaktadır. Toplam 645 üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir.

Birleşik Krallık Nüfusu Ne Kadardır?

Ağustos 2019 tarihli verilere göre ülkenin nüfusu 2019 yılı ortası itibarı ile 66.796.807’dir. 2019 yılı ortası itibarı ile nüfus artış hızı yıllık % 0,5’tir. Bu artış hızı 2004’ten bu yana görülen en düşük nüfus artış hızıdır. Ülkede yaş ortalaması 40,3’tür. Nüfusun yaklaşık 56,3 milyonu (% 84,3’ü) İngiltere’de yaşamaktadır. Diğer bölgelerde nüfus şöyledir: İskoçya (5,5 milyon), Galler (3,15 milyon), Kuzey İrlanda (1,89 milyon). Nüfusta en büyük artış, bölgenin ekonomik dinamizmine de paralel olarak Güneydoğu İngiltere’de gerçekleşmiştir. Düşük doğum oranları ve artan yaşam beklentisine bağlı olarak ülke nüfusu giderek yaşlanmaktadır. 65 yaş üzeri nüfusun sayısı, nüfusun diğer kısmına göre daha hızlı artmaktadır.