İpucları

Deport oldum Türkiye’ye nasıl gidebilirim?

Türkiye’den çeşitli sebepler deport olan bir yabancıyım? Türkiye’ye giriş yapabilmem için neler yapmam gerekir? Deport olan bir yabancının Türkiye’ye tekrar gidebilmesi için özel meşruhatlı vize alarak giriş yapabilirsiniz. Özel meşruhatlı vize çalışma izni vizesi olabilir veya öğrenci olarak giriş yapılabilir. Türkiye’den geport kaldırmak için çalışma izni davetiyesi gönderebilirsiniz. Türkiye’de yabancı kanunlarına bakılarak çalışma izni ile yabancı Türkiyeye gelebilir. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. Deport olan yabancıya çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için Türkiye’den noter onaylı taahhütname ile birlikte çalışma izni davetisi hazırlanır yanına belirli süreli iş sözleşmesi yapılarak yabancıya gönderilir. Tabancı bu evraklarla Türk Konsolosluğuna giderek referans numarası talep eder bu numara ile çaşlışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Türkiye’den deport olan yabancı nasıl geri gelebilir?

Özel meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş yapma hakkını kazanabilirsiniz. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. Yabancıların deportu nasıl kaldırılır? Özbekistan deport kaldırma, Türkmenistan deport kaldırma, Azerbaycan deport kaldırma, Kırgızistan deport kaldırma, İran deport kaldırma, Gürcistan deport kaldırma, Rusya deport kaldırma.

Deport oldum Türkiye’ye nasıl gidebilirim?

Deport olan yabancıya çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için Türkiye’den noter onaylı taahhütname ile birlikte çalışma izni davetisi hazırlanır yanına belirli süreli iş sözleşmesi yapılarak yabancıya gönderilir. Tabancı bu evraklarla Türk Konsolosluğuna giderek referans numarası talep eder bu numara ile çaşlışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Türkiye’den Neden Deport Olabilirim?

 • (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.
 • 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
  Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
 • İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
  (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 • Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),