Zeytin Ağacı Budama Zamanı

Normal zeytin ağacı budaması Kasım ile Aralık ayında başlar. Yağlık olarak tercih edilen zeytin ağacçları budama ise; Şubar ile Mart aylarında yapılmalıdır. Havalar çok soğukve don teklikesi varsa Zeytin ağacı budaması Nisan ayına kadar sarkabilir. Bütün ağaç ve bitki türleri gibi Zeytin ağaçlarıda budama ve bakıma ihtiyaç duyar. Zeytin ağaçlarının verimi artmasına da yardımcı olan budama işlemi mutlaka yapılmalıdır. Zeytin ağacı budama için belirli mevsimler gözlenmelidir. Zeytin ağacının budama mevsimi ve zeytin ağacı nasıl budanacak bu konular hakkında bilgiler vereceğiz. Zeytin ağacı farklı iklimlerde ve şartlarda yetişmektedir. Zeytin ağacı budama ise farklı dönemlerde yapğılabilmektedir. Zeytin ağacı budaması şekilleri; Ürün alınmayan zeytin ağacı budama Ürünsüz geçen dönemde ağaçlara çok hafif budama yapılmalı veya hiç budanmamalıdır. Zeytin Ağacı verime yattıktan sonra budama, hafif budamalar uygulanmalıdır. Yaşlı zeytin ağacı budama budama sert budamalarla ağaç gençleştirilmeye çalışılmalıdır.

zeytin ağacı budama ayları

Zeytin Ağacı Budamanın Amacı

Zeytin ağacı budanması; budamalarla yaprak ve odun veya yaprak ve kök oranlarının tamamen bozulması halinde ağaç bu oranlarını yeniden dengelemek zorunda kalır. Zeytin Ağacı Budama Nitekim bu oranlar bozulunca verim düşer, çünkü ağaç budama öncesindeki taç hacmine ulaşıncaya kadar, su ve besin maddeleri kuvvetini yeni sürgünlerin gelişimine harcar. budamayla ince dalcıkların çok fazla kesilmesi halinde yaprak ile kök oranının şiddetle düştüğü, kök sisteminin zayıfladığı, ağacın yeterli düzeyde beslenemediği
ve ağacın zayıflayarak verimden düştüğü görülmüştür.

Zeytin Ağacı Budama Teknikleri

 • Ağacın belirli bir noktasında yan yana iki ayrı kuvvetli dal bırakılması önerilmez.
 • Büyük dalların çıkartılmalarına ilk önce dalın üst taraflarından biraz kesmekle başlanmalı, daha sonra alt kısımdan kesime devam edilerek, çıkartılmalıdır.
 • Dallar dahi ağaçlar kesinlikle yağışlı havalarda budama yapılmamalıdır. Zytin ağacı budarken dikkat edilecek bir hususta kesilen dalları hastalık korunsun diye biraz meyilli kesilmelidir.
 • Zeytin ağacını budama yaparken ağaç üzerinde meydana gelecek yara yüzeyleri mümkün olduğunca küçük tutulmalı, ayrıca budanan yerlerde budak ve tırnak bırakılmamalıdır. Budama yeri dipten kesilmemelidir.
 • Zeytin ağacının ana dalları üzerinde çıkacak yardımcı dalların her biri, aynı taraftan ve gövdeye eşit uzaklıkta oluşturulmaya çaba gösterilmelidir. Böylece yardımcı dalların birbirlerine gölge yapmaları önlenmiş ve yaprakların ışıktan azami şekilde yararlanması sağlanmış olur.
 • Zeytin ağaçlarına verilecek taç yüksekliği duruma göre 100 cm geçmeyecek şekilde ayarlama yapılır.

Zeytin Ağaçlarından Budama Takvimi

Hasattan sonra zeytin budama Zeytin budaması genellikle hasattan sonra başlar. Yeşil sofralık zeytin çeşitlerinin budanması normal olarak kasım-aralıkta başlar. Ürünün yağlık olarak işleyen yörelerde ise budama şubat ve mart aylarında yapılır. Soğuk ve don zararlarının söz konusu olmadığı ılıman bölgelerde aralık ayından itibaren budama yapılabilir. İklimin soğuk olduğu bölgelerde budama daha geç, soğuk tehlikesinin geçtiği Mart-Nisan aylarında yapılır. Don ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde don tehlikesi tamamen geçtikten sonra budamaya başlanmalıdır. Zeytin Budama >>

Zeytin Ağacında şekil budaması

Zeytin fidanın mümkün olduğu kadar kısa sürede şekillenip geliştirilerek meyveye yatmasını sağlamak için yapılır. Zeytinlere genellikle tek gövde ve 3 ile 4 ana dallı olacak biçimde şekil verilir.

Zeytin Ağacında Mahsul budaması

Zeytin ağacı her yıl yapılabildiği gibi iki yılda bir, verim yılı öncesinde de uygulanabilir. Budama ilkbaharda ve de soğuk tehlikesi yüksek olan yerlerde şiddetli soğuklar geçtikten sonra yapılmalıdır. Bol su ve gübre bulan ağaçlar hafif bir şekilde budanmalıdır ki, aşırı kuvvetli sürgün teşekkül etmesin. Çünkü bu tip sürgünler genellikle verimsizliğe sebep olurlar. Suyun ve gübrenin yetersiz olduğu, hastalık ve zararlıların tesiriyle zayıf düşmüş ağaçlar daha sert bir şekilde budanmalıdır.

Zeytin Fidanı Budama

Birinci yıl; çatıyı teşkil edecek ana dalları oluşturmaya yönelik seyreltmeler yapılır ve gövde üzerinden çıkan sürgünler ve ayrıca dipten çıkan kuvvetli dip sürgünleri temizlenir. Daha sonraki yıllarda tacın dengesini bozan birbirine yakın, üst üste binmiş gereksiz dallar uygun şekilde kesilir. Bu işlem yazın yapılabildiği gibi kışın da yapılabilir. Verimlilik devresindeki budamaya mahsul budaması denilmektedir. Amaç, tacın yaprak odun oranı açısından dengede tutulması suretiyle yeşil aksamın daha iyi havalanmasını, güneşlenmesini temin etmek ve bunun sonucunda verimliliğin devamını sağlamaktır.

Zeytin Ağacına Uygun Budama Yöntemleri

 1. Şekil budaması
 2. Mahsul budaması
 3. Gençleştirme budaması Tacın Tamamen Yenilenmesi (Tabladan Kabaklama)
 4. Çeşit Değiştirme ile Birlikte Gençleştirme Budaması
 5. Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi
 6. Dipten Gençleştirme veya Yumrulu Kök Yardımıyla Yenileme
 7. Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi
Zeytin ağacı budaması ne zaman yapılır?

Zeytin ağacı budaması ne zaman yapılır?” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın