U ile bitki isimleri

U harfi ile başlayan bitki çeşitleri

Türkiye’de u harfi ile başlyan bitki çeşitler çok fazla değildir. Bizim derlediğimize göre 5 civarında bitki çeşidi vardır. Elbette bu sayı bu kadar değildir. U harfi ile başlayan başka bitki, ağaç, çiçek, çalı, otsu, tarım bitkileri hakkında yapılacak araştırmada eksikler tamamlanacaktır.

u ile türkçe bitki adı

U harfi ile başlayan bitki çeşitleri

Türkiye’de bilinen u ile başlayan çiçekler, u ile başlayan bitkiler şu şekildedir.

  • Uçkurutan; Bu aslında turunçfiller familyasında bir hastalık ismidir. Hastalık etmeni ağaçlara hava yoluyla bulaşan ve odun dokusunda gelişen bir fungustur
  • Unutmabeni çiçeği; Mitolojik bir hikayesi vardır. Bu çiçeğin tarihi Adem ile Havva’dan başlamaktadır. rivayete göre cennetten çıkarken Adem İle Havva’ya unutma beni dediği için bu adı aldığı ileri sürülmektedir.
  • Uşkun; Dağ muzu olarak bilinir. Bahar aylarında yüksek rakımlı alanlarda yetişen bir bitki türüdür.
  • Uyur Göz; Bitkinin bir parçası olarak bilinir.
  • Uyuz Otu; Anadolu’da, Kuzey Avrupa, Kafkaslar, Batı Sibirya, Kuzey Afrika’da yetişen bir bitki çeşididir. Çeşitli hastalıklara şifa kaynağı olarak bilinir.