Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar tekrar Türkiye’ye girebilir mi? Hangi ülkeli olursanız olun Türkiye’den deport olsu iseniz giriş yasağınız olabilir. Giriş yasağının ne için olduğunu bilirseniz çözüm yolları daha basit olacaktır. Türkiye’ye girişi yasak olan yabancılar genel olarak özel meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilirler. Türkiye’ye giriş yasağı olmayan yabancının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için izleyeceği yol şu şekildedir; Türkiye’de Bulunduğunuz ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerine giderek İstizanlı (Özel Meşruhatlı) Vize başvurusu yapmanız gereklidir. Türkiye’den çıkarken ceza ödemedi iseniz Türkiye’de kaldığınız kadar deport olursunuz. Yani giriş yasağı size konar. Giriş yasağın ortadan kaldırılması için giriş yasağı kadar ülkenizde kalmanız gerekmektedir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılabilir?

Türkiye’de Bulunduğunuz ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerine giderek İstizanlı (Özel Meşruhatlı) Vize başvurusu yapmanız gereklidir. Türk konsolusluğna giderek detaylı bilgi alabilirsiniz. Daha sonra durumunuza göre çalışma izni veya farklı yollar deneyebilirsiniz. Başvuru yapılan dış temsilciliğimizden öğrenilebilir. Ek olarak bir yakınızın Türkiye’de ise YİMER157 hattı üzerinden başvuran bizzat ulaştığı ve güvenlik sorularını geçtiği takdirde sorgulaması yapılabilir.

Türkiye'ye giriş yasağı nasıl kaldırılır

Türkiye’ye giriş yasağı kodları

Yabancılar hangi hallerde sınır dışı edilir? YUKK’nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kimseler olup haklarında sınır dışı etme kararı alınır.

 • a)  5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
 • b)  Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 • c)  Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 • ç)  Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 • d)  Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 • e)   Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
 • f)  İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 • g)  İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 • ğ)   Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
 • h)   Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
 • ı)   Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
 • k)  Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
 • j)   İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
  k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

Vize ihlali durumunda Türkiye’ye tekrar ne zaman giriş yapılır?

 • 3 ay – 6 ay arası ihlal  : 1 ay süreli giriş yasağı
 • 6 ay – 1 yıl arası ihlal  : 3 ay süreli giriş yasağı
 • 1 yıl – 2 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı
 • 2 yıl – 3 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı
 • 3 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı

Bir yanıt yazın