Türkiye’de asli ağaç türleri

asli ağaç türlerimiz isimleri

Türkiye’de asli ağaç türleri

Asli Ağaç Türleri nelerdir?

Asli Ağaç Nedir? Ülkemiz ekonomisine katkıları olan para ile ölçülebilen faydalı ağaç çeşitleridir. İnsanlar ve bütün diğer canlıların yaşamı için önem arz eden ağaç türleridir. Asli Ağaç Türlerimiz Devletimiz tarafından bu ağaç türleri korunmakta ve kontrollu olarak ekonomiye katkı sağlaması için yararlanılmaktadır.

Ülkemizde yetişen asli ağaç isimleri

asli ağaç türlerimiz nelerdir
 1. Sarıçam Ağacı: Kayseri’de yetişmektedir. Kuzey Adadolu iç kısımlarında ve Orta anadolu bölgesinde yetişir. Karadeniz bölgesinde Trabzon’da da yetişmektedir.
 2. Karaçam Ağacı: Karaçam Ağaç türleri Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetişmektedir. Karaçam’ın odunları serttir.
 3. Kızılçam Ağacı: Batı Anadolu bölgesi ile Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. 25 metre kadar boylanabilir. Türkiye’de doğal olarak en hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.
 4. Toros Sediri Ağacı: Akdeni bölgesinde yetişmektedir. Diğer bölgelerde az görülür. 40 metreye kadar boylanabilir. Mobilya sektöründe çok tercih edilir.
 5. Göknar Ağacı: Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Uludağ’da da yetişir. Mabilya sektöründe kullanılır.
 6. Doğu Ladini: Türkiye’de ve Kafkasyada bu ağaç türü bulunur. Ordu ilinde fazla yoğunluk göstermektedir.
 7. Fıstık Çamı: Batı Anadolu bölgesinde yayılış göstermektedir. Kereste olarak kullanılır. Değerli bir süs ağacı olarak da bilinir.
 8. Ardıç Ağacı: Ardıç ağaçlarının dünyada 60 civarında türü mevcuttur. Kurak, fakir topraklarda dahi taşlık alanlarda bile yetişir.
 9. Porsuk Ağacı: Kuzey Batı Anadolu bölgesi – Toroslarda bu ağaç çok görülmektedir. Rize – Bartın ve Trabzo’da da yetişir.Kırmızı renkli meyveleri ile parklara da dikilmektedir.
 10. Servi Ağacı: Herdem yeşil olan bir ağaç türüdür, Yaksaşık yirmi civarında türü vardır. Akdeniz ilkiminin hüküm sürdüğü kurak fakir topraklarda yetişir.
 11. Meşe Ağacı: Meşe Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetişir. Kırmızı Meşe, Ak Meşe ve Herdem Yeşil meşe olarak farklı gruplara ayrılır.
 12. Kayın Ağacı: Balkanlar’dan istanbul’a Karadeniz Bölgesinde Kafkaslara kadan yetişmektedir. 40 m. boylanabilir. Deniz iklimini sever.
 13. Gürgen Ağacı: Adi Gürgen ve Doğu Gürgeni olarak ikiye ayrılır. Doğu Gürgeni kuraklığa dayanıklı bir ağaç türüdür. Yakacak olarak kullanılmaktadır.
 14. Kızılağaç: Doğu Kızalağaç ve Adi Kızıl Ağaç olarak ikiye ayrılır. Türkiye’de hemen hemen her yerde yetişir.
 15. Akçaağaç: Kışın yapraklarını döker. Ağaç ve Ağaççık olarak farklı türleri vardır. Süs ağacı olarakda kullanılır.
 16. Dişbudak Ağacı: Trakya, Doğu, Batı Karadeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetişmektedir. Beyaz çiçekler açar yaprak açmadan çnce çiçeklenir.
 17. Anadolu Kestanesi: İstanbul’dan bailar Doğu Anadolu bölgesine kadar her yerde yetişir. 10 yaşına kadar yavaş sonra hızlı büyüme yapmaktadır.
 18. Çınar Ağacı: Bütün ormanlarda yetişir. 30 metreye kadar boy atabilir 6 metre eninde olabilir. Kaplama, mobilya ve ambalaj sektörlerinde kullanılır.
 19. Huş Ağacı: Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir. Çalı ve Ağaççık şeklinde de olabilir. 20 metreye kadar uzar. Soğuk havalara dayanıklı bir ağaç türüdür.
 20. Ihlamur Ağacı: 30 metreye kadar uzar. Marmara ve Batı Karadeniz’de yayılış gösterir. Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar; çiçekleri çay olarak tüketilir.
 21. Sığla Ağacı: Rodos Adası ve Türkiye’de doğal yayılış gösteriri. Kalın dallı ve geniş tepelidir. 20 metreye kadar boyları uzayabilir.

Türkiye’nin Asli Ağaç Çeşitleri

Türkiye’de yetişen asli ağaçlar 21 civarındadır. Asli ağaçları genel olarak orman ağaçları olarak bilinir ve Türkiye bitki florasında büyük bir yere sahiptir. Asli ağaçların korunması çalışmalarının daha fazla olması için yetkili kurumlar elinden geleni yapmaktadırlar. Bizde bireysel olarak ülkemizdeki asli ağaçalrın koeunması ve gekişmesi için çaba sarfetmeliyiz.

One thought on “Türkiye’de asli ağaç türleri

Bir yanıt yazın