Sukkulent Bitki Çeşitleri Nelerdir?

sukkulent bitkiler

Sukkulent Bitki Türleri Nelerdir?

Sukkulent bitki nedir?, Sukkulent bitkileri hakkında bitkiler, Sukulent bakımı nasıl olur?, Sukulent ne kadar su verilmeli?, Sukulentler hangi ortamı sever?, Sukulent nereden alınır?, Çiçek açan sukulent türleri, Sukulent hızlı büyütme, Sukulent bakımı Püf Noktaları, Sukulent Faydaları, Sukulent ne kadar sürede büyür, Yabani sukulentKaktüs Sukulent, damkoruğu sukulent

sukkulent bitkilerin isimleri

Sukkulent Bitki Nedir?

Sukkulent, gövde veya yapraklarındaki özel etli dokularda su tutma, biriktirme yeteneği olan bitki anlamındadır. Sukkulent bitki türleri özellikle gece ve gündüz arasında dramatik ısı farkı olan yerler için uygundur. Kaktüsler de bu grubun üyeleridir. Sukkulentler için şu cümle akıllarda yer etmelidir: Bütün kaktüsler sukkulent bitkilerdir, ancak bütün sukkulentler kaktüs değildir. Sukkulent Bitki Çeşitleri >>

Sukkulent Bitkiler Nerelerde Yetişir?

Sukkulentlerin anavatanı ve yaygın olarak görüleceği yerler Güney Amerika, Meksika, Madagaskar, Güney Afrika, Avusturalya, Avrupa ve Asya’nın bir bölümüdür. Ülkemizde yüksek bölgelerde Sempervivum, jovibarba, saxifraga ve bazı sedum türleri mevcut. Bunlara Karadeniz’de, Kaçkarlar’da, Akdeniz ve Ege bölgesinde ,Toroslar’ın güney yamaçlarında rastlamak mümkündür. Sütleğengiller familyasına giren Euphorbia’lar
ise Karadeniz, Marmara, Ege bölgesinde görebileceğiniz her otluk alanda karşımıza çıkar. Sukkulentler bünyelerinde su tutma özelliklerine sahip olduklarından, yağmur miktarı yılda 300-500 mm olan yarı kurak bölgelerde yetişir. Ancak kaktüsler için durum farklıdır çünkü kaktüsler yarı çöl bitkileridir. Yıllık yağış miktarı 200mm olan bölgelerde yetişebilirler. Oysa gerçek kum çölleri çok kurudur ve sukkulent türleri ve kaktüsler dahil hiçbir bitki buralarda yetişmez.

Sukkulent Çeşitleri

Yeşil alan düzenlemelerinde düşük bitki su tüketimlerinden dolayı çim türlerine alternatif olarak düşünülen sukkulent bitkilerin birçok familyaya ait cins ve türleri vardır. Dünyada Cactaceae ( kakteseae) familyası, sayı bakımından en fazla sukkulent cins ve türü içerir. Bu familyayı sırasıyla Amaryllidaceae (amarilideseae) ve Euphorbiaceae(yuforbiseae) familyaları izlemektedir. Dünyadaki cins sayısı 500’den fazla, tür sayısı ise 10.000 kadardır. Ülkemizde yukarıda bahsedilen familyalara ait bitki türleri bulunmakla birlikte, en fazla tür sayısını Crassulaceae familyasına ait Sedum ve Senpervivum türleri oluşturmaktadır.

Sukkulent Bitki İsimleri Nelerdir?

 • Sabırgiller (Agavaceae) (agavase)

Avize ağacı gibi tanınmış, çöl ve kurak bölge tiplerini içeren bir bitki familyasıdır. Familya, 18 cins altında 550-600 tür içerir ve tropikal, astropikal ve sıcak iklim bölgelerinde yaygındır. Örneğin Agave, Yucca

 • Aizoaceae (izoeseae)

İki çenekli çiçekli bitkilere bağlı 126 cins ve 1100-2000 arası tür içeren bir bitki familyasıdır. Bu familyanın pek çok türü Güney Afrika’da, az bir kısmı ise Avustralya ve Pasifik’te yetişmektedir.

 • Nergisgiller: (Amarylliaceae) (Amariylidase)

Çiçekli bitkilerden bir bitki familyasının botanik adıdır. Yaklaşık 60 cins ve 800’ün üzerinde tür içerir.

 • Sakız ağacıgiller:(Anacardiaceae) (Anakardise)

İki çenekli çiçekli bitkilere dahil bir bitki familyası. Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunsu bitkilerdir. Gövde kabuklarında reçine kanalları vardır. Örnek cinsin Anacardium olduğu bu familyanın üyeleri,
zeytinsi “yemiş” nitelikli meyveler verir.

 • Kuşkonmazgiller:(Asparagaceae) (Asparagase)

Bir çiçekli bitkiler familyasının botanikteki adıdır. (Asparagus)

 • Asphodelaceae (Asfodelese)

Aloe, Astroworthia, Bulbinella, Chortolirion, Gasteria, Haworthia

 • Papatyagiller (Asteraceae)(Asteraseae)

İki çenekliler sınıfından bir bitki familyası. Familyanın ismi yıldız şeklinde çiçekleri bulunan bir cins olan Aster türünden gelmektedir.

 • Balsaminaceae: (Balsaminese)

Bu familyaya ait olan bitkiler bir ya da çok yıllık olabilir. Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan ılıman ve tropikal bölgeler boyunca bulunurlar. Familyanın en bilinen üyesi camgüzeli olarak bilinen türlerdir.

 • Begonyagiller:(Begoniaceae) (Begoniaseae)

Kabaklar (kukurbitales)takımından bir.familyadır, en önemli türü Begonia bitkisidir.

 • Hodangiller: (Boraginaceae) (Boraginaseae)

Lamiales takımına ait bir familyadır. Dünyada 100 cins ve 2000 kadar türle tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerde yayılmış bir familyadır. Türkiye’de 34 cins ve 300’den fazla türü bulunmaktadır. Heliotropium

 • Turpgiller ya da lahanagiller: (Brassicaceae) (Brassisase)

Turpgiller familyası daha çok kuzey yarımkürede, nadiren tropiklerde yayılmış 330 cins ve 3700 türle temsil edilir. Türkiye’de 85 cins ve 515 türü bulunmaktadır. Heliophila, Lepidium

 • Bromeliaceae:

Tropik bölgelerde yayılmış 60 cins ve 2400 kadar tür ihtiva eder. Bu
familyadan Ananas sativa (ananas) türünün sıcak bölgelerde kültürü yapılmaktadır.

 • Kaktüsgiller:(Cactaceae) (kaktase)

Gövdeleri etli ve yaprakları diken şeklini almış bir çiçekli bitkiler familyası.

 • Çan çiçeğigiller:(Campanulaceae) (Kampanulase)

Bir ya da çok yıllık otsu bitkiler ya da çalı formunda olan bir çiçekli bitkiler familyasıdır. Birçok türü süs bitkisi olarak yetiştirilir.

 • Papayagiller:(Caricaceae) (Karikaseae.

Orta Amerika ve Güney Amerika ile Afrika’da bulunan çeşitli Tropikal bitkiler bu familya içinde olup, familya her daim yeşil ancak kısa ömürlüdür. Familyanın pek çok üyesi yenilebilir meyvelere sahiptir.

Sukkulent Bitkilerin Özellikleri

Suyu en hızlı şekilde absorbe ederler. Çünkü suyun ne zaman ve ne miktarda geleceği belli değildir. Suyu depolarlar, bazen bitkinin %95‟i sudan ibaret olur. Sukkulentlerde yapraklar genellikle küçülmüş, silindirik veya küresel şekiller almıştır. Su; gövde, yaprak ve kökte tutulur. Sukkulentlerde yaprakların küçülmesi ile transpirasyon (terleme) alanı hacme göre azalmış olur. Hatta kaktüslerde büyük ölçüde kalkar. Kaktüsler ve Euphorbia türlerinde ise yapraklar tümüyle ortadan kalkmıştır veya büyüme mevsiminde bitkinin uç kısımlarında çok rudimenter (gelişmemiş) olarak ve kısa bir süre görülür. Kaktüslerde yaprak fonksiyonları gövde tarafından yürütülmektedir. Bu gövdeler de silindirik veya küreseldir. Fotosentez ve solunum alanlarının bu şekilde azalması, gövde tipi sukkulentlerin büyüme hızını çok düşürmüştür.

Yaprak Tipi Sukkulentler

Yapraklar birçok formda olabilir; dala yapışık kümeler, uzun dallar ucunda küme halinde veya spiral dizilen yapraklı çalımsı gibi. Sukkulent yaprakları, normal yapraklardan çok farklıdır. Bu değişim o derece değişik olabilir ki; Lithop’lar gibi bazı türlerde bitkinin tüm vejetatif kısmı birbirine yapışık bir çift çakıl taşı gibi iki yapraktan ibaret hal alabilir. Bir
kısım Aeonium (ayoniyum) ve Sempervivum türlerinde ise yapraklar hafifçe sukkulenttir ve normal yaprağa benzerler.

Gövde Tipi Sukkulentler

Gerçekte bu iki tip arasında kesin sınır her zaman çizilmeyebilir. Bazı sedum türleri her iki gruba da girebilir. Kaktüslerin çok büyük kısmı gövde tipi sukkulenttir. Sukkulent gövde yapıları ripli (dikenli), tüberküllü (şişkin, yumru, düğüm) veya segmentli (bölmeli) olabilir. Bu gövdeler
küresel veya silindiriktir. Çöllerden ormanlara doğru yayılan bazı sukkulent türleri ilginç bir grup oluşturur. Bunların yaprakları büyür, genişler ve sukkulent karakterini büyük oranda kaybeder. Sukkulentler ilginç bir fenomen ise Convergence (konverjons) denen, birbiri ile
ilintisiz familyalara mensup ve farklı kıtalarda bulunan iki türün çok benzer morfoloji göstermesi olayıdır. Örneğin; Meksika kökenli bir kaktüs olan Astrophytum asterias (astrofitum asterias) ile Güney Afrika kökenli Eupohorbia obesa’nın (yuforbia obesa) organizmalar üzerinde çevre koşullarını düzenleyici etkisi çok güzel örneklerdir.

Bir cevap yazın