Oturma izni neden olumsuz değerlendirilir?

Oturma izni başvuruları Göç İdaresi müdürlükleri tarafından verilir ve değerlendirilir. Bazı yabancılar oturma izni olumsuz değerlendirilmiştir diye mesaj alır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. İkamet izniniz olumsuz değerlendirildi yanu ikamey başvurunuz red olsu ise öncelikle kendi tarafınızdan bir eksik yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Daha sonra bütün evrakalrı doğru gönderdi iseniz bir dilekçe yazarak ikamet başvurunuzun yeniden değerlendirilmesini dilekçe ile talep edebilirsiniz. İkamet izniniz eksiksiz teslim edildi dilekçeden cevap alamadı iseniz hukuki yollara başvuru hakkınız vardır. Bir avukatı arayarak bilgi alabilirsiniz.

İkamet izni başvurusu olumsuz değerlendirilme sebepleri

Göç İdaresi oturma izniniz aşağıdaki durumlarda iptal edebilir veya başvurunuzu olumsuz değerlendirebilir. Oturma izni deddedilmesinin bazı sebepleri; Oturma izni hangi durumlarda iptal edilir?

Oturma izni neden olumsuz değerlendirilir
  • Barda veya pavyonda başka türlü işler yaparken polis tarafından yakalanan kişilerin oturma izni iptal edilir.
  • Birinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilir.
  • Geçerli bir ikamet adresi vermeyenler (nüfüs müdürlüğüne adres yerleşimi için vaşvuru yapmayanlar)
  • İkamet izin belgelerinin eksik olması ve zamanında teslim edilmemesi halinde red edilir.
  • İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da alınabilir.
  • İkamet izninden muaf olanlar dışında, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
  • Oturma izni alarak bir işte çalışırken yakalanan kişilerin oturma izni olumsuz sonuçlanır.
  • Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer hallerde yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
  • Türkiye’ye giriş yapmış fakat vize süresi bitmeden oturma izni randevusu almamışların başvurusu reddedilir.
  • Yurt dışından alınan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

Bir cevap yazın