Kavak ağacı dalından tutarmı

Temmuz 18, 2020 Yazarı bitki çeşitleri 2
Kavak Ağaçları Hakkında Bilgi

Dalı toprağa sapla ağaç olsun

Hızlı büyüyen kavak ağaçları daha çok yükselen nüfusun ihitiyaçlarını gidermek için odun amaçlı kullanılır. Kavak ağaçları su olan her yerde yetişir. Öyleki herhangi bir kavak ağacı dalını (yaş dal) kırarak sulak bir yere toprağa batırsanız oradan ağaç olarak çıkar. Bu sebeple çok önemli bir ağaç türüdür. Suyu gördüğü yerde ağaç olan dalları ile üzerinden düşünülmesi gereken bir süreçtir.

kavak ağacı dalı

Kavak Ağacı Budama

Kavak ğacı nasıl budanır? bir veya iki yaşlı dikim materyali kullanılarak tesis edilen kavak ağaçlandırmalarında değişik zamanlarda ve değişik yüksekliklerde uygulanan budamalara gereksinim duyulmaktadır. Ağaçlandırmaların bir yaşlı dikim materyali kullanılarak tesis edilmiş olması durumunda, ilk vejetasyon döneminden itibaren ağaç gövdeleri toprak yüzeyine yakın seviyelerden dallanmaktadır. Dip sürgünü olarak isimlendirilen bu dallar, ağaç diplerinde ve dikim sıraları üzerinde uygulanan bakım işlemlerini engellemekte, ağaç gövde kalitesini de bozmaktadır. Ağaçlandırma yılında başlatılan normal budama zamanını beklemeden, birinci yılsonunda veya ikinci yılın hemen başında anılan dip sürgünlerinin budanması gerekmektedir

Kavak Ağacı Nedir?

Kavağın Latince adı olan “Populus” kelimesi, eski Roma İmparatorluğu döneminde “Arbor Populi” teriminden kaynaklanmakta ve “Halk Ağacı” anlamına gelmektedir. Kavak Ağaçları Endüstriyel ağaçlandırmalar tesisinde kullanılmak üzere seçilmiş olan kavak klonları, çok kısa idare süresi sonunda yüksek düzeyde hacim artımı sağlamaları ve Dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilmeleri bakımından, en önemli hızlı gelişen ağaç türleri arasında yer almaktadır. Giderek artan odun hammaddesi talebinin azımsanamayacak bir kısmı kavak ağaçlandırmalarından elde edilen üretim ile karşılanmakta ve doğal ormanlar üzerinde oluşan talep baskısı belirli bir oranda azaltılmış olmaktadır.

Türkiye’de Kavak Ağacı Türleri

Kavak ağaçları (Populus L.), botanik sınıflandırmaya göre, tohumlu bitkiler (Spermatophyta) grubunun kapalı tohumlular (Angiospermae) alt şubesine bağlı iki çenekliler (Dicotyledonae) sınıfına giren Salicales takımına ait Salicaceae familyası içinde yer almaktadır. Kavak cinsi
Turanga, Leuce, Aigeiros, Tacamahaca ve Leucoides
olmak üzere beş
seksiyona ayrılmaktadır. Dünya’da kültürü yapılan kavaklar büyük çoğunlukla Aigeiros Seksiyonu içinde yer almakta ve bu nedenle “gerçek kavaklar” olarak isimlendirilmektedir. Türkiye’de ticari amaçla yetiştirilen kavaklar da Aigeiros seksiyonuna dâhil bulunmaktadır.

Kavak Ağacı Çeliği Üretimi

Çelik, bir yaşındaki kavak bitkisinin kökünden veya gövdesinden alındığına göre, kök çeliği, köklü çelik ve gövde çeliği olarak isimlendirilmektedir. Bir yaşındaki kavak gövdesinden alınan çelikten yetiştirilmiş olan bir yaşındaki fidanın kökü iki yaşında olmaktadır. Bu nedenle, bir yaşındaki fidandan elde edilen gövde çelikleri (çelikler) bir yaşında, köklü çelikler ise iki yaşında olmaktadır.

Kavak Ne Zaman Dikilir?

Kaliteli kavak fidan üretmek için kaliteli çeliklerin kullanılması yanında, çelik dikimlerinin de iyi hazırlanmış topraklarda, doğru zamanda, uygun dikim aralıklarında ve uygun tekniklerle yapılmış olması gerekmektedir. Çelik dikimi işleminin yaprak dökümünden sonra ve vejetasyon mevsimi dışında uygulanması genel bir kural olarak esas alınmaktadır. Ancak, kışın don tehlikesi olan yörelerde, çelik dikiminin don tehlikesinin aşıldığı bir döneme, Mart veya Nisan ayı başına ertelenmesi önerilmektedir. Ilıman iklim bölgelerinde ise, çelik dikimlerinin vejetasyon mevsimi dışında olmak koşulu ile yetiştirici ve toprak tavı bakımından uygun olan herhangi bir zamanda yapılabileceği bildirilmektedir. Dikilen çeliklerde köklenmenin başlaması için toprak sıcaklığının +120 C değerine ulaşması gerekmektedir. Bu bakımdan, çelik dikimlerinin en geç kış sonunda, toprağın ısınıp tomurcukların patlamasından önceki bir dönemde yapılmış olması önerilmektedir.

Kavak Ağacı Dikim Aralığı

Kavak fidanlarının sağlıklı olarak gelişebilmeleri ve standartlara uygun çap ve boy kademelerine ulaşabilmeleri için uygulanan çelik dikimi aralık mesafe düzeninin, fidanlara yeterli genişlikte bir beslenme alanı vermesi gerekmektedir. Genel kural olarak, 2 yaşında fidan yetiştirmek için fidan başına düşen beslenme alanının, yabancı kavaklarda en çok 1,00 m 2 /fidan, yerli karakavaklarda ise yaklaşık 0,70 m 2 /fidan olmasını sağlayacak bir dikim aralık mesafe düzeni önerilmektedir. Bir yaşında kavak fidanı yetiştirilmesi durumunda fidan başına düşen beslenme alanı, iki yaşlı fidanlara nazaran, yaklaşık % 20–25 oranında daha küçük alınmaktadır.

Kavak Ağacı Sulama

Orman ağacı türlerine kıyasla, kavak ağacı su isteğinin daha fazla
olduğu bilinmektedir. Çeşitli orman ağacı ve kavak türlerinde, kuru yaprak
ağırlıklarının bir gramına karşılık, 24 saatlik bir sürede topraktan emdikleri
su miktarları aşağıda verilmiştir (FAO 1979). Verilen değerlerden, özellikle
Aigeiros seksiyonuna ait kavak türlerinin daha fazla su tükettikleri, buna
karşılık daha fazla fotosentez yaptıkları ve bu nedenle de daha hızlı
büyüdükleri anlaşılmaktadır.

  • Abies sp. : 5,1 cm3
  • Fagus sylvatica : 19,6 cm3
  • Quercus pedinculata : 20,6 cm3
  • Populus tremula : 35,5 cm3
  • Betula sp. : 45,1 cm3
  • Populus sp.(sec. Aigeiros) : 50,1 cm3

Kavak Fidanlıklarında Zararlılarla Mücadele

Kavak fidanlıklarında canlı ve cansız çok sayıda etmen çeşitli zararlara neden olmaktadır. Rüzgâr, don, dolu, aşırı güneşlenme, su baskını ve çevre kirliliği gibi cansız etmenler yanında, böcekler, mantarlar, bakteriler, virüsler ve kemirgenler gibi canlı etmenler de, kavak fidanlarına çeşitli zararlar vermektedir.

Kavak Ağaçlandırma Arazilerinde Ara Tarım


Yabancı kavak klonları ile ve geniş aralık mesafe düzenlerinde tesis
edilen ağaçlandırmalarda, ilk üç yıllık dönemde genç ağaçların kök sistemi
henüz çok dar bir alanda gelişmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, ağaçlandırma arazisinin büyük bir kısmı genç ağaçların yararlanabilme sınırı dışında kalmaktadır. Ayrıca, ağaçlandırmaların ilk üç yılında genç ağaçların taç yapıları da henüz çok küçük olduğundan, ağaçlandırma alanı üzerindeki gölgeleme etkisi ihmal edilecek düzeyde az olmaktadır. Bu durumda, kavak ağaçlandırmalarının ilk üç yıllık döneminde, genç kavak ağaçları ağaçlandırma arazilerinin küçük bir bölümünden yararlanabilmekte, ağaçlandırma arazilerinin yaklaşık % 80 oranındaki büyük bölümü ise atıl bir durumda kalmaktadır.

Önemli: TÜRKİYE’DE KAVAK YETİŞTİRME

Yazılar 2. başlıktan itibaren T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 393 olan Kavak Ağacı Hakkında Hazırladığı sayfadan alınmıştır. Kavak Yetiştirme için bu yayımı alıp okumanız çok faydalı olacaktır. Bu linki Tıklyarak Kitabı indirebilirsiniz. Türkiye’de Kavak Yetiştirme