Gül budaması nasıl yapılır? Gül budama zamanı

Gül budama Güller çok çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Güllerin bakımı dahi budaması için belirli zamanlara ihtiyaç vardır. Her mevsimde gül budaması olurmu? bu ve diğer sorulanarınıza cevap niteliğinde sizlere bilgiler verilecektir. Gül Budama nasıl yapılır?, Güllerin bakımı nasıl yapılır?, Gül evde bakılır mı?, Gül ekimi ne zaman yapılır?, gül budama, minyatür gül budama, bodur gül budama, sarmaşık güller budama, gül budama takvimi, güller hangi ayda budanır, güllerin budanma şekli, gül budama resimleri, güllerin budanması

Gülleri niçin budarız?

Gül çeşitleri budama yöntemleri

Güller bitki çeşidi olarak yoğun çiçek açan türler gibi terminal tomurcuğundan çiçek meydana getiren yan dallanma karakterine sahip bitki çeşitleridir. İlkbahar mevsiminde yeni sürgünlerin oluşumu ve gelişimi sonrasında sürgün uçlarındaki tomurcuklardan çiçekler meydana getirmekte ve güllerin budama vakitleri senede bir kez çiçek açan türler dışındaki diğer güller solan çiçekleri taşıyan sürgünlerin alt kısmındaki vejetatif tomurcuklardan uçlarında yeni çiçeklerin oluşacağı yeni sürgünler geliştirmektedir. İlkbaharda ayı gül budama Sürgün ve çiçek tomurcuklarının büyüme ve gelişme dönemi büyüme dönemi boyunca tekrarlı bir şekilde devam etmektedir. Güllerin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. Güller çoğunlukla çiçek ve gövde şekillerine göre sınıflandırılır.

Gül ağacı budama

Güller doğası bakımından her sene ne kadar iyi bakılırsa bakılsın zaman içerisinde kartlaşır. Dalları kısalıp gelişmez ve zaman içerisinde kurumuş bir görünüm alır. Dikimi yapıldıktan sonra ilk yıldan itibaren budanma işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Gül budama işlemi yapılırken de keskin bir alet yardımı ile aşı noktalarının tam üstünden kesilmesi hem güllerin genç kalmasına hem de verimli ve kaliteli çiçek elde edilmesine olanak sağlar. Güllerde budama işlemi yapılmazsa boyları yükselir ve çalı şeklini kaybeder.

Güllerde budama şekillleri

Güllerin gençleştirmenin gerek olmadığı ve verimini de iyi olduğu dönemlerde ancak şekil budaması yapılabilir. Güllere iyi bir şekil verebilmek için V şeklinde budama işlemine tabi tutulmaları gerekir.  Güller üzerinde yapılan melezleme çalışmaları, yüzlerce yeni kültür formunun oluşmasını sağlamıştır. 2-3 m kadar boylanabilen, dağınık bir tepe gelişimi olan uzun ömürlü dikenli çalılardır. Yaprakları almaşlı dizilir. Bol saçak köklüdür. Çiçekleri çoğunlukla kokulu ve çok göz alıcı değişik renklerdedir. Bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmalarında sıkça kullanılan bir bitkidir.

Gülleri budama zamanı

Bütün gül çeşitlerinin budanma zamanı kış sonu ve ilkbahar ayı başlarından yapılabilir. Güllerin budama zamanı kış mevsimi sonu veya ilkbahar mevsiminin başlarıdır. Sende bir kez açan güllerin budanma işlemi çiçekleri döküldükten sonra yapılmalıdır. Gülleri niçin budarız? Yediveren güllerinde budama Yediveren gülleri her zaman çiçek açtıktan sonra verimsiz, cılız kalmış dalları kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Bazı farklı durumlarda bitkinin düzgün durması kendiliğinden sağa sola doğru uzanmamaları için de budama işlemine tabi tutulurlar.

Gül Budama yapımı?

Genellikle kış aylarında yapraklarını döken, 2-3 m kadar boylanabilen uzun ömürlü dikenli çalılardır. Çiçekleri 5 taç yapraklı olup beyaz, pembe, kırmızı, sarı, turuncu ve benzeri göz alıcı birçok rengi vardır. Yaprakları almaşlı diziliştedir. Güller üzerinde yapılan melezleme çalışmaları, yüzlerce yeni kültür formunun oluşmasını sağlamıştır. Dikenlerinden arındırılmış bir bastonsu gövde üzerinde istenilen yükseklikten aşılama yapılarak baston güller elde edilir.  Aşılı formları büyük tek çiçekli veya salkım çiçekli olabilir.

Bahçede Gül Budama Nasıl Yapılır?

Budama hafif yapılmalı ve uzayan dallar kısaltılmalıdır. Kuruyan çiçekleri kesilmesi yeni çiçek oluşumunu teşvik eden bir uygulamadır. Budama yapılır iken öncelikle yaşlı, eski ve zayıf sürgünler uzaklaştırılmalıdır. Gül budamada sulamanın önemi; Sulama zamanı ve miktarı çevre koşullarına, toprak yapısına, bitkinin gelişme durumuna bağlı olmakla birlikte, sürgün verme döneminde ve yaz aylarında bitki, daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. 

Gülü nasıl budarım? Güller Ocak ve Şubat ayında budama artıkları alınarak çelik olarak kullanır. Aşı yerinden genç bitkinin ana dalları oluşturması için uç almalar ve hafif budamalar yapılabilir. Aşıdan sonra yumuşak budamalar gülleriin dallarını artırır. Güllerde dikim budama yapılması, güllerin dikime hazır hale getirilmesine gelir. Buna pratikte dikim budaması adı verilir. Dikim budaması yapılan güller, önceden açılmış olan çukurlara, kökler kıvrılmayacak, doğal
durumunu koruyacak şekilde yerleştirilirler.

Gül fidanlarında budama

  • Uzun Budama (yumuşak budama) : Dalların dipten itibaren 5–10 göz bırakılacak şekilde kesilmesiyle gerçekleşir.
    Kuvvetli gelişme göstermeyen çeşitlerde bu tip budama, gülün gelişimi, gül kalitesi bozulur. Bu tip budama çok kuvvetli, sağlıklı gelişen güllerde, melez çay güllerinde, sarılıcı güllerde uygulanır.
  • Kısa Budama (Sert Budama) : Dallar dipten itibaren 2 ve 4 göz kalacak şekilde yerden 15-25 cm yükseklikte budanır. Bu tip budama da çiçek sayısı azalsa da; genç sürgünlerin kuvvetli ve dayanıklı olmasını, çiçek dallarının da daha uzun ve kuvvetli olmasını sağlar. Zayıf, güçsüz, verimli olmayan güllerin çoğu bu şekilde budanır.
  • Karışık Budama: Gül fidanlarında ki dalların kuvvet, kalınlık, uzunluk, yaş, verim gibi faktörler göz önünde bulundurulmak suretiyle yerini göre uzun, yerine göre kısa budanmasıdır. Cinsleri ne olursa olsun pratikte güller şu şekilde budanmalıdır.

Gül türlerinde genel olarak budama nasıl yapılmalıdır?

Uygun bir budama; verimsiz, yaşlı, hasta, kuru, zarar görmüş dalların çıkartılması ile iyi bir çiçeklenme için birkaç dalın bırakılması işlemidir. Her çeşidin kuvvetine göre budama değişmektedir. Budama size, bahçenize uyan arzu ettiğiniz gül şeklini yaratma fırsatını verir. Kesimler gözün 5 – 6 mm üzerinden 35 – 45º derecelik açı ile düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Kesim gözün ters yönünde olmalı, göz üzerinde 5–6 (mm) milimetreden büyük dal parçası (tırnak) bırakılmamalıdır. Gül türlerinde budama çeşitleri;

  1. Gençleştirme
  2. Verimi Arttırma
  3. Kaliteyi Arttırma
  4. Form Verme