İpucları

Dünyada En Çok Ormanı Olan Ülkeler

Dünya’da en çok hangi ülkenin ormanı vardır?

Bulunduğu kara topraklarının büyüklüğüde dikkate alınarak incelenmiştir. Dünya üzerinden en çok orman alanına sahip olan ülkeler şu şekilde sıralanabilirler;

En Çok Ormanı Olan Ülke
  • Rusya Federasyonu: 851 392
  • Brezilya: 543 905
  • Kanada: 244 571
  • ABD (Amerika Birleşik Devletleri): 225 993
  • Çin Halk Cumhuriyeti: 163 480

En Çok Ormanı Olan Ülke İsimleri

Dünyanın toplam ormanlık alanı 2000 yılı itibariyle yaklaşık 3,9 milyar hektar olup ormanlık alanın toplam kara alanına oranı % 29,6 dır. Mevcut ormanların yaklaşık % 95’i doğal ormanlardan, %5’i ise plantasyonlardan oluşmaktadır. En fazla orman alanına sahip kıtalar ve toplam dünya orman alanına oranları itibariyle; Avrupa (%46), Kuzey ve Orta Amerika (%25,7) ve Afrika (%21,8) dır. Rusya Federasyonu, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti en çok orman varlığına sahip ülkelerdir