Dünya’da bitkilerin dağılışı

Dünya bitki örtüsü hakkında bilgi

Dünya üzerinde yetişen bitki örtüleri ve sıralanışı hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir. Yer yüzünde yetşen çok çeşitli bitki türleri vardı ve bu bitki türlerinin belirli coğrafyalarda farklı dağılımları vardır. Türkiye’de bitkilerin dağılımı. Bir örtüsü bakımından dünyadaki yayılış şu şekildedir;

Bitki Dağılım Şekilleri

Dünya üzerindeki bitkilerin yayılışı, yatay ve dikey yönlerde olmak üzere değişiklik gösterir. Kuzey Yarımküre’sindeki bitkiler ısı bakımından altı büyük bölgede toplanır. Bunların her birine hakim olan bitkinin adına uygun zon adı verilir.

 • Palmetum Zonu (26 – 300) Doğal bitki örtüsü palmiyelerdir.
 • Lauretum Zonu (22 – 260) Ülkemiz bu kuşakta yer alır. Bitki topluluğu olarak Defne, Meşe, Şimşir gibi yapraklı bitkiler göze çarpar.
 • Castenetum Zonu (18 – 220) Burada yaprağını döken ağaçlar dikkat çekmektedir. Kestane, Çınar, Dışbudak gibi.
 • Fagetum Zonu (14 – 180) Serin iklimi seven bitkiler bu kuşakta yer alır. Kavak, Gürgen, Akçaağaç gibi.
 • Abietum Zonu Bu zonun yer aldığı yerlerde mayıs, haziran ve temmuz aylarının ortalama sıcaklığı 10- 14 0C’dir. Ladin, huş, kızılağaç gibi bitkiler yer alır.
 • Alpinetum Zonu Bitkilerin büyüme dönemlerinde burada sıcaklık ortalama olarak 10 0C’nin üzerine çıkmaz. Burada genellikle otsu ve çalı grubu bitkiler yer alır.

Türkiye’de Bitkilerin Dağılımı Nasıldır?


Türkiye de bitkilerin doğal dağılımı iklim ve yeryüzü şekillerinin etkisi ile beş değişik bölgeye ayrılır.

 1. Kuzey Anadolu Dış Şeridi: Marmara’ nın tümü ve Karadeniz kıyı şeridini içine alır. Bu şeridin hakim olduğu bitki ise Kayın’dır.
 2. Kuzey Anadolu İç Şeridi: Zonguldak’tan doğu hududuna kadar yer alan bölgedir. Bitki olarak Sarı Çam dikkat çeker.
 3. Akdeniz Şeridi: Çanakkale’den Antakya’ya kadar uzanan sahil şerididir. Kızıl çam ve kara çam bitkileri yaygın olarak bulunur.
 4. Step Kenar Şeridi: Ege ve Akdeniz’in iç kısımları ile Karadeniz’i bağlayan bölgedir. Tuz Gölüne kadar uzanan at nalı şeklindeki bölgedir. Meşe, Ardıç, Karaçam yaygındır.
 5. Güney Doğu Anadolu Şeridi: Anadolu’nun güney doğusundaki bol yağış alan kısımlarda görülür. Meşe ve ardıç bitkileri yaygın olarak bulunur.

Enlemlere Göre Yatay zonlar

Enlem derecelerine göre meydana gelen bu zonlara yatay zonlar adı verilir. Ancak bu zonlar herhangi bir bölgedeki dağlarda aynı tertip ve sıra ile aşağıdan yukarı doğru birbirini takip eder. Örneğin, Kuzey Yarımküre’de 40’ıncı enlem derecesinde bir dağın 500 m yüksekliğinde Castenetum zonu görülürken, 500–1300 m arasında Fagetum zonu, 1300 – 2000 m arasında ise Abietum Zonu bitkilere rastlanır. İşte yüksekliğe göre dağlarda birbirini
takip eden bu zonlara dikey zonlar denir.