Bitlis İlinde Yetişen Bitki Çeşitleri

Bitlis’te yetişen ağaç türleri nelerdir?

Bitlis’de yetişen tarım ürünler, ağaç türleri, endemik bitkiler, Bitlis’te yetişen meyve ağaçları, Bitlis ilinde yetişen tarım ürünleri hakkında bilgi ve bu ürünlerin isimleri. Bitlis’de yetişen bitkiler

Bitlis Bitki Florası

 • Adi Akdiken, Adi Alıç (Crataegus monogyna JACQ.)
 • Çalba, Kudüs adaçayı (Phlomis pungens WILLD.)
 • Dağ karanfili, Ölmez otu (Xeranthemum annuum L.)
 • Dağ muşmulası (Cotoneaster sp.)
 • Hanımeli (Lonicera caucasica PALLAS)
 • Karaçalı (Paliurus spina-christi MILLER)
 • Kekikotu, Güveyotu, Karaot (Origanum vulgare L.)
 • Kimyon (Carum carvi L.)
 • Kuşburnu, İtburnu, Yabani gül (Rosa canina L.)
 • Peygamber Çiçeği, Gelindüğmesi (Centaurea triumfettii ALL.)
 • Sarı papatya, köpek papatyası (Anthemis tinctoria L.)
 • Sütleğen (Euphorbia macroclada BOISS.)
 • Yakıotu, Meragülü (Epilobium angustifolium L.)
 • Yonca, Tırfıl, Üçgül (Trifolium campestre SCHREB.)
 • Zerdali dikeni, Güneş Çiçeği (Centaurea solstitialis L.)

Bitlis Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

Bitlis’te bitki örtüsü, iklim özelliğine bağlı olarak değişmektedir. İlin kimi yerlerinde orman örtüsü ile bozkır yan yana görülür. Nemrut Dağı’nın güney yamaçları meşelerle kaplıdır. Dağdaki geniş krater çukurluğu ise, meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. Süphan Dağı ise, üzerini kaplayan emici özellikteki toprak örtüsü nedeniyle tümüyle kurak  ve çıplaktır. İlin güneyindeki dağlık alanda  yer alan ormanlar ise seyrek niteliktedir. Orman altı bitki örtüsünü kurakçıl bitkilerin oluşturduğu bu bölgede başlıca ağaç türü meşedir. Bunlardan başka soğuğa dayanıklı ardıç ve yabani meyve ağaçları görülmektedir. Bölgedeki derin ve sulak vadi tabanlarında ise bitki türlerinin sayısı artar. Bu kesimlerde özellikle söğüt, çınar, kavak ve ceviz ağaçları yer almaktadır.