Ayva ağacı nasıl ve nerede yetişir?

ayva

Ayva ağacı nasıl ve nerede yetişir?

Türkiye’de Ayva Ağacı Yetiştirme; Ayva ağacı nemli, rüzgarlı havaları sevmez. Meyveleri manilya denen bir hastalık sebebi ile zarar görür. Ayva geç çieçek açan bir meyvedir. İlkbahar’da donlara maruz kalırsa meyve vermez. Ayva yetiştirmek için gerekli toprak koşulları şu şekilde olmalıdır. Kumlu – nemsiz topraklarda yetişen Ayva’nın meyvesi iyi olmaz. Ayva kireçli, ağır ve geçirken olan toprak yapısını sevmez. Bunun dışında her yerde yetişmektedir. Suya ihtiyacı olan bölgelerde sulamak gerekir. Ayva çeşitleri nelerdir?

Ayva bahçesi dikim aralığı nasıl olmalıdır?

Ayva ağaçları dikim mesafesi şöyle olmalıdır; 4X4 veya 4X5 aralıklarla dikilir.

Türkiye’de yetişen Ayva (isimleri) çeşitleri

Ekmek Ayva : Bu ayva türünün kendi içinde de farklı türleri vardır. Ekmek ayvasının meyvesi iri olur, meyvesi az tüylüdür. Ekmek ağacı ayvasının bazı çeşitleri;

Şekergevrek Ayvası : Ekmek ayvası çeşididir. Aşağı yıkarı aynı özelliklerdedir. Sap tarafı dar meyvesi gevrektir.

Altın Ayvası : Ekmek ayvası türüdüri Az tüylüdür. İri meyveli ve az tüğlü yetişmektedir.

Tekkes Ayvası : Ekmek ayvasıdır. Meyve iri – az tüylü – gevrektir.

Eşme Ayvası : Kapama ayva çeşitlerinin çoğu Eşme Ayvasıdır. Renginden dolayı limonayvasıda denmektedir. Eşme ayvasının meyveleri yuvarlak, sapa doğru biraz uzunca, bol sulu ve mayhoş tatlıdır.

Limon Ayvası : Eşme ayva çeşitlerindendir. Eşma ayva özellikleri taşır.

Ayva Ağacı Budama Şekli Nasıl Olmalı?

Ayva ağaçlarını goble (vazo) şeklinde budamak gerekir. Bu budama şekli ile Ayva ağacı terbiye edilir. Ana dalların sağlam ve sağlıklı olması olmazsa olmazdır. Ayva ağaçlarını verim zamanı seyreltme, uzun dal alma budaması ve sürgünlerde kısaltma yapılmalıdır. Bu Ayva ağaçlarının gelişimini ve meyve kalitesini artırmaktadır.

ayva ağacı budama

Ayva ağaçları kurak olan mevsimlerde 15 günde bir sulanır. Kuraklığa göre ayarlama yapabilirsiniz. Ayva ağacına hayvansal gübre ile desteği verilmelidir. Bu gübreleme meyve kalitesini ve ağaçlar için çok faydalıdır.

Ayva Hasatı Ne Zaman Yapılır?

Ayva hasatları 15 Eylül de başlar. Ekim Ayının sonuna kadar takip edilir. Ayva’da hasatları zamanında yapmak çok önemlidir Sebebi ise meyvenin depo ömrü ile alakalıdır. Zamanında hasat yapılmayan Ayva meyvesi erken bozulmaya başlayabilir. Türkiye’de Ayva ağaçlarından elde edilen hasat kg bazında 30 civarındadır.

Ayva Ağaçları İlaçlama Yöntemleri

Hastalık yeni başlamışsa ağaçların kök boğazları açılarak çürümüş kısımlar sağlam kısma kadar temizlenmeli ve temizlenen yara yerlerine 750g Ardıç katranı +250 g Göztaşı karışımı sürülmeli veya 2-5 kg karaboya dökülerek toprakla kapatılmalıdır. Hastalık ve bulaşık bahçelerde, sağlam ağaçları korumak amacıyla ağaçların diplerine m2 ’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde %5’lik karaboya veya %1’lik Göztaşı eriyiklerinden biri uygulanmalıdır. Kaynak (1) https://kilis.tarimorman.gov.tr/

ÖNEMLİ: Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

Bir yanıt yazın