sedir ağacı çeşitleri

Sedir Ağacı Hakkında Bilgiler

Türkiye’de yetişen Sedir Ağacı Çeşitleri

Sedir Ağaçların 4 çeşidi mevcuttur. Sedir ağaçlarının isimleri, Kuzey Afrika’da Atlas Dağlarında yetişen Atlas Sediri; Kıbrıs’ta yayılış gösteren Kıbrıs Sediri; Kuzeybatı Himalaya, Afganistan cografyalarında yayılan Himalaya Sediri ile Amanesiardan başlayarak Toros Dağlarında yayılan Lübnan Sediri (Cedrus libani A. Richard) olarak bilinir. Sedir ülkemizde çok geniş bir alanda bulunan, önemli bir orman ağacı çeşidimizdir.

Toros Sediri Nerede Yetişir?

Toros Sediri ( Cedrus libani A. Richard) Gymnospermae’lerin Coniferae sınıfı Pinoideae takımı, Pinaceae familyasından olan bir ağaç türüdür. Bazı bölgelerde Toros Sedir Ağacı Katran olarakta bilinir. Toros Sedir; dolgun gövdeli, kalın dallı, görmekli bir orman ağacıdır. İlk yıllarda piramidal tepeye sahip ise de zamanla tepe formu bozulur, yayvanlaşır ve şemsiye gibi bir şekle girer. Toros Sediri 1000 yaşına kadar yaşayabilen, yaklaşık 40 m boy, 2 m çap ile 35 mm kabuk kalınlığına ulaşabilen bir ağaç türüdür. Toros Sediri tepesi, Atlas sedirine göre daha sık dallıdır. Genellikle, sık meşcerelerde gövdeler düzgün, az dallı ve dolgundur. Kabuk, gençlikte düzgün yeşilimtrak kül renginde olup, sonraları ağaç yaşlandıkça, boyuna çatlaklı, pullu bir yapıya döner. Toros Sedir Kozalakları iki yılda olgunlaşır. Olgunlaşma mevsiminde, bir ağaç üzerinde, üç ayrı kozalak bulunur. Toros Sediri nerede Yetişir? Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.), U.ibnan’ın kuzeyinde ve Suriye’deki birkaç meşcere dışında, asıl yayılışını Toros Dağları’nda yapmaktadır.

Sedir Ağacı Çiçek Yapısı ve Döllenme

Sedir, Pinaceae familyasının diğer cinslerindeki gibi, bir cinsli bir evciklidir. Döllenme rüzgarla olur (anemogam). Erkek çiçekler sarı renkli olup, kozalakcık halindedir. Kısa sürgünler üzerinde, dikdurur. Şekilleri uzun, silindirik boyları ise 3-5 santimetredir. Dişi çiçekler bir çok puldan meydana gelmiş, yumurta biçiminde kozalak durumunda ve yeşilimsi renktedir. Erkek çiçekler gibi bunlarda dik duruşudur.

Lübnan Sedir Ağacı

Türkiye’de 67 850 hektarı (% 68.3) normal koru, 31 475 hektarı (%31.7) bozuk koru niteliğinde olmak üzere, toplam 99 325 hektar saf sedir ormanı bulunmaktadır. Sedir ormanlarının yer aldığı akdeniz bölgesinde, gençleştirmenin en büyük ve önemli ekolojik sorunu, esas olarak kuraklik, ilkbahar ve özellikle yaz kuraklığıdır. Lübnan sediri tohumlarında çimlenme engelinin bulunması nedeniyle, doğal gençleştirmeye yardımcı ekimlerin, doğal tohum dökümü periyodunda yapılması gerekir.

mor çiekler

Mor renkte açan çiçek çeşitleri

Türkiye’de mor renkli çiçek bitki isimleri

Türkiye’de mor renginde açan veya hakim rengi mor olan çiçek ve bitki türleri vardır. Mor renkli açan bitki – çiçek çeşitleri hakkında bir yazıdır. Mor renkli çiçekler, mor renkli çalıl türklerinden örnekler ve bilgiler sunacağız. Mor renkli açan çiçek türleri?

Mor açan saksı çiçekleri

 • Mor Çiğdem; Kısa otsu bir bitkidir. Tek yıllık bir türdür. Doğada kendi başına açabilir. Daha çok bahçe ve saksı çicegi diyebiliriz. Mor menekşe diye nam salmıştır.
mor çiğdem
 • Mor Sümbül; 15 C civarında bir sıcaklıkla (saksı olarak kullanılacaksa) iyi yetişir. Sümbül iç mekanda dekoratif olarak kullanılan bir çiçek türüdür. Çok farklı renkleri ve türleri vardır. Sümbül çiçeği sher mevsim dikilebilmektedir. Sümbül soğansı bir köke sahiptir. Uygun sıcaklık ortamı sağlanırsa sürekli ekmenizde fayda vardır. Çiçek açacaktır.
mor çiçek
 • Mor Lale; Lale belirli aylarda açan yetişen bir süs bitkisidir. Bu süs bitkisinin çok farklı renkleri mevcuttur. Mor lale çeşidide güzel bir türdür. Lale’nin bir türüde mor renklerde açmaktadır. Türkiye’de sokak, cadde, parklar ve bahçelerde süs bitkisi olarak çok görmekteyiz. Sogansı kökleri vardır.
lale mor
 • Mor Leylak: Leylak bitki türüdnün Anavatanı Türkiye, Batı Asya ve Güney Avrupa’dır. Bahar aylarının başında açmaktadır. Odunsu bir türdür diyebiliriz. Çiçek renkleri ve şekli sümbül çeşitlerine benzemektedir. Bu ağaççık ve çalı türü olan bitki 4 metreye kadar boylanabilir. Sıcak soğuk ayırt etmez her zaman yetişebilir.
mor leylak
 • Dağ Kekiği: Dağ eteklerinde yetişir. Özelikle yüksek yaylalarda doğal olarak yetişmektedir. Yemeklerde kullanılır. Bu kekik türü oldukça faydalıdır. Doğal olarak yüksek dağlık alanlarda yetişmektedir.
mor kekik
 • Petunya: Süs bitkisidir. Güney Amerika Anavatanı olara bilinir. Nisan aylarında bahçeye dikilebilir. 30 cm kadar boyu uzar. Küçük yapraklı bir bitki türüdür. Güneşli yerleri sever. Çok yıllık bir bitki türüdür.
mor petunya
 • Çuha: Anavatanı Çin’dir. Oniki ay çiçeği olarakda bilinir. Fazla su sevmeyen bir bitkidir. Bitki dükimi yaparken belli aralıklarla ekmeniz gerekir. Balkon, iç mekan ve bahçelerde yetişebilir.
mor çuha
 • Ortanca: Balkonda ve bahçelerde çok yaygın kullanılan bir bitki türüdür. Güneş ışıkları alan yerlere dikilmesinde fayda vardır. saksıda ise günün belirli saatlerinde günlerinde güneş ışığı alması gerekir. Kış ayında sulama haftada bir kere yapılır. Yaz aylarında da çok sık sulama yapılmaz.
mor ortanca çiçeği
 • Unutmabeni: Fransızca bir kelime olan m’oubliez pas unutma beni anlamına gelen kelmeden ismini almıştır. Otsu bir bitkidir. Çok farklı renklerde çiçek açsa da mor renklileri olanda vardır. Bahçelere dikilir. Arada bir sulama gerektirir. Öbek öbekdikilmeisnde fayda vardır.
mor çiçeği
 • Kelebek Çalısı: Çin anavatanıdır. 4 metreye kadar uzayabilir. Çalı ve ağaççık bir bitki türüdür. Çiçeklenme yaz aylarında başlar Eylül sonuna kadar devam etmektedir.
mor kelebek çalısı
 • Zambak: Yüzün ürerinde çeşitleri vardır. İç mekanda ve bahçelerde kulanılabilir. Zambak çiçekleri zararlı bitkileri çok çekmektedir. O yüzden diplerinden zararlı ot temizliği yapılmalıdır. Zambak soğanları dikimi yapılırken 5 – 6 sıra halinde dikilmesi gerekir. aralarında 50 cm mesafe bırakılmalıdır.
mor zambak
 • Menekşe: Menekşelerin 500’ün üzerinde çeşidi vardır. Hawai ve Güneydoğu Asya’da yetişir. Anavatanı oralardır. Çok çeşitli renklerde açmaktadır. Bahçelere dikilir / ekilir. EN ÇOK TERCİH EDİLEN BAHÇE ÇİÇEKLERİNDENDİR.
mor menekşeler
 • Ajuga (Bitkisi) Çiçeği: Ajuga bitkisi insan yaşamayan yerlerde çalıların altında hatta ağaçların gölgesinde az ışıklı kısmen gölgeli yerlerde iyi bir toprak örtücüdür.
mor ajuga çiçeği

Mor Çiçek türleri isimleri ve Özellikleri

Mor renklerde ve tonlarda açan bahçe ve saksı bitkileri yani çiçek çeşitleri sıralanmıştır. Mor renkli çiçekler kısaca resimli bir şekilde incelenmiştir. Mor renklerde açan bitkiler Türkiye’nin her bölgesinde yetişebilen türler arasında yer alır.

çam ağacı çeşitleri

Türkiye’de yetişen çam ağacı çeşitleri

Çam Ağaçları Hakkında Bilgi

Türkiye’de sıklıklar görelen ve asli ağaç çeşitleri arasında da yer alan çam ağaçları 5 adettir. En çok yetişen çam ağaçlarının ağaç çeşitleri ve ağaç türleri hakkında açıklamalar sunulacaktır. Çam ağaçları doğal ormanlarımızda da yetişmektedir. İğne yapraklı ağaç türleri arasında yer alan çam ağacı, botanik olarak Pinaceae familyasından Pinus cinsi olarak sınıflandırılır. Çam ağacı bakımı, budaması ve türleri hakkında bilgileri çu şekildir;

Çam Ağacı Türleri Nelerdir?

Bazı Çam ağacı çeşitleri ülkemizde hemen hemen her bölgelerde yetişmektedir. Bazı bölgelerde yetişen doğal çam ağaşları ormanları kaplamaktadır. Çam Çeşitleri İsim Listesi;

Karaçam Ağacı

Ülkemizin her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş yayılışa sahip çam türü olan kara çam ülkemizde 400 ile 2100 m yükseltilerde yeralır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabukları vardır. Karaçam Ağaçları 40 m kadar boy, 1 m den fazla çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövde yesahiptir. Tepe yapısı, azman yapmaya eğilimli olduğu halde, yüksek mıntıkalarda ve sık meşcerelerde dar ve küçük tür. Gençlikte büyümesi çabuktur. Saf ormanlarını yangın ve kar zararları tehdit eder. Fırtına zararları sığ toprak larda ve seyrek yetiştiği alanlarda tehlikelidir. Dona ve kuraklığa dayanıklıdır. Karaçamın odunları sert, dayanıklı, reçineli ve iyi kalitelidir. Çivi ve vida tutma direnci iyi, işlenmesi kolay olduğundan yapı malzemesi olarak kullanılır.

karaçam ağaçları

Sarıçam Ağacı

Türkiye ve dünyadaki en güney sınırı Kayseri Pınarbaşı’ndadır. En yoğun yayılışını Kuzey Anadolu’nun içmıntıkalarında yapar ve buradan orta Anadolu’ya sarkar. Karadeniz kıyısında Of ve Sürmene arasında denize kadar iner. Sarıçam Ağaç Türleri Doğu Anadolu’da 2700 m’ye (Sarıkamış Ziyaret Tepesi) çıkar. Güneydeki en uçyayılışı Afyon İhsaniye’dedir. Sarıçam Türkiye’de ortalama 1000 ile 2500 m’ler arasında toplu yayılışını yapar. Bunu dışında Kayseri Kahramanmaraş arasında Pınarbaşı, Göksun yörelerin de yedi küçük odacık halinde bulunur. Burada yalnız Türkiye’de değil dünyadaki yayılışının en güney noktalarından birisine ulaşmış olmaktadır. Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı ya da dolgun ve düzgün gövdeli her dem yeşil bir ağaçtır. Yaşamakta olduğu geniş alanın ekolojik şartlarına göre 20 50 m arasında boy yapabilir. Genç gövdelerde, yaşlı ağaçların üst kısımlarında, kalındallar da “tilki sarısı” rengindeki kabuk gayet ince levhalar halinde ayrılır. Genellikle kuvvetli bir kök sistemi kurar.

çam çeşitleri türkiye

Fıstık Çamı

Fıstık çamı en geniş coğrafi yayılışını Anadolu’da yapar. Özellikle Batı
Anadolu’da, Bergama yakınında (Kozak Yaylası), Aydın, Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta ve Çoruh vadisinde ve Trabzon Kalene maderesinde lokal olarak yayılır. 25 m’ye kadar boylana bilen, düzgün gövdeli, şemsiye görünümünde geniş ve yuvarlak tepelidir. Kabuk önceleri düzgün, sonra yarılmış durumda, kırmızımsı boz esmer renktedir. Odunundan çok halk arasında çam fıstığı diye adlandırılan yağlı tohumundan faydalanılır.
Aynı zamanda değerli bir süs ağacıdır. Kök sistemi kuvvetlidir. El verişli top raklarda derine giden kazık kök yapar. Fıstık çamı odunu çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek olması ve kolay işlenmesi nedeniyle yapı kerestesi olarak kullanılır.

fıstık çamı nedir

Halep Çamı

Halep çamı diye ilinen bu tür; Akdeniz bölgesine özgü bir çam ağacı çeşidi olan Halep Çamı Türkiye’de yetişir. Halep çamları 20 metreye kadar boy atabilir. Fazla toprak istememesi sayesinde tepelik bölgelerde, sahillerde ve kalkerli topraklarda kolayca yetişebilir. Halep Çamının kabuk kısımları kırmızı ve turuncu renklidir.

Kızıl Çam

Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki geniş yayılışının dışında kızılçam, Erbaa yakınlarında ki Kelkit çayı ile Yeşil ırmağın birleştiği yer, Ayancık, Sinop, Boyabat, Amasya, Zonguldak gibi Akdeniz ikliminin bariz olarak görüldüğü mikroklima bölgelerinde küçük adacıklar halinde bulunur. Türki ye’de en büyük yayılışı Akdeniz kıyı kuşağı ile kıyı yayakınarka bölgeler ve Güneydoğu’dur. Ülkemiz de 1500 m’ye kadar yetişir. Kızıl Çam Çeşiridi; En geniş yayılış gösteren çam türümüzdür. 25 m boy, 60 cm kadar çap yapabilen önemli bir orman ağacıdır. Önceleri piramit görünüşlü iken yaşlandıkça geniş tepelidir. Kabuğu düzgün boz renkte iken yaşlanınca, esmer kırmızımsı Renkte kalın kabuk durumunda görülür. Yeni sürgünler kırmızımsı renktedir. Daha çok kızıl çam adını da buradan almaktadır. Çok derine giden kazık kök yapar. Ülkemizde doğal olarak yeteşin ve en hızlı büyüyen türümüzdür. Rüzgarlara dayanıklılığı azdır. Rüzgar bu türün gövde ve tepe şekillenmesinde önemli rol oynar.

Ülkemizde Yetişem Çam Ağaçları İsimleri

Karaçam, Sarıçam, Fıstık Çamı, Suriye Çamı, Kızıl Çam. Bu çam ağaç çeşitleri Ülkemizde en fazla yayılış gösteren türler arasında yer alır. Yukarıda çam ağaç çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Genel olarak çam ağaçları ormanlık alanlarda boy göstermektedir. Büyük şehirlerde süs amaçlı çam ağaçları yetiştirilmektedir. Çam ağaçları hakkında kısa bilgi verilmiştir.

bitkiler hakkında bilgiler google reklamı